14 kryzysów na świecie, o których warto wiedzieć

Ten tekst przeczytasz w 11 minut.

Nasilające się konflikty, klęski żywiołowe, brak bezpieczeństwa żywnościowego i epidemie chorób doprowadziły w 2024 roku do zwiększenia się potrzeb humanitarnych dzieci. Poważne naruszenia, przemoc i brak podstawowych usług narażają miliony dzieci na niebezpieczeństwo.

14 kryzysów na świecie, o których warto wiedzieć

© UNICEF/alBaba

W UNICEF wiemy, jak dotrzeć do potrzebujących wsparcia dzieci oraz jak nieść kompleksową pomoc. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapasy ratujące życie, bezpieczne przestrzenie, czy zapewnienie wsparcia psychospołecznego - jesteśmy na miejscu, aby pomóc najbardziej potrzebującym rodzinom, gdziekolwiek się znajdują.

Oto 14 miejsc, w których trwają kryzysy humanitarne:

Afganistan

14 kryzysów - Afganistan

Afganistan jest krajem, którego mieszkańcy doświadczają jednego z najbardziej złożonych i dotkliwych kryzysów humanitarnych na świecie. Po dziesięcioleciach konfliktu Afgańczycy zostali odcięci od reszty świata i zmagają się z zapaścią gospodarczą, katastrofami klimatycznymi oraz powszechnym łamaniem praw człowieka. Potrzebne jest natychmiastowe działanie i zaspokojenie pilnych potrzeb humanitarnych przy jednoczesnym inwestowaniu w podstawowe usługi.

Z pomocą partnerów staramy się zapobiec upadkowi afgańskiego systemu opieki zdrowotnej. Leczymy dzieci zagrożone niedożywieniem oraz wypłacamy wynagrodzenia i dostarczamy niezbędne materiały tysiącom pracowników służby zdrowia. Ponadto wdrażamy specjalny program UNICEF dotyczący bezpiecznych źródeł wody, odpowiednich warunków sanitarnych i higieny — w skrócie WASH (od angielskich słów water, sanitation, hygiene). Instalujemy zasilane energią słoneczną pompy, dzięki którym dzieci i ich bliscy mają dostęp do czystej wody.

Pomóż zapewnić dzieciom koce, odzież zimową i buty, które chronią przed mrozami i wyziębieniem.

Strefa Gazy

14 kryzysów - Strefa Gazy

Jeszcze przed eskalacją konfliktu zbrojnego w październiku 2023 r. palestyńskie dzieci dorastały nie tylko w ubóstwie, ale także w obawie przed przemocą. Działania zbrojne w Strefie Gazy, które nasiliły się pod koniec ubiegłego roku, mają katastrofalny wpływ na dzieci i rodziny. Ponad 1,7 mln osób zostało przesiedlonych, tracąc dostęp bezpiecznych źródeł wody, żywności, paliwa i leków. Ich domy zostały zniszczone, a rodziny podzielone.

Biorąc pod uwagę skalę konfliktu, brak dostępu do wody, przeludnienie i ryzyko wybuchu epidemii, priorytetem jest dostęp do usług medycznych i zaplecza sanitarnego, ale także wymienionych wyżej zasobów. Działamy na miejscu m.in. prowadząc badania przesiewowe, lecząc skutki niedożywienia i edukując na temat postępowania w przypadku użycia materiałów wybuchowych.

Przekaż darowiznę i pomóż nam dostarczać pomoc ratującą życie dzieci.

Sudan

14 kryzysów - Sudan

Wybuch konfliktu w Sudanie w 2023 r. spowodował jeden z największych kryzysów przesiedleńczych na świecie. Ponad 3 mln dzieci zostało zmuszonych do ucieczki w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Jeszcze przed zaostrzeniem walk potrzeby humanitarne w Sudanie osiągały rekordowe poziomy. Mieszkańcy Sudanu nie mają dostępu do żywności, bezpiecznych źródeł wody, energii elektrycznej i usług komunikacyjnych. Kraj jest sparaliżowany.

Pomimo przeciwności docieramy do dzieci i ich rodzin dając im dostęp do opieki zdrowotnej, odpowiedniego pożywienia i wody. Wspieramy ich także pod kątem psychologicznym, tworząc bezpieczne przestrzenie do nauki, które są także schronieniem.

