UNICEF alarmuje: Co czwarte dziecko na świecie żyje w krajach dotkniętych kryzysami humanitarnymi

Ten tekst przeczytasz w 6 minut.
UN034975_Med-Res

Nowy Jork, 9 grudnia 2016 r. – Około 535 mln dzieci na świecie, czyli niemal co czwarte dziecko, żyje w krajach ogarniętych konfliktami lub dotkniętych przez katastrofy naturalne – alarmuje UNICEF w przeddzień 70. rocznicy powstania.

Najtrudniejsza sytuacja jest w krajach Afryki Subsaharyjskiej, gdzie mieszka 3 na 4 dzieci żyjących na obszarach dotkniętych kryzysami humanitarnymi (393 mln). Z kolei na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej mieszka 12% takich dzieci.

Najnowsze dane są publikowane w przeddzień obchodów 70. rocznicy powstania organizacji, która przypada 11 grudnia br. UNICEF, którego współzałożycielem był Polak – dr Ludwik Rajchman - od 70. lat wytrwale niesie pomoc ratując zdrowie i życie milionów dzieci w najodleglejszych zakątkach świata. UNICEF daje nadzieję najmłodszym, których przyszłość jest zagrożona przez konflikty zbrojne, katastrofy naturalne, ubóstwo, nierówność i dyskryminację.

UNICEF został powołany, aby nieść pomoc i nadzieję dzieciom, których życie i przyszłość są zagrożone przez kryzysy humanitarne. Pół miliarda dzieci potrzebuje naszej pomocy. Ta ogromna liczba przypomina, że każdego dnia nasza misja wymaga coraz pilniejszych działań, powiedział Anthony Lake, Dyrektor Generalny UNICEF.

UN018344_Med-Res

Konflikty zbrojne, katastrofy naturalne i zmiany klimatyczne zmuszają dzieci do opuszczenia domów. Dzieci są narażone na choroby, przemoc i wykorzystanie.

  • Niemal 50 mln dzieci na świecie jest przesiedlonych – ponad połowa z nich opuściła swoje domy z powodu konfliktu.
  • W Syrii w ciągu ostatniego roku podwoiła się liczba dzieci żyjących na terenach oblężonych. Obecnie prawie 500 000 dzieci mieszka w 16 oblężonych miastach na terenie całego kraju. Są niemal całkowicie odcięte od pomocy humanitarnej.
  • W północnowschodniej Nigerii około 1,8 mln ludzi musiało opuścić swoje domy. Wśród nich milion stanowią dzieci.
  • W Afganistanie niemal połowa dzieci w wieku szkolnym pozostaje poza systemem edukacji.
  • W Jemenie około 10 mln dzieci jest poszkodowanych na skutek konfliktu.
  • W Sudanie Południowym 59% dzieci w wieku szkolnym nie chodzi do szkoły, a co trzecia szkoła na terenach ogarniętych przez konflikt jest zamknięta.
  • Ponad 2 miesiące po tym, jak huragan Matthew uderzył w Haiti ponad 900 000 dzieci poniżej 5. roku życia wymaga pomocy humanitarnej.
UN038566_Med-Res

Od 1990 r. udało się wiele osiągnąć. Liczba dzieci umierających przed 5. urodzinami zmniejszyła się o połowę, a setki milionów dzieci przestały żyć w ubóstwie. Ponadto między rokiem 1990 a 2014 odsetek dzieci w wieku szkolnym, które pozostają poza systemem edukacji zmniejszył się o ponad 40%. Jednak kryzysy, które obecnie dotykają dzieci na świecie mogą podważyć ogromny postęp, jaki został dokonany w ostatnich dekadach. Zbyt wiele dzieci jest pozbawionych pomocy ze względu na płeć, kolor skóry, religię, niepełnosprawność, ubóstwo czy przynależność do grupy etnicznej. Najmłodsi są pozostawieni sami sobie również dlatego, że żyją na obszarach trudno dostępnych lub po prostu dlatego, że są dziećmi.

Niezależnie jednak czy dzieci żyją w kraju, w którym panuje wojna czy pokój, ich rozwój ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla ich przyszłości, ale również dla przyszłości społeczności, w których żyją, dodaje Anthony Lake.

###

Informacje dodatkowe

 

Historia UNICEF

W najbliższą niedzielę, 11 grudnia, przypada 70. rocznica powstania Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF. To polski naukowiec i dyplomata, dr Ludwik Rajchman był pomysłodawcą i założycielem organizacji. Początki UNICEF sięgają 1943 roku. Alianci przewidując zniszczenia wojenne powołali do życia UNRRA (Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy). Po II Wojnie Światowej rząd Stanów Zjednoczonych wycofał się z pomocy dla krajów bloku wschodniego. Potrzebna była organizacja, która zajęłaby się pomocą dzieciom niezależnie od miejsca, w którym przyszły na świat. Postulat ten, wysunięty przez Ludwika Rajchmana, polskiego delegata na posiedzeniu UNRRA w 1946 roku, posłużył za podstawę powołania UNICEF – Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.

