Dzieci uciekające przed wojną na Ukrainie są narażone na handel ludźmi i wykorzystanie

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty.
Dzieci uciekające przed wojną na Ukrainie są narażone na handel ludźmi i wykorzystanie

© UNICEF/Nicodim

Od 24 lutego br. ponad 1,5 mln dzieci uciekło z Ukrainy, a niezliczona liczba osób w tym kraju została zmuszona do opuszczenia swoich domów. Niestety handlarze ludźmi wykorzystują chaos towarzyszący przemieszczaniu się ludności na dużą skalę. Zagrożenie dla dzieci jest realne i wciąż rośnie.

Według niedawnej analizy przeprowadzonej przez UNICEF i Międzyagencyjną Grupę Koordynacyjną ds. przeciwdziałania Handlowi Ludźmi (ICAT), 28% zidentyfikowanych ofiar handlu ludźmi na całym świecie to dzieci. Niestety w przypadku ukraińskich dzieci to zagrożenie jest jeszcze wyższe. Prawie wszyscy uchodźcy z Ukrainy to właśnie kobiety i dzieci. 

Wojna na Ukrainie prowadzi do masowych przesiedleń i ruchów ludności. To sytuacja, która może doprowadzić do znacznego wzrostu liczby przypadków handlu ludźmi, powiedziała Afshan Khan, Dyrektor Regionalna UNICEF ds. Europy i Azji Środkowej. Dzieci przesiedlone są narażone na oddzielenie od swoich rodzin, wykorzystanie i handel ludźmi. Rządy państw w tym regionie powinny zintensyfikować działania i wprowadzić środki zapewniające najmłodszym bezpieczeństwo.

Od 24 lutego do 17 marca zidentyfikowano ponad 500 dzieci bez opieki, które przekroczyły granicę Ukrainy i znalazły się w Rumunii. Rzeczywista liczba dzieci bez opieki, które uciekły z Ukrainy do sąsiednich krajów, jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Dzieci te są szczególnie narażone na handel i wykorzystanie.

Aby chronić i wspierać najmłodszych, którzy uciekli z Ukrainy, UNICEF i UNHCR we współpracy z rządami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego tworzą tzw. Blue Dots, czyli punkty wsparcia dziecka i rodziny. Punkty te przekazują kluczowe informacje przemieszczającym się rodzinom, pomagają zidentyfikować dzieci bez opieki i rozdzielone z rodzicami oraz zapewniają ochronę i świadczą podstawową pomoc. Blue Dots są uruchamiane w krajach goszczących kobiety i dzieci z Ukrainy. 34 z nich powstaną w Polsce.

UNICEF apeluje do rządów państw sąsiednich i innych krajów docelowych o wzmocnienie kontroli bezpieczeństwa na przejściach granicznych, zwłaszcza tych z Ukrainą, w celu lepszej identyfikacji dzieci zagrożonych handlem ludźmi. Ponadto UNICEF apeluje o poprawę współpracy transgranicznej i wymianę informacji między Strażą Graniczną, organami ścigania i instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę dzieci. Ważne jest również szybkie identyfikowanie dzieci rozdzielonych z rodzicami oraz wdrażanie procedur poszukiwania i łączenia rodzin.

Na dużych, miejskich stacjach kolejