Życie dzieci w Korei Północnej zagrożone z powodu suszy

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty.
UNI30905

Bangkok, 8 lipca 2015 roku – Z powodu suszy w Korei Północnej życie wielu dzieci jest poważnie zagrożone. Niektóre z nich już cierpią z powodu niedożywienia i innych chorób.

W ostatnim czasie pracownicy UNICEF spotkali się z przedstawicielami służby zdrowia prowincji dotkniętych przez suszę. Potwierdzili znaczący wzrost przypadków chorób biegunkowych wśród dzieci.

Brak deszczu zagraża życiu dzieci, ponieważ ogranicza dostęp do czystej wody i sanitariatów, powiedział Daniel Toole, Dyrektor Regionalny UNICEF.W czasie pierwszego półrocza 2015 r. w prowincjach dotkniętych przez suszę zanotowaliśmy duży wzrost przypadków chorób biegunkowych, które są jedną z głównych przyczyn śmierci dzieci na całym świecie.

Najbardziej dotknięte przez suszę są trzy prowincje: Północne i Południowe Hwanghae oraz Południowy Hamgyong. Zanotowano tam wzrost przypadków chorób biegunkowych wśród dzieci odpowiednio o 71%, 140% i 34%.

W 2012 r. co czwarte dziecko w Korei Północnej przejawiało oznaki niedożywienia. Jest to spowodowane wieloma czynnikami: brakiem czystej wody i sanitariatów, ograniczonym dostępem do ośrodków zdrowia oraz niewystarczającą ilością żywności. Ze względu na obniżoną odporność, niedożywione dzieci są szczególnie narażone na choroby biegunkowe. Dlatego UNICEF jest zaniepokojony wpływem, jaki susza może mieć na zdrowie i życie tych dzieci.

Aby pomóc najbardziej poszkodowanym osobom, UNICEF dostarcza pojemniki na wodę, tabletki do jej uzdatniania, a także leki dla niedożywionych dzieci. Przeprowadzamy również intensywne szkolenia, jak leczyć niedożywione dzieci.

Potrzeba czasu, aby zapewnić wystarczającą ilość wody pitnej, zestawów sanitarnych czy leków. Izolacja kraju oraz brak środków finansowych na przeprowadzenie programów pomocy dzieciom w Korei Północnej pogłębiają ten problem. Dlatego tak ważne jest podjęcie natychmiastowych działań.

Kilka prowincji dotkniętych suszą stanowi główne źródło zaopatrzenia Korei Północnej w zboża. Jeśli uprawy ulegną zniszczeniu, żywność może stać się towarem deficytowym w całym kraju. To może znacząco zwiększyć liczbę dzieci narażonych na poważne niebezpieczeństwo.

Sytuacja jest niebezpieczna. Ale jeśli zaczniemy działać już teraz, możemy uratować życie wielu ludzi,dodaje Daniel Toole.Jeśli będziemy czekać jeszcze dłużej, może być już za późno.

Zobacz również

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Rozłąki z dzieckiem mogą być bolesne zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Czasami jednak rozstanie może wywoływać u dziecka niepokój i uczucie zmartwienia. 

Więcej
Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Mowa nienawiści ma długą historię, ale rozwój internetu przyczynił się do tego, jak duży może mieć ona zasięg. Czy to osobiście, czy w przestrzeni online, prawie wszystkie dzieci i młodzież zetkną się kiedyś z mową nienawiści. Warto, abyś jako rodzic porozmawiał z dzieckiem o mowie nienawiści, aby pomóc mu ją rozpoznać i uświadomić go, co może zrobić, gdy się z nią zetknie.

Więcej
Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej