Czy Polska przestrzega praw dziecka? – raport organizacji pozarządowych

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.

W Polsce nie ma istotnych elementów, które są niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz dzieci. Brak m.in.: strategii działań na rzecz dzieci, mechanizmu koordynującego te działania, monitoringu implementacji Konwencji o prawach dziecka, budżetu na rzecz dzieci oraz systemu zbierania danych, który włączałby wszystkie obszary życia dziecka. Takie wnioski płyną z raportu organizacji pozarządowych w Polsce.

Każdy kraj, który ratyfikował Konwencję o prawach dziecka, ma obowiązek co pięć lat przedstawić oficjalny raport z realizacji zapisów tego dokumentu. Polski rząd przedstawił taki raport Komitetowi Praw Dziecka w tym roku. Poza stroną rządową, swój raport przygotowały organizacje pozarządowe. W dokumencie tym (tzw. Raporcie Alternatywnym) znajdują się uwagi i rekomendacje do stanu przestrzegania praw dziecka w Polsce. We wrześniu br., podczas Sesji Roboczej Komitetu Praw Dziecka w Genewie polskie organizacje pozarządowe zaprezentowały swój raport. Na podstawie obu raportów (rządu polskiego i organizacji pozarządowych) Komitet Praw Dziecka przygotuje Zalecenia dla Polski.

Raport Alternatywny został opracowany przez 13 wiodących polskich organizacji pozarządowych. Organizacje zwracają uwagę na to, że duża część Zaleceń Komitetu Praw Dziecka z roku 2015 niestety nie doczekała się realizacji. Tegoroczny Raport Alternatywny nie omawia wszystkich kwestii związanych z nieprzestrzeganiem w Polsce Konwencji o prawach dziecka, skupiając się jedynie na tych, które są najistotniejsze z punktu widzenia dobra dziecka oraz wchodzą w obszar działań organizacji-autorów raportu. 

Raport organizacji pozarządowych składa się z ośmiu części. Każdą z nich zamykają rekomendacje określonych działań. Pierwsza część raportu dotyczy oceny ogólnych środków wdrażania, czyli m.in. legislacji, polityki i strategii na rzecz dzieci, koordynacji działań czy propagowania praw dziecka w Polsce. Druga część mówi o zasadach ogólnych, czyli przeciwdziałaniu dyskryminacji w Polsce, respektowaniu poglądów dziecka (także dzieci cudzoziemskich) czy uczestnictwie najmłodszych w życiu społecznym. Kolejna część dotyczy praw i wolności osobistych. W tej części organizacje przypominają o problemie bezpaństwowości dzieci, prawie do poznania swojego pochodzenia oraz wolności sumienia, wyznania, wypowiedzi czy pokojowych zgromadzeń. W czwartej części raportu mowa jest o problemie przemocy i wykorzystania seksualnego najmłodszych. Ważnym elementem, na który zwracają uwagę organizacje jest konieczność ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym w Internecie i walka z autorami patotreści. 

W kolejnej części, organizacje pozarządowe zwracają uwagę na problemy, jakich doświadczają dzieci w pieczy zastępczej, zwłaszcza małe dzieci i najmłodsi ze specjalnymi potrzebami. W szóstej części, Raport Alternatywny mówi o dzieciach z niepełnosprawnością, dostępie do opieki zdrowotnej, szczególnie w zakresie zdrowia psychicznego. Autorzy poruszają trudny temat ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci, a także ich bezdomności. W przedostatniej części raportu można przeczytać o problemach dotyczących systemu edukacji w naszym kraju, integracji dzieci romskich czy dostępie do opieki żłobkowej i przedszkolnej. W tym miejscu organizacje poruszają także temat prawa do wypoczynku i zabawy, które jest istotne z punktu widzenia rozwoju młodego człowieka. Ostatnia część raportu dotyczy kwestii dzieci uchodźców, handlu dziećmi, wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich oraz dzieci romskich.

W przygotowaniu raportu wzięły udział następujące organizacje: ATD Czwarty Świat, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Szkoła z Klasą, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Fundacja w Stronę Dialogu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Integracja, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, Polski Komitet EAPN, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Całość prac nad raportem koordynował UNICEF Polska.

Więcej informacji:

Z pełną treścią Raportu Alternatywnego można się zapoznać tutaj:

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu (nazwa organizacji - dane osoby kontaktowej, obszar specjalizacji):

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Anna Grabowska, tel. 518 511 652, anna.grabowska@fdds.pl, dzieci pokrzywdzone przestępstwem (przemoc i wykorzystywanie seksualne), bezpieczeństwo dzieci w Internecie.

Fundacja Szkoła z Klasą – Agata Łuczyńska, tel. 608 094 369, agata.luczynska@szkolazlasa.org.pl, edukacja i nierówności edukacyjne, partycypacja młodych ludzi w życiu publicznym.

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego – Teresa Ogrodzińska, tel. 501 339 063, togrodzinska@frd.org.pl, wsparcie rozwoju małych dzieci.

Fundacja w Stronę Dialogu – Joanna Talewicz-Kwiatkowska, tel. 664 559 527, jtalewicz@gmail.com, dzieci romskie.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Elżbieta Czyż, tel. 691 53 88 00, elzbieta.czyz@hfhr.pl, prawa nieletnich.

Fundacja Integracja – Tomasz Przybyszewski, tel. 502 518 566, tomasz.przybyszewski@integracja.org, dzieci z niepełnosprawnościami.

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada – Joanna Garnier, tel. 502 152 031, strada@strada.org.pl, handel ludźmi, dzieci cudzoziemskie bez opieki, seksualne komercyjne wykorzystywanie nieletnich.

Polski Komitet EAPN – Ryszard Szarfenberg, tel. 602 200 282, r.szarfenberg@uw.edu.pl, ubóstwo dzieci.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – Katarzyna Słubik, tel. 663 998 949, k.slubik@interwencjaprawna.pl, migracje i uchodźstwo.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce – Beata Kulig, tel. 503 549 888, beata.kulig@sos-wd.org, piecza zastępcza.

UNICEF Polska – dr Jarosław Zbieranek, tel. 573 169 343, jzbieranek@unicef.pl, Ekspert ds. Rzecznictwa, koordynacja działań na rzecz dzieci, monitoring sytuacji dzieci w Polsce.
 – Jan Bratkowski, tel. 509 224 588, jbratkowski@unicef.pl, Rzecznik Prasowy.

Zobacz również

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

W trakcie pierwszego 1000 dni życia dziecka (3 lata) mózg rozwija się szybciej niż w jakimkolwiek innym okresie. Jeszcze zanim małe dzieci opanują naukę mówienia, możemy pomóc wpływać pozytywnie na rozwój ich mózgu.

Więcej
Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Może się wydawać, że w zabawie chodzi wyłącznie o radość, ale dla niemowląt i małych dzieci zabawa to coś znacznie więcej. Pozwala na uczenie się i rozwijanie ważnych umiejętności życiowych — od rozwiązywania problemów po wyrażanie pomysłów. 

Więcej
10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

Wychowywanie dzieci w erze cyfrowej nie jest proste. Czasem ciężko nadążyć za rozwojem technologii i pojawiającymi się wraz z nim zagrożeniami i udogodnieniami.

Więcej