Co piąte dziecko na świecie nie ma dostępu do wystarczającej ilości czystej wody

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
UNICEF: Co piąte dziecko na świecie nie ma dostępu do wystarczającej ilości czystej wody

© UNICEF/Andrianantenaina

W Światowym Dniu Wody UNICEF rozpoczyna inicjatywę „Bezpieczeństwo wodne dla wszystkich”, aby zmobilizować międzynarodowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących dzieci. 

Ponad 1,42 mld ludzi na całym świecie, w tym 450 mln dzieci, żyje na obszarach o skąpych zasobach wodnych. To znaczy, że co piąte dziecko nie ma dostępu do wystarczającej ilości czystej wody, aby zaspokoić codzienne potrzeby.

Według analizy UNICEF, w najtrudniejszej sytuacji są regiony, w których mamy do czynienia zarówno z ubogą infrastrukturą wodno-sanitarną jak i skąpymi zasobami wodnymi. Społeczności żyjące na tych obszarach polegają na zasobach wód powierzchniowych, zanieczyszczonych źródłach i miejscach oddalonych o co najmniej 30 minut drogi pieszo. 

Światowy kryzys wodny nie nadchodzi. On już jest tutaj, a zmiany klimatu tylko go pogłębiają, powiedziała Dyrektor Generalna UNICEF, Henrietta Fore. Dzieci są największymi ofiarami kryzysu wodnego. Kiedy wysychają studnie, dzieci nie chodzą do szkoły, a jedynie po wodę. Kiedy susze ograniczają zapasy żywności, dzieci cierpią z powodu niedożywienia. Kiedy występują powodzie, dzieci chorują na choroby biegunkowe. Kiedy zasoby wodne się kurczą, dzieci nie mogą myć rąk, aby walczyć z chorobami.

Dzieci w ponad 80 krajach żyją na obszarach o skąpych zasobach wodnych. Afryka Wschodnia i Południowa ma najwyższy odsetek dzieci mieszkających na takich obszarach, przy czym ponad połowa dzieci – 58% - każdego dnia ma trudności z dostępem do wystarczającej ilości wody. Trudna sytuacja jest także w krajach Afryki Zachodniej i Środkowej (31%), Azji Południowej (25%) oraz Bliskiego Wschodu (23%). Azja Południowa jest domem dla największej liczby dzieci mieszkających na obszarach o bardzo skąpych zasobach wodnych - ponad 155 mln. Wśród krajów, w których należy podjąć natychmiastowe działania są: Afganistan, Burkina Faso, Etiopia, Haiti, Kenia, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua-Nowa Gwinea, Sudan, Tanzania i Jemen.

Zapotrzebowanie na wodę dramatycznie rośnie, podczas gdy jej zasoby się kurczą. Dostępną ilość czystej wody zmniejszają zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe. Do tego dochodzi szybki przyrost populacji, urbanizacja czy niewłaściwe gospodarowanie zasobami wodnymi. Według raportu UNICEF z 2017 r., prawie co czwarte dziecko na świecie w 2040 r. będzie mieszkać na obszarach o wysokim poziomie niedoboru wody.

Chociaż wszyscy odczuwają skutki braku wody, najbardziej cierpią dzieci. Najmłodsi i rodziny żyjące w najbardziej potrzebujących społecznościach stoją przed podwójnym wyzwaniem: skąpymi zasobami wodnymi i niewystarczającą infrastrukturą wodno-sanitarną.

UNICEF rozpoczyna inicjatywę „Bezpieczeństwo wodne dla wszystkich”, aby zapewnić każdemu dziecku dostęp do czystej wody i infrastruktury odpornej na zmiany klimatu. Inicjatywa ma na celu zmobilizowanie zasobów, partnerów, społeczności międzynarodowej i liderów światowych do działania tam, gdzie potrzeby są najpilniejsze.

UNICEF robi wszystko, aby zapewnić:

  • Dostęp do bezpiecznych i niedrogich usług wodnych;
  • Infrastrukturę wodno-sanitarną odporną na zmiany klimatu;
  • Wczesną interwencję zapobiegającą niedoborowi wody;
  • Wsparcie społeczności lokalnych w sprawiedliwym zarządzaniu wodą, usługami sanitarnymi i higienicznymi.

Musimy działać teraz, aby zaradzić kryzysowi wodnemu i zapobiec jego pogłębieniu, powiedziała Henrietta Fore. Możemy zapewnić bezpieczeństwo wodne dla każdego dziecka tylko poprzez innowacje, inwestycje i współpracę. Musimy działać dla naszych dzieci i naszej planety.

Więcej o inicjatywie „Bezpieczeństwo wodne dla wszystkich” tutaj: Water Security for All.

Zobacz również

Rok działalności UNICEF na świecie

Rok działalności UNICEF na świecie

Wielopłaszczyznowy kryzys obserwowany na całym świecie powoduje, że w minionym roku liczba osób wymagających pomocy humanitarnej wzrosła do ok. 274 mln. UNICEF nie ustaje w staraniach o poprawę sytuacji dzieci wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne. 

Więcej
Na całym świecie matki cierpią z powodu niedożywienia

Na całym świecie matki cierpią z powodu niedożywienia

Globalnie ponad miliard nastolatek i kobiet cierpi z powodu niedożywienia (w tym niedowagi i niskiego wzrostu), niedoborów podstawowych mikroelementów oraz anemii, co ma katastrofalne skutki dla ich życia i samopoczucia. Epicentrum kryzysu żywieniowego stanowią Azja Południowa i Afryka Subsaharyjska.

Więcej
5 sposobów, jak dbać o siebie i innych w świecie online

5 sposobów, jak dbać o siebie i innych w świecie online

Media społecznościowe mają wiele zalet, ale mogą też przyczynić się do odczuwania negatywnych emocji. Stres, zazdrość, samotność, niska samoocena – to tylko niektóre z nich.

Więcej