UNICEF Polska - Razem pomagamy dzieciom

Dziękujemy za Twoją pomoc w 2022 roku!

Zobacz film

Jakie kryzysy dotkęły dzieci w 2022 roku?

Kryzysy 2022

KONFLIKTY: ponad 400 mln dzieci żyje w regionach objętych konfliktami (np. Ukraina, Jemen).

GŁÓD: 8 mln dzieci poniżej 5 roku życia jest zagrożonych śmiercią z powodu skrajnego niedożywienia (np. w Rogu Afryki)

ZMIANY KLIMATU: miliard, czyli prawie połowa dzieci na całym świecie żyje w krajach, które odczuwają ekstremalne skutki zmian klimatu. W 2022 roku byliśmy świadkami fali kataklizmów powiązanych ze zmianami klimatycznymi, takich jak: powodzie w Pakistanie, susza na Sahelu i Rogu Afryki oraz fale ekstremalnych upałów w części Europy, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Północnej.  

PRZESIEDLENIA: co najmniej 36,5 miliona musiało opuścić swoje domy  - to najwyższa kiedykolwiek odnotowana liczba, ale nie uwzględnia przesiedleń związanych ze zmianami klimatu czy wojną w Ukrainie.

Z Tobą stawiamy czoła wyzwaniom i każdego dnia ratujemy życie najmłodszych. Na co przełożyła się Twoja pomoc w 2022 roku?

Pomoc UNICEF w liczbach

Icon nutrition
2,6 mln dzieci między 6 mies. a 5 r. życia zostało objęte leczeniem niedożywienia
Icon Edukacja
28 mln dzieci uzyskało dostęp do edukacji formalnej i nieformalnej
Icon zdrowie
23,8 mln dzieci zostało zaszczepionych przeciw odrze
Icon water
25,9 mln ludzi uzyskało dostęp do czystej wody
Icon child protection
13 milionów dzieci, nastolatków i opiekunów otrzymało wsparcie psychologiczne
Icon social protection
24,9 mln rodzin otrzymało wsparcie finansowe
UNICEF Polska - Razem pomagamy dzieciom

Tak polscy Darczyńcy pomagali dzieciom w kryzysie. Dziękujemy!

line_arrow_down.png

POMOC DLA UKRAINY

Pomoc dla Ukrainy

© UNICEF/Kozinskyi

Ogromna moc wsparcia Darczyńców UNICEF dla mieszkańców Ukrainy w minionym roku pozwoliła nam natychmiast reagować w obliczu wojny. Pomoc humanitarna, wsparcie medyczne, mobilne zespoły wsparcia psychologicznego, pomoc materialna, zapewnienie kontynuacji nauki dzieciom, a także wsparcie w krajach przyjmujących wojennych uchodźców (Raport z działań Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce znajdziesz tutaj) - to wszystko było możliwe także dzięki Darczyńcom z Polski. 

Od 24 lutego na Ukrainie ponad 4,9 miliona dzieci i kobiet uzyskało dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w placówkach wspieranych przez UNICEF. Dostęp do wody pitnej uzyskało prawie 4,7 miliona osób. Działania UNICEF w zakresie poprawy zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego objęły prawie 3 mln dzieci i opiekunów. Od początku wojny ponad 1,4 mln dzieci zostało objętych edukacją formalną lub nieformalną. 

AFGANISTAN - KRYZYS HUMANITARNY I TRZĘSIENIE ZIEMI

Afganistan

© Afganistan © UNICEF/Naftalin

Afganistan to jeden z najniebezpieczniejszych krajów na świecie. Kryzys humanitarny dotknął ponad 65% populacji czyli 28,3 mln ludzi (w tym 15,3 mln dzieci). Skrajne ubóstwo, głód, przemoc, przesiedlenia to codzienność afgańskich dzieci.  Afgańskie kobiety i dziewczęta pozbawiane są podstawowych praw (w tym prawa do edukacji). W czerwcu 2022 roku kraj dotknęło trzęsienie ziemi, pozbawiając tysiące ludzi dachu nad głową i jeszcze zwiększyło skalę kryzysu. 

Darczyńcy UNICEF Polska nie pozostali obojętni na nasz apel o pomoc. To także dzięki temu wsparciu możliwe było: zapewnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej ponad 18 milionom potrzebujących, leczenie ciężkiego niedożywienia dla blisko 600 tysięcy dzieci poniżej 5 roku życia, zapewnienie bezpiecznych miejsc dla prawie 130 tysięcy kobiet i dziewcząt, bezpośrednie wsparcie w edukacji dla ponad 4,8 mln dotkniętych kryzysem dzieci w wieku szkolnym, objęcie opieką psychologiczną i udzielenie wsparcia psychospołecznego ponad 7 milionom dzieci.

SUSZA I GŁÓD W KRAJACH ROGU AFRYKI

Kryzys w Rogu Afryki

© Róg Afryki © UNICEF/Condren

Susza w Somalii, Etiopii i Kenii zmusiła 7 milionów ludzi do opuszczenia domów i migracji w poszukiwaniu jedzenia i wody. Dramatycznie wzrosła liczba dzieci cierpiących i umierających z powodu ciężkiego niedożywienia. Z powodu wojny na Ukrainie transport zbóż do Afryki został zablokowany. Brak bezpieczeństwa żywnościowego zwiększa zagrożenie przemocą, również seksualną. Brak dostępu do bezpiecznych źródeł wody sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób takich jak odra czy cholera. Ok. 2,7 mln dzieci nie uczęszcza do szkół z powodu suszy. Rośnie liczba wczesnych małżeństw.

To także dzięki Darczyńcom z Polski w 2022 roku UNICEF dotarł do 580 tys. dzieci poniżej 5 lat z leczeniem z ciężkiego ostrego niedożywienia. Zapewnił dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych dla 2,7 mln ludzi. Objął opieką zdrowotną 1,6 mln kobiet i dzieci. Zorganizował szczepienia przeciwko odrze 2 mln dzieci ze wschodniej Afryki i zapewnił wsparcie psychospołeczne 170 tys. dzieci. Dziękujemy!

NISZCZYCIELSKIE POWODZIE W PAKISTANIE

Pakistan

© Pakistan © UNICEF

W 2022 roku największe od 30 lat opady deszczu wywołały powodzie, które dotknęły 1/3 kraju. Zniszczone zostały całe miasta i wioski - domy, szkoły, szpitale, drogi i mosty. Woda zalała uprawy, zabiła zwierzęta gospodarskie. Brak dostępu do czystej wody zwiększył ryzyko epidemii i groźnych dla zdrowia najmłodszych chorób, takich jak cholera, biegunka, tyfus, ostre infekcje górnych dróg oddechowych i innych. 5,4 miliona ludzi zostało przesiedlonych. Ludzie koczują w prowizorycznych schronieniach. Potrzebują czystej wody, jedzenia i leków. Szacuje się, że 20,6 miliona ludzi, w tym 9,6 miliona dzieci potrzebuje pomocy. To jeden z największych kryzysów humanitarnych 2022 roku.

Pomoc, która dotarła do dzieci i rodzin w Pakistanie była możliwa także dzięki ogromnemu wsparciu Darczyńców UNICEF Polska. Ponad milion ludzi zyskało dostęp do czystej i bezpiecznej wody do picia oraz niezbędne środki higieniczne, prawie 60 tys. poważnie niedożywionych dzieci poniżej 5 roku życia zostało objęte leczeniem,  ponad 1,4 miliona osób skorzystało z podstawowej opieki zdrowotnej, ponad 1 mln dzieci zostało zaszczepionych przeciwko odrze. UNICEF założył 834 tymczasowe centra edukacyjne,  zapewniając możliwość nauki 100 tys. dzieci. 
 

WOJNA W JEMENIE

Jemen

© Jemen © UNICEF/Al-Haj

Niewiele krajów pogrążonych jest w tak potężnym kryzysie jak Jemen. Przez trwający od lat konflikt życie i przetrwanie 23,4 miliona Jemeńczyków zależy do pomocy humanitarnej. Od początku wojny zginęło lub rannych zostało już 11 tys dzieci! Dostęp do żywności i bezpiecznej do picia wody jest ograniczony, a wielu ludzi nie ma go wcale. Dla dzieci to często wyrok. Ponad 2 miliony dzieci poniżej 5 roku życia jest poważnie niedożywionych.  Działamy w Jemenie od lat zapewniając najpilniejszą, ale też długofalową i systemową pomoc. 

Polscy Darczyńcy z wielkim zaangażowaniem pomagają najmłodszym w Jemenie. To także dzięki temu wsparciu w 2022 roku mogliśmy czystą wodę, żywność terapeutyczną niedożywionych dzieci, dostęp do podstawowej opieki medycznej, edukację formalną i nieformalną. Cieszymy się, gdy możemy dzielić się z Wami dobrymi wieściami o dalszych losach dzieci, których historie opowiadamy i którym mogliśmy pomóc dzięki Waszemu wsparciu. Tak jak w przypadku malutkiej Gosson czy Aseela.

 

2022 r. - nasze działania i pomoc w Polsce

line_arrow_down.png
Pomoc dla Ukrainy

© UNICEF/Moskalenko

W 2022 roku UNICEF otworzył w Polsce Biuro UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego.

Biuro powstało, by pomóc we wzmocnieniu systemów krajowych, gminnych i lokalnych, które już zapewniały podstawowe usługi i ochronę dla dzieci i rodzin uchodźczych z Ukrainy. W 2022 roku wsparło:

  • 585 tys. dzieci, młodzieży i opiekunów, którzy uzyskali dostęp do wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego
  • 309 400 dzieci za pomocą natychmiastowej pomocy pieniężnej w postaci świadczeń na dzieci przyznawanych rodzinom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji
  • 500 tys. dzieci z Ukrainy i Polski, które korzystają z różnych form wsparcia w edukacji
  • 350 tys. uchodźców z Ukrainy dostawami artykułów higienicznych.

Pełna treść raportu TUTAJ

Działania UNICEF w Polsce

© UNICEF/Evgene Kanap

Jak jeszcze działaliśmy w Polsce w 2022 roku?

  • Staliśmy na straży Konwencji o prawach dziecka, upowszechnialiśmy wiedzę na jej temat i dbaliśmy o to, by respektowano jej zapisy
  • Informowaliśmy społeczeństwo polskie o sytuacji dzieci w Polsce i na świecie oraz alarmujemy o zagrożeniach. W 2022 roku opublikowaliśmy m.in. raport o wpływie środowiska na zdrowie (pobierz tutaj) i dobrostan dzieci oraz raport dot. poziomu edukacji najmłodszych (czytaj tutaj). 
  • Współpracowaliśmy ze szkołami i przedszkolami na terenie całej Polski. Tworzyliśmy i prowadziliśmy programy edukacyjne i wspomagające zdrowie psychiczne dzieci. 
  • Uwrażliwialiśmy dzieci w Polsce na sytuację ich rówieśników w innych częściach świata i angażowaliśmy w działania na ich rzecz.

To także było możliwe dzięki naszym Darczyńcom.

2023 rok - jakie wyzwania przed nami?

line_arrow_down.png
UNICEF pomoc

© UNICEF/UN0743482/Verdelli

Sytuacja na świecie jest ekstremalnie trudna, ale nie beznadziejna. Działając wspólnie, zmieniamy ją. Wiemy jak docierać z pomocą i jak pomagać najbardziej zagrożonym i potrzebującym wsparcia dzieciom. Od Afganistanu po Somalię, od Ukrainy po Jemen UNICEF jest na miejscu i działa w krajach na całym świecie, zapewniając niezbędną pomoc i ratując ich życie, kiedy tylko pojawia się kryzys humanitarny.

Z Tobą stawiamy czoła wyzwaniom i każdego dnia ratujemy życie najmłodszych.

Pracujemy nad tym, by wzmocnić systemy, od których zależy życie i zdrowie najmłodszych: opiekę zdrowotną, ochronę, wodę i infrastrukturę sanitarną – i uodpornić je na ekstremalne zjawiska klimatyczne oraz inne zagrożenia. I rozwijamy nasze możliwości tak, aby przewidywać i natychmiast reagować na potrzeby dzieci w momencie wybuchu kryzysu.

wyzwania

© UNICEF/Kozinskyi

W 2023 roku apelujemy o 10,3 miliarda dolarów, aby zapewnić pomoc 110 milionom dzieci (w tym 10 mln dzieci z niepełnosprawnościami) ze155 krajów regionów. Z Twoim wsparciem może nam się to udać. Razem będziemy mogli pomóc dzieciom i rodzinom, które najbardziej potrzebują naszej pomocy, reagować na istniejące kryzysy, a także pomagać dzieciom i ich społecznościom zabezpieczyć się przed tymi, które jeszcze mogą nadejść.

Dziękujemy, że jesteś z nami i gorąco zachęcamy: zostań stałym Darczyńcą i odmieniaj życie dzieci każdego dnia.

Buduj z nami lepszy, bezpieczniejszy i piękniejszy świat dla każdego dziecka.

DOŁĄCZ DO PROGRAMU UNICEF365