Prezentacja raportu UNICEF

IMG_8920

26 czerwca 2017 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się prezentacja Raportu UNICEF „W trosce o przyszłe pokolenia. Dzieci w krajach bogatych w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

Jest to kolejne opracowanie UNICEF skupiające się na dobrobycie dzieci w krajach wysokorozwiniętych. Tym razem jednak zagadnienia dotyczące dzieci zostały ujęte w ramy Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Konferencję otworzył Marek Krupiński Dyrektor Generalny UNICEF Polska, który przywitał gości i podkreślił znaczenie publikacji raportu dla budowania skutecznych polityk na rzecz dzieci. O Celach Zrównoważonego Rozwoju w ujęciu globalnym jak i lokalnym mówiła Zofia Dulska – Dyrektor ds. Komunikacji i Marketingu Internetowego UNICEF Polska. Główne tezy raportu zaprezentowała Ewa Falkowska – Dyrektor ds. Advocacy UNICEF Polska.

Komentarze do poszczególnych obszarów opisanych w raporcie wygłosili zaproszeni eksperci. Pani dr Elżbieta Bojanowska – Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowała wstępne wyniki wpływu świadczenia wychowawczego 500+ na sytuację rodzin w Polsce, Anna Dzielska z Instytutu Matki i Dziecka odniosła się do kwestii zdrowia polskich dzieci, a Pani prof. dr hab. Stanisława Golinowska podkreśliła konieczność budowania nie tylko zrównoważonego ale i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego. O wpływie środowiska na dobrostan i jakość życia człowieka opowiedział dr Piotr Mikołajczak z UNEP/GRID.

IMG_9013

W drugiej części konferencji zorganizowany został panel dyskusyjny, którego celem było pogłębienie zagadnień związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Zaproszeni goście odnieśli się do tematu SDGs z różnych perspektyw. Pani Aneta Piątkowska – Dyrektor w Departamencie Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju przedstawiła strategię działań Polski w zakresie Agendy 2030 oraz podkreśliła rolę partnerstw między instytucjami publicznymi a biznesem czy organizacjami pozarządowymi. Pani Mariola Ratschka z Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie zaprezentowała sposoby promocji i komunikacji SDGs wśród społeczeństwa, Pani Marzena Strzelczak z Forum Odpowiedzialnego Biznesu podkreśliła rolę sfery biznesowej w budowaniu spójnej i rozwijającej się gospodarki opartej o odpowiedzialność społeczną, zaś Pani Marta Hebda z AIESEC Polska mówiła o możliwościach zaangażowania młodzieży w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dyskusję zamknęła wypowiedź Pani Ewy Falkowskiej – Dyrektor ds. Advocacy UNICEF Polska na temat konieczności dążenia przez każde państwo do tworzenia już dziś odpowiednich warunków i jakości życia dzieciom, gdyż to od nich zależy przyszłość kolejnych pokoleń młodych osób.

Prezentację raportu UNICEF uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Ministerstw, instytucji państwowych, agend ONZ, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego oraz mediów.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z pełną treścią Raportu UNICEF „W trosce o przyszłe pokolenia. Dzieci w krajach bogatych w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju” oraz do obejrzenia galerii zdjęć dokumentujących wydarzenie.

Zobacz również

eService wspiera działania UNICEF Polska

eService wspiera działania UNICEF Polska kupując „Szkołę w pudełku”

Dzięki temu wielu najmłodszych będzie mogło kontynuować naukę nawet w obliczu kryzysu humanitarnego.

Więcej
Foxy pomaga z UNICEF w walce z koronawirusem

Foxy pomaga z UNICEF w walce z koronawirusem

Już po raz kolejny Foxy wspiera UNICEF w pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom.

Więcej
Firma PAGEN została Przyjacielem UNICEF!

Firma PAGEN została Przyjacielem UNICEF!

Razem z UNICEF będzie wspierać najmłodszych z najuboższych zakątków świata.

Więcej