Sudan Południowy

14 kryzysów - Sudan Południowy

Sudan Południowy, najmłodszy kraj na świecie, od momentu powstania w 2011 r. boryka się z wieloma wyzwaniami, w tym z konfliktami, powodziami, epidemiami chorób i brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Sytuację rodzin w tym kraju spotęgował kryzys w sąsiednim Sudanie i napływ uchodźców z tego kraju. Dzieci w Sudanie Południowym mają utrudniony dostęp do edukacji, co zagraża przyszłości ich i całego kraju.

Współpracując z partnerami zapewniamy mieszkańcom Sudanu Południowego dostęp do usług medycznych i szczepimy przeciwko odrze. Przywracamy wydolność systemu edukacji poprzez szkolenie nauczycieli do ich pracy, budowanie i remontowanie sal lekcyjnych i dostarczanie materiałów dydaktycznych. Dzięki naszej pracy dzieci mogą kontynuować edukację i odważniej patrzeć w przyszłość.

Czad

14 kryzysów - Czad

Przesiedlenia spowodowane konfliktami, kryzys żywnościowy, klęski żywiołowe (wynikające ze zmian klimatycznych), epidemie, ubóstwo i przemiany polityczne sprawiły, że rodziny w Czadzie znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Obecnie napływ uchodźców z sąsiedniego Sudanu dodatkowo doprowadził do ograniczenia zasobów.

Stale otaczamy opieką dzieci i ich rodziny. Leczymy niedożywienie, prowadzimy kampanie szczepień, zapewniamy przestrzenie przyjazne dzieciom. Jako UNICEF pomagamy również rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji, uzyskać dostęp do bezpiecznych źródeł wody pitnej, na przykład poprzez budowę odwiertów zasilanych energią słoneczną odpornych na gwałtowne zmiany klimatu.

Republika Środkowoafrykańska

14 kryzysów - Republika Środkowoafrykańska

W Republice Środkowoafrykańskiej szerzy się przemoc i trwają masowe przesiedlenia. Około 2,8 mln ludzi potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej. Kryzys został spotęgowany przez eskalację konfliktu w Sudanie oraz napływ osób ubiegających się o azyl i powracających z Czadu.

Koncentrujemy się na przywracaniu dostępu do edukacji dla dzieci na obszarach dotkniętych kryzysem, zapewniając tymczasowe miejsca do nauki oraz zestawy Szkoła w pudełku. Przeprowadzamy szkolenia dla nauczycieli i zapewniamy dzieciom wsparcie psychospołeczne.

Miejsca, w których dzieci zazwyczaj szukają schronienia i wsparcia - w tym szkoły, szpitale i świątynie - są atakowane przez grupy zbrojne. Setki szkół nie działa z powodu ciągłego zagrożenia i braku nauczycieli, przez co dzieci są jeszcze bardziej narażone na wykorzystywanie i przemoc.

Demokratyczna Republika Konga

14 kryzysów - Demokratyczna Republika Konga

Nasilająca się przemoc, masowe przesiedlenia i działalność grup zbrojnych doprowadziły w Demokratycznej Republice Konga do alarmującego wzrostu liczby zabójstw, okaleczeń i uprowadzeń dzieci. W kraju prawie 5 mln osób potrzebuje pomocy humanitarnej. Kryzysy mają również znaczący wpływ na edukację dzieci i ich zdrowie psychiczne. Zamknięcie szkół na wschodzie kraju naraża najmłodszych na włączanie do grup zbrojnych i wczesne małżeństwa.

UNICEF zapewnia dzieciom wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego oraz pomaga osobom, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć. Wspieramy również dzieci w kontynuowaniu nauki - dostarczamy zestawy przyborów szkolnych. Prowadzimy również kampanie szczepień w Demokratycznej Republice Konga.

Etiopia

14 kryzysów - Etiopia

Nakładające się na siebie zagrożenia, w tym konflikty zbrojne, susze, powodzie, przemoc i epidemie chorób sprawiły, że ponad 30 mln osób w Etiopii potrzebuje pomocy humanitarnej. Ponad połowa z nich to dzieci.

