Już w listopadzie 25. rocznica Konwencji o prawach dziecka

UNICEF zadaje pytanie Czy dzieciom żyje się lepiej

UNICEF zadaje pytanie: Czy dzieciom żyje się lepiej? 

Nowy Jork, 26 września 2014 – W związku z 25. rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka UNICEF opublikował raport pt. „Czy świat jest lepszym miejscem dla dzieci?”. Raport z jednej strony mówi o postępie w ochronie praw najmłodszych, a z drugiej nawołuje do szukania nowych dróg pomocy najbardziej marginalizowanym dzieciom.

Badania wskazują, że w skali globalnej, dziecko, które przychodzi na świat dzisiaj, ma dużo większe szanse na przeżycie i prawidłowy rozwój niż 25 lat temu. 

Nie można lekceważyć faktu, że wciąż, w każdym kraju i w każdym regionie na świecie, wiele dzieci jest pozbawionych należytej opieki – powiedziała Yoka Brandt, Zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF, podczas dziecięcego forum na Uniwersytecie Columbia. Aby spełnić założenia Konwencji musimy postawić przed sobą wyzwanie – myśleć i postępować w taki sposób, aby prawa dzieci, nawet tych, do których najtrudniej jest dotrzeć, nie były lekceważone. 

Analiza publikacji UNICEF ujawnia osiągnięcia, jak również przeszkody stojące przed milionami dzieci, które uniemożliwiają spełnienie założeń zawartych w Konwencji. 

Umieralność: Od 1990 roku umieralność dzieci spadła o 49 procent. Pomimo to, wciąż około 17 000 dzieci umiera każdego dnia na skutek chorób, którym umiemy zapobiegać . Najbardziej narażone są dzieci w pierwszych miesiącach swojego życia. Te zgony stanowią 44% wszystkich zgonów dzieci do piątego roku życia.

Najczęstszymi ich przyczynami są: zapalenie płuc, biegunka i malaria, które powodują niemal połowę zgonów, a ponad to prowadzą do niedożywienia. Podczas gdy 2,3 miliarda ludzi uzyskało dostęp do wody pitnej, wciąż setki milionów dzieci spożywają wodę pochodzącą z zanieczyszczonych źródeł. Nadal 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych.

Edukacja: Liczba dzieci, które nie uczęszczają do szkół podstawowych zmniejszyła się o prawie połowę. Jednak nadal prawie 58 milionów dzieci (około 9 procent) nie ma dostępu do edukacji. Problemem jest również poziom nauczania – ponad 250 milionów dzieci nie uczy się podstaw czytania, pisania i liczenia. Liczba dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej podwoiła się, osiągając 54% w skali świata. Niestety bardzo niewiele państw osiągnęło powszechną edukację na poziomie średnim. Dwie-trzecie krajów osiągnęło równość w nauczaniu dziewczynek jak i chłopców na poziomie szkoły podstawowej, a około połowa na poziomie szkoły średniej. 

Bezpieczeństwo dzieci: Od 2000 roku liczba dzieci pomiędzy 5 a 17 rokiem życia zmuszanych do pracy  spadła o prawie jedną trzecią. Jednak w najsłabiej rozwiniętych krajach świata nadal pracuje co czwarte dziecko. 

Liczba ludzi żyjących w  skrajnym ubóstwie spadła z 47%w 1990 roku do 18% w 2010 roku. Prawie połowa (47%) najbiedniejszej ludności ma 18 lat lub mniej, co stanowi 34% światowej populacji. 

Publikowane przez UNICEF raporty skłaniają do dyskusji i dialogu. Seria zawiera eseje kluczowych myślicieli i specjalistów do spraw rozwoju i praw dzieci, którzy podkreślają, co można zrobić, aby wypełnić założenia Konwencji. Kolejne publikacje dostępne będą po 20 listopada.

Zobacz również

UNICEF Polska | Jak zaangażować polskich uczniów w działania społeczne? UNICEF Polska podpowiada

Jak zaangażować polskich uczniów w działania społeczne? UNICEF Polska podpowiada

UNICEF Polska zaprasza wszystkich nauczycieli do włączenia się w działania społeczne w ramach projektu TO(działa)MY!

Więcej
UNICEF Polska|Mycie rąk wodą i mydłem jest kluczowe w walce z chorobami zakaźnymi.

3 na 10 osób nie ma w swoim domu urządzenia do mycia rąk, alarmuje UNICEF w Światowym Dniu Mycia Rąk

Mycie rąk wodą i mydłem jest kluczowe w walce z chorobami zakaźnymi, w tym COVID-19. 

Więcej
UNICEF Polska|Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

14 października to święto wszystkich pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Więcej