Ponad 700 mln kobiet na świecie zostało wydanych za mąż jako dzieci

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty.
UNI171632

Warszawa, 16 czerwca 2015 r. - Wczesne małżeństwa odbierają dzieciństwo ogromnej liczbie dziewcząt na świecie. Szacuje się, że ponad 700 mln kobiet na świecie zostało wydanych przedwcześnie za mąż. W Międzynarodowym Dniu Dziecka Afrykańskiego UNICEF przypomina, że małżeństwa dzieci stanowią pogwałcenie praw człowieka, hamują prawidłowy rozwój dziewcząt, skutkują przedwczesną ciążą i społecznym wykluczeniem. Niektóre społeczności niesłusznie wierzą, że małżeństwo ochroni młode dziewczęta przed przemocą na tle seksualnym.

Dziewczęta, które nie wychodzą za mąż jako dzieci mają większą szansę na ukończenie szkoły, a w przyszłości są mniej narażone na choroby przenoszone drogą płciową, na przemoc w rodzinie oraz komplikacje w czasie ciąży i porodu. W państwach afrykańskich  komplikacje podczas ciąży i porodu są główną przyczyną zgonów matek w wieku 15-19 lat. Dzieci urodzone przez nastoletnie matki częściej cierpią z powodu niedożywienia i są o 60% bardziej narażone na śmierć w pierwszym roku życia.

Główną przyczyną zawierania wczesnych małżeństw jest ubóstwo. Ubodzy rodzice wydają za mąż swoje młode córki, aby zmniejszyć liczbę dzieci pozostających na ich utrzymaniu. Państwa z niskim poziomem PKB odznaczają się zwykle wysokim wskaźnikiem małżeństw dzieci. To zjawisko jest najpowszechniejsze w krajach Azji Południowej oraz w państwach afrykańskich.

W Afryce co trzecia dziewczynka jest wydawana za mąż przed ukończeniem 18. roku życia, a 1 na 9 przed ukończeniem 15. roku życia.

Małżeństwa dzieci utrwalają błędne koło ubóstwa, ponieważ dziewczęta  przestają chodzić do szkoły, nie otrzymują szkolenia zawodowego i nie mają własnego źródła dochodu. Dlatego należy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić im możliwość kształcenia. Każdy rok nauki zmniejsza prawdopodobieństwo wczesnego małżeństwa. W Mozambiku 60% dziewcząt bez jakiegokolwiek wykształcenia wychodzi za mąż przed ukończeniem 18. roku życia. Wśród tych, które ukończyły szkołę średnią ten wskaźnik wynosi zaledwie 10%.

Jeśli utrzymamy tempo zmian na tym samym poziomie, jak przez ostatnie 30 lat, to do 2050 r. uchronimy 470 mln dziewcząt przed wczesnym małżeństwem. Ale ze względu na wzrost liczby ludności, rzeczywista liczba skrzywdzonych w ten sposób dziewcząt pozostanie co najmniej tak wysoka, jak dziś.

Bez intensywnych i wspólnych działań wszystkich grup społecznych nadal setki milionów dziewcząt będzie doświadczać głębokiej, trwałej i zupełnie niepotrzebnej krzywdy. 

Zobacz również

Dołącz do zespołu UNICEF Polska jako Koordynator ds. F2F

Koordynator ds. F2F

UNICEF Polska poszukuje Koordynatora ds. F2F

Więcej
Jak rozbudzić w dziecku miłość do czytania?

Jak rozbudzić w dziecku miłość do czytania?

Czytanie otwiera drzwi do przygód, nauki nowych rzeczy i kształtowania szeregu kluczowych umiejętności językowych, takich jak rozwój mowy czy poszerzanie zasobu słownictwa. Wspólna lektura to też wyjątkowa okazja do nawiązania więzi z dzieckiem i cieszenia się ze swojego towarzystwa. 

Więcej
UNICEF Polska - Edukacja dziewcząt jest ich prawem!

Edukacja dziewcząt jest ich prawem!

Dobrobyt i postęp każdego społeczeństwa zależy od równego traktowania wszystkimi jego członków.

Więcej