Zapewniamy leczenie dzieciom z ciężkim ostrym niedożywieniem. Docieramy do przesiedlonych matek dzieci poniżej 5 r.ż. za pośrednictwem pracowników społecznych i dajemy im bezpieczne schronienie oraz odpowiednią opiekę. Ponadto zapewniamy dostęp do bezpiecznych źródeł wody pitnej i instalujemy zrównoważone, zasilane energią słoneczną systemy wodno-sanitarne, które pomagają łagodzić negatywny wpływ nagłych zmian klimatycznych.

Somalia

14 kryzysów - Somalia

Po suszy w 2023 r. Somalię spustoszyła powódź wywołana przez El Niño, czyli zjawisko pogodowe, polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody. Niestety to nie jedyne katastrofy, które mają negatywny wpływ na sytuację najmłodszych. Wysiedlenia, konflikty zbrojne i wysokie ceny żywności sprawiły, że miliony dzieci w Somalii potrzebują pilnej pomocy.

W Somalii przeciwdziałamy skutkom niedożywienia, zapewniamy dostęp do bezpiecznych źródeł wody i zapleczy sanitarnych, które odgrywają kluczową rolę w przeciwdziałaniu wybuchom epidemii chorób.

Susza zabija dzieci w Rogu Afryki. Pomóż nam je uratować.

Burkina Faso

14 kryzysów - Burkina Faso

Ponad 3 mln dzieci w Burkina Faso potrzebuje pomocy humanitarnej z powodu trwającego w kraju konfliktu i masowych przesiedleń wewnętrznych. Burkina Faso jest częścią Sahelu (regionu geograficznego), który jest uwikłany w wielowymiarowy kryzys spowodowany rozprzestrzeniającą się przemocą zbrojną, presją demograficzną, zmianami klimatycznymi oraz kryzysami zdrowotnymi i żywieniowymi.  

Reagujemy na bieżące potrzeby dzieci w Burkina Faso. Leczymy je z poważnych zaburzeń wzrostu - najbardziej śmiertelnej formy niedożywienia. Dostarczamy materiały edukacyjne. Informujemy o tym, gdzie bezpiecznie zgłaszać przypadki wykorzystywania dzieci i innych nadużyć względem najmłodszych.

Kamerun

14 kryzysów - Kamerun

Kamerun zmaga się ze złożonym konfliktem zbrojnym, przemocą między społecznościami, napływem uchodźców z sąsiednich krajów, epidemiami chorób (w tym cholery i odry) oraz sezonowymi powodziami. Kryzys pogłębia brak dostępności odpowiedniego pożywienia, wzrost cen oraz fakt, że ponad jedna trzecia ludności żyje poniżej granicy ubóstwa.

Wspieramy prowadzenie badań przesiewowych dzieci poniżej 5 r.ż. pod kątem niedożywienia za pośrednictwem sieci lokalnych pracowników służby zdrowia, aby zapewnić wczesne diagnozowanie niedożywienia u dzieci. Wraz z partnerami zapewniamy także dzieciom dostęp do edukacji.

Haiti

14 kryzysów - Haiti

Sytuacja humanitarna w Haiti jest krytyczna. Tylko w 2023 roku w kraju wsparcia potrzebowała rekordowa liczba 3 mln dzieci. Wojny gangów, zawirowania polityczne, niepokoje społeczne, eskalacja przemocy, wyniszczające ubóstwo i klęski żywiołowe - to tylko niektóre z przyczyn złożonego kryzysu humanitarnego w tym kraju. Wszystko to zagraża przetrwaniu, bezpieczeństwu i dobrostanowi dzieci, które odnoszą rany i tracą życie w ogniu walk na ulicach miast. Inne są przymusowo rekrutowane lub dołączają do grup zbrojnych z czystej desperacji. Całe społeczności są terroryzowane.

Problemem jest także ograniczony dostęp do bezpiecznych źródeł wody pitnej, żywności oraz podstawowych usług edukacyjnych i zdrowotnych. W połączeniu z nawrotem zagrożenia epidemią cholery i niedożywieniem dzieci i ich rodziny doświadczają niewyobrażalnej skali zagrożeń.

Pomimo wyjątkowo niepewnego i niestabilnego środowiska, UNICEF współpracuje z partnerami, aby intensyfikować wysiłki na rzecz ochrony najmłodszych oraz zapewnić im wsparcie, którego tak bardzo potrzebują. Obejmuje ono dostarczenie żywności oraz leków, zapobieganie rozprzestrzenianiu się cholery, tworzenie bezpiecznych placówek edukacyjnych, zapewnianie wsparcia psychospołecznego oraz pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i przygotowanie ludności Haiti na wypadek ich wystąpienia.  Priorytetowo traktujemy również interwencje w zakresie ochrony ofiar przemocy ze względu na płeć oraz wspieranie dzieci pozostawionych bez opieki i odseparowanych od swoich opiekunów - w tym przeciwdziałanie rekrutowaniu najmłodszych do gangów.

