Co piąte dziecko na świecie nie ma dostępu do wystarczającej ilości czystej wody

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
UNICEF: Co piąte dziecko na świecie nie ma dostępu do wystarczającej ilości czystej wody

© UNICEF/Andrianantenaina

W Światowym Dniu Wody UNICEF rozpoczyna inicjatywę „Bezpieczeństwo wodne dla wszystkich”, aby zmobilizować międzynarodowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących dzieci. 

Ponad 1,42 mld ludzi na całym świecie, w tym 450 mln dzieci, żyje na obszarach o skąpych zasobach wodnych. To znaczy, że co piąte dziecko nie ma dostępu do wystarczającej ilości czystej wody, aby zaspokoić codzienne potrzeby.

Według analizy UNICEF, w najtrudniejszej sytuacji są regiony, w których mamy do czynienia zarówno z ubogą infrastrukturą wodno-sanitarną jak i skąpymi zasobami wodnymi. Społeczności żyjące na tych obszarach polegają na zasobach wód powierzchniowych, zanieczyszczonych źródłach i miejscach oddalonych o co najmniej 30 minut drogi pieszo. 

Światowy kryzys wodny nie nadchodzi. On już jest tutaj, a zmiany klimatu tylko go pogłębiają, powiedziała Dyrektor Generalna UNICEF, Henrietta Fore. Dzieci są największymi ofiarami kryzysu wodnego. Kiedy wysychają studnie, dzieci nie chodzą do szkoły, a jedynie po wodę. Kiedy susze ograniczają zapasy żywności, dzieci cierpią z powodu niedożywienia. Kiedy występują powodzie, dzieci chorują na choroby biegunkowe. Kiedy zasoby wodne się kurczą, dzieci nie mogą myć rąk, aby walczyć z chorobami.

Dzieci w ponad 80 krajach żyją na obszarach o skąpych zasobach wodnych. Afryka Wschodnia i Południowa ma najwyższy odsetek dzieci mieszkających na takich obszarach, przy czym ponad połowa dzieci – 58% - każdego dnia ma trudności z dostępem do wystarczającej ilości wody. Trudna sytuacja jest także w krajach Afryki Zachodniej i Środkowej (31%), Azji Południowej (25%) oraz Bliskiego Wschodu (23%). Azja Południowa jest domem dla największej liczby dzieci mieszkających na obszarach o bardzo skąpych zasobach wodnych - ponad 155 mln. Wśród krajów, w których należy podjąć natychmiastowe działania są: Afganistan, Burkina Faso, Etiopia, Haiti, Kenia, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua-Nowa Gwinea, Sudan, Tanzania i Jemen.

Zapotrzebowanie na wodę dramatycznie rośnie, podczas gdy jej zasoby się kurczą. Dostępną ilość czystej wody zmniejszają zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe. Do tego dochodzi szybki przyrost populacji, urbanizacja czy niewłaściwe gospodarowanie zasobami wodnymi. Według raportu UNICEF z 2017 r., prawie co czwarte dziecko na świecie w 2040 r. będzie mieszkać na obszarach o wysokim poziomie niedoboru wody.

Chociaż wszyscy odczuwają skutki braku wody, najbardziej cierpią dzieci. Najmłodsi i rodziny żyjące w najbardziej potrzebujących społecznościach stoją przed podwójnym wyzwaniem: skąpymi zasobami wodnymi i niewystarczającą infrastrukturą wodno-sanitarną.

UNICEF rozpoczyna inicjatywę „Bezpieczeństwo wodne dla wszystkich”, aby zapewnić każdemu dziecku dostęp do czystej wody i infrastruktury odpornej na zmiany klimatu. Inicjatywa ma na celu zmobilizowanie zasobów, partnerów, społeczności międzynarodowej i liderów światowych do działania tam, gdzie potrzeby są najpilniejsze.

UNICEF robi wszystko, aby zapewnić:

  • Dostęp do bezpiecznych i niedrogich usług wodnych;
  • Infrastrukturę wodno-sanitarną odporną na zmiany klimatu;
  • Wczesną interwencję zapobiegającą niedoborowi wody;
  • Wsparcie społeczności lokalnych w sprawiedliwym zarządzaniu wodą, usługami sanitarnymi i higienicznymi.

Musimy działać teraz, aby zaradzić kryzysowi wodnemu i zapobiec jego pogłębieniu, powiedziała Henrietta Fore. Możemy zapewnić bezpieczeństwo wodne dla każdego dziecka tylko poprzez innowacje, inwestycje i współpracę. Musimy działać dla naszych dzieci i naszej planety.

Więcej o inicjatywie „Bezpieczeństwo wodne dla wszystkich” tutaj: Water Security for All.

Zobacz również

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Kryzys klimatyczny nie tylko zmienia planetę, ale także dzieci. Wpływa na ich zdrowie i rozwój. Uprzywilejowane położenie geograficzne nie chroni przed zmianami klimatu - również w krajach rozwiniętych skutki kryzysu klimatycznego są odczuwalne. 

Więcej
UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

Po programie pilotażowym w trzech afrykańskich krajach, ponad 330 tys. dawek zatwierdzonej przez WHO szczepionki dotarło do Kamerunu. 

Więcej
Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Wraz z Teatrem Muzycznym ROMA przygotowaliśmy dwa filmy edukacyjne dla najmłodszych, ale także dla dorosłych, ponieważ to właśnie my - dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby prawa dziecka były przestrzegane, a dzieci były ich świadome.

Więcej