UNICEF powołano do życia, aby ratować życie dzieci, ofiary działań wojennych w Europie. Na początku wszystkie działania organizacji koncertowały się na dostarczaniu dzieciom mleka, żywności i leków. Dlatego właśnie UNICEF określano często mianem „mleczarza dla dzieci świata”. Na początku lat pięćdziesiątych XX w. UNICEF rozszerzył swoje działania także na inne kontynenty. Dziś UNICEF działa w 190 krajach na świecie, niosąc pomoc wszędzie tam, gdzie bieda, konflikty zbrojne i klęski żywiołowe odbierają najmłodszym dzieciństwo.

 

UNICEF w liczbach

Dane przedstawiają liczbę dzieci żyjących w krajach dotkniętych przez konflikt, kryzys humanitarny i katastrofy naturalne. Dane zostały oszacowane na podstawie liczby ludności w krajach, dla których UNICEF apeluje o pomoc humanitarną.

 

Żywienie

Od lat 40. ubiegłego wieku UNICEF rozpoczął dostarczanie pomocy żywnościowej, głównie mleka. Pomoc ta była skierowana do dzieci w powojennej Europie. W 2015 r. na całym świecie UNICEF wraz z organizacjami partnerskimi leczył 2,9 mln dzieci cierpiących z powodu ciężkiego ostrego niedożywienia.

 

Zdrowie

W pierwszych kampaniach szczepień, które odbyły się w latach 50. XX wieku UNICEF szczepił na choroby takie jak gruźlica i frambezja. W 2015 r. UNICEF dostarczył na całym świecie 2,8 mld dawek szczepionek chroniąc 45% dzieci poniżej 5. roku życia przeciwko zabójczym chorobom.

W 1998 r. UNICEF był - obok innych organizacji – pomysłodawcą inicjatywy Roll Back Malaria Partnership, która wspiera badania i leczenie malarii oraz rozszerza działania prewencyjne takie jak dostarczanie moskitier nasączonych środkiem owadobójczym. W 2015 r. UNICEF dostarczył 22,3 mln moskitier, które chronią dzieci i rodziny w 30 krajach świata.

 

Edukacja

W 1961 r. UNICEF rozszerzył swoje działania o edukację dzieci. W 2015 r. UNICEF umożliwił 7,5 mln dzieci w wieku 3-18 lat dostęp do formalnej lub nieformalnej edukacji podstawowej.

Ochrona dzieci

W 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o prawach dziecka, która stanowi, że wszystkie dzieci w momencie urodzenia powinny być zarejestrowane. Rejestracja chroni prawa dzieci. Dzięki wsparciu UNICEF w 2015 r. zarejestrowano ponad 9,7 mln urodzeń w 54 krajach świata.

Woda i higiena

W 1953 r. UNICEF podjął pierwsze wysiłki na rzecz poprawy dostępu do czystej wody i sanitariatów dla dzieci i ich rodzin potrzebujących pomocy. Między rokiem 1990 a 2015 2,6 mld osób otrzymało dostęp do sprawdzonych źródeł wody pitnej, a 2,1 mld - dostęp do sanitariatów.

 

Pomoc humanitarna

Od momentu powstania UNICEF nigdy nie przestał nieść pomocy dzieciom poszkodowanym na skutek kryzysów humanitarnych. W 2015 r. UNICEF wraz z organizacjami partnerskimi:

  • Zaszczepił przeciwko odrze 11,3 mln dzieci mieszkających w krajach dotkniętych przez kryzys humanitarny.
  • Umożliwił 4 mln dzieci żyjącym w kryzysach humanitarnych dostęp do formalnej i nieformalnej edukacji podstawowej.
  • Zapewnił wsparcie psychologiczne dla 2 mln dzieci poszkodowanych na skutek konfliktu zbrojnego i katastrof naturalnych.

Ogólne dane porównawcze

W 1955 r. UNICEF dostarczał pomoc w 92 krajach i terytoriach. W 2016 r. UNICEF jest obecny w 190 krajach i terytoriach na świecie.

Pierwszy Komitet Narodowy UNICEF, który zbierał fundusze i informował o działaniach organizacji powstał w Stanach Zjednoczonych w 1947 r. W 2016 r. na całym świecie funkcjonują 34 Komitety Narodowe UNICEF.

W 1972 r. UNICEF zatrudniał około 1000 międzynarodowych i lokalnych pracowników. W 2016 r. UNICEF zatrudnia na całym świecie około 13 000 pracowników.

O UNICEF

UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci w 190 krajach świata. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.

Zobacz również

O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

WIDEO - O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Jaka jest rola rodziców w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży? Czy kryzysom można przeciwdziałać? Kiedy szukać wsparcia specjalisty? 

Więcej
Rozstrzygnięcie konkursu grantowego „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”

Rozstrzygnięcie konkursu grantowego „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”

Konkurs grantowy „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”, organizowany przez UNICEF Polska i firmę Symbase, został rostrzygnięty.

Więcej
Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Wsparcie Działu Obsługi Darczyńców

Wsparcie Działu Obsługi Darczyńców

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Wsparcie Działu Obsługi Darczyńców

Więcej