Mjanma (Birma)

14 kryzysów - Mjanma

W Mjanmie wciąż trwa konflikt zbrojny. Nadal zgłaszane są także przypadki poważnych naruszeń praw dziecka, głównie z powodu nalotów i masowego użycia broni ciężkiej oraz ładunków wybuchowych. Mają miejsce ataki na szkoły i szpitale. W rezultacie najmłodsi i ich opiekunowie są narażeni na przemoc i wykorzystywanie. Miliony dzieci nie mają szansy na kontynuowanie edukacji z powodu ciągłego zagrożenia życia i zdrowia.

Jesteśmy na miejscu i robimy wszystko, aby przywracać dzieciom nie tylko bezpieczeństwo, ale także choćby namiastkę dzieciństwa. Dzieciom i ich rodzinom zapewniamy wsparcie psychospołeczne oraz edukujemy w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia użyciem broni wybuchowej. Tworzymy również bezpieczne miejsca dla dzieci, w których mogą przebywać i uczyć się. Nasza pomoc obejmuje także osoby pokrzywdzone w wyniku wystąpienia w maju 2023 r. cyklonu Mocha - jednego z najsilniejszych, jakie kiedykolwiek odnotowano w Mjanmie.

Dowiedz się więcej na temat tego, dlaczego kryzys klimatyczny jest kryzysem praw dziecka.

Ukraina

14 kryzysów - Ukraina

Wojna w Ukrainie nadal trwa, a jej skutki zagrażają życiu dzieci i ich rodzin. W całej Ukrainie 4,6 mln osób powróciło do ojczyzny, ale ponad 3,7 mln nadal pozostaje wewnętrznie przesiedlonych. Prawie 6 mln uchodźców przebywa w krajach europejskich - 88% z nich to kobiety i dzieci. 5 mln osób złożyło wnioski o objęcie krajowymi programami ochrony.  

Wszystko to ma ogromny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci, ich naukę i dostęp do podstawowych usług - w tym opieki zdrowotnej, czystej wody, elektryczności i ogrzewania. Wiele z nich jest nadal narażonych na choroby, separację i przemoc - także na tle płciowym.

W Ukrainie UNICEF współpracuje z rządem i partnerami, aby stale dostarczać pomoc humanitarną na południu i wschodzie kraju, jednocześnie wspierając odbudowę kluczowej infrastruktury na wschodzie, w centrum i na zachodzie. W państwach, w których przebywają uchodźcy zaspokajamy ich bieżące potrzeby.

To 14 miejsc na świecie, gdzie życie i zdrowie dzieci, jest najbardziej zagrożone, ale nie zapominajmy, że to nie jedyne obszary, w których najmłodsi potrzebują naszego wsparcia. Codziennie niesiemy pomoc w ponad 190 krajach i terytoriach, bez względu na panujące warunki, aby dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących dzieci. Robimy wszystko, aby żyło się im lepiej. Nigdy się nie poddajemy, ponieważ życie i zdrowie dzieci jest najważniejsze.

Pomóż dzieciom w strefach kryzysów humanitarnych - przekaż darowiznę. 

Zobacz również

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

W trakcie pierwszego 1000 dni życia dziecka (3 lata) mózg rozwija się szybciej niż w jakimkolwiek innym okresie. Jeszcze zanim małe dzieci opanują naukę mówienia, możemy pomóc wpływać pozytywnie na rozwój ich mózgu.

Więcej
Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Może się wydawać, że w zabawie chodzi wyłącznie o radość, ale dla niemowląt i małych dzieci zabawa to coś znacznie więcej. Pozwala na uczenie się i rozwijanie ważnych umiejętności życiowych — od rozwiązywania problemów po wyrażanie pomysłów. 

Więcej
10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

Wychowywanie dzieci w erze cyfrowej nie jest proste. Czasem ciężko nadążyć za rozwojem technologii i pojawiającymi się wraz z nim zagrożeniami i udogodnieniami.

Więcej