Już w listopadzie 25. rocznica Konwencji o prawach dziecka

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
UNICEF zadaje pytanie Czy dzieciom żyje się lepiej

UNICEF zadaje pytanie: Czy dzieciom żyje się lepiej? 

Nowy Jork, 26 września 2014 – W związku z 25. rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka UNICEF opublikował raport pt. „Czy świat jest lepszym miejscem dla dzieci?”. Raport z jednej strony mówi o postępie w ochronie praw najmłodszych, a z drugiej nawołuje do szukania nowych dróg pomocy najbardziej marginalizowanym dzieciom.

Badania wskazują, że w skali globalnej, dziecko, które przychodzi na świat dzisiaj, ma dużo większe szanse na przeżycie i prawidłowy rozwój niż 25 lat temu. 

Nie można lekceważyć faktu, że wciąż, w każdym kraju i w każdym regionie na świecie, wiele dzieci jest pozbawionych należytej opieki – powiedziała Yoka Brandt, Zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF, podczas dziecięcego forum na Uniwersytecie Columbia. Aby spełnić założenia Konwencji musimy postawić przed sobą wyzwanie – myśleć i postępować w taki sposób, aby prawa dzieci, nawet tych, do których najtrudniej jest dotrzeć, nie były lekceważone. 

Analiza publikacji UNICEF ujawnia osiągnięcia, jak również przeszkody stojące przed milionami dzieci, które uniemożliwiają spełnienie założeń zawartych w Konwencji. 

Umieralność: Od 1990 roku umieralność dzieci spadła o 49 procent. Pomimo to, wciąż około 17 000 dzieci umiera każdego dnia na skutek chorób, którym umiemy zapobiegać . Najbardziej narażone są dzieci w pierwszych miesiącach swojego życia. Te zgony stanowią 44% wszystkich zgonów dzieci do piątego roku życia.

Najczęstszymi ich przyczynami są: zapalenie płuc, biegunka i malaria, które powodują niemal połowę zgonów, a ponad to prowadzą do niedożywienia. Podczas gdy 2,3 miliarda ludzi uzyskało dostęp do wody pitnej, wciąż setki milionów dzieci spożywają wodę pochodzącą z zanieczyszczonych źródeł. Nadal 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych.

Edukacja: Liczba dzieci, które nie uczęszczają do szkół podstawowych zmniejszyła się o prawie połowę. Jednak nadal prawie 58 milionów dzieci (około 9 procent) nie ma dostępu do edukacji. Problemem jest również poziom nauczania – ponad 250 milionów dzieci nie uczy się podstaw czytania, pisania i liczenia. Liczba dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej podwoiła się, osiągając 54% w skali świata. Niestety bardzo niewiele państw osiągnęło powszechną edukację na poziomie średnim. Dwie-trzecie krajów osiągnęło równość w nauczaniu dziewczynek jak i chłopców na poziomie szkoły podstawowej, a około połowa na poziomie szkoły średniej. 

Bezpieczeństwo dzieci: Od 2000 roku liczba dzieci pomiędzy 5 a 17 rokiem życia zmuszanych do pracy  spadła o prawie jedną trzecią. Jednak w najsłabiej rozwiniętych krajach świata nadal pracuje co czwarte dziecko. 

Liczba ludzi żyjących w  skrajnym ubóstwie spadła z 47%w 1990 roku do 18% w 2010 roku. Prawie połowa (47%) najbiedniejszej ludności ma 18 lat lub mniej, co stanowi 34% światowej populacji. 

Publikowane przez UNICEF raporty skłaniają do dyskusji i dialogu. Seria zawiera eseje kluczowych myślicieli i specjalistów do spraw rozwoju i praw dzieci, którzy podkreślają, co można zrobić, aby wypełnić założenia Konwencji. Kolejne publikacje dostępne będą po 20 listopada.

Zobacz również

Dołącz do zespołu UNICEF Polska jako Koordynator ds. F2F

Koordynator ds. F2F

UNICEF Polska poszukuje Koordynatora ds. F2F

Więcej
Jak rozbudzić w dziecku miłość do czytania?

Jak rozbudzić w dziecku miłość do czytania?

Czytanie otwiera drzwi do przygód, nauki nowych rzeczy i kształtowania szeregu kluczowych umiejętności językowych, takich jak rozwój mowy czy poszerzanie zasobu słownictwa. Wspólna lektura to też wyjątkowa okazja do nawiązania więzi z dzieckiem i cieszenia się ze swojego towarzystwa. 

Więcej
UNICEF Polska - Edukacja dziewcząt jest ich prawem!

Edukacja dziewcząt jest ich prawem!

Dobrobyt i postęp każdego społeczeństwa zależy od równego traktowania wszystkimi jego członków.

Więcej