Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty.

Ratyfikując Konwencję o prawach dziecka polski rząd zobowiązał się do przestrzegania zapisów tego dokumentu oraz regularnego raportowania postępów z ich realizacji. UNICEF Polska i inne organizacje pozarządowe spotkały się, aby omówić wspólne działania niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz dzieci.

Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Przedstawiciele organizacji, których cele statutowe związane są z pomocą najmłodszym oraz sprawowaniem pieczy nad przestrzeganiem ich praw spotkali się podczas seminarium zorganizowanego przez UNICEF Polska. Jego celem było omówienie możliwych wspólnych działań, które są niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz dzieci. Organizacje starały się zidentyfikować najważniejsze problemy dotyczące dzieci w Polsce oraz zastanawiały się, jakie działania należy podjąć, aby skuteczne rozwiązania w tych obszarach zostały wdrożone. 

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Dowiedz się więcej na temat Konwencji o prawach dziecka.

Do udziału w seminarium zaproszone zostały organizacje, które w 2020 r. wraz z UNICEF Polska wzięły udział w przygotowywaniu Raportu Alternatywnego do Rządowych Sprawozdań z wdrażania Konwencji w Polsce.

W siedzibie UNICEF Polska spotkali się przedstawiciele:

  • Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
  • Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  • Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
  • Fundacji La Strada
  • Polskiego Komitetu EAPN
  • Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce
  • Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego
  • ATD Czwarty Świat
  • Fundacji Integracja

Fundacja Szkoła z Klasą, Fundacja W Stronę Dialogu oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej potwierdziły zainteresowanie wspólną inicjatywą, ale z uwagi na inne zobowiązania ich przedstawiciele byli nieobecni.

Każdy kraj, który ratyfikował Konwencję o prawach dziecka, ma obowiązek co pięć lat przedstawić oficjalny raport z realizacji zapisów tego dokumentu. Poza stroną rządową, swój raport przygotowują także organizacje pozarządowe. W dokumencie nazwanym Raportem Alternatywnym znajdują się uwagi i rekomendacje do stanu przestrzegania praw dziecka w Polsce. 

Wyżej wymienione organizacje zadeklarowały gotowość do wspólnego monitorowania wdrażania Konwencji o prawach dziecka w Polsce i przygotowania w dalszej perspektywie wspólnego Raportu Alternatywnego.

Troska o dobrostan dzieci to nasza wspólna sprawa. Jako dorośli jesteśmy zobowiązani do otoczenia opieką wszystkich najmłodszych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie i wkład w budowanie lepszej przyszłości dla dzieci w Polsce i na świecie.

Zobacz również

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Więcej
Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzież z całej Polski wypracowała listę zagadnień, jakie są dla nich szczególnie istotne i jakie powinny być według nich uwzględnione w kontekście europejskim.

Więcej
Jak radzić sobie ze stresem

Jak radzić sobie ze stresem

Roli rodzica może towarzyszyć prawdziwy rollercoaster uczuć — od poczucia szczęścia i miłości przez zmartwienie, niepokój, a potem znowu radość. Taka zmienność nastrojów potrafi być stresująca. Poznaj proste i sprawdzone sposoby na zmniejszenie negatywnego wpływ stresu.

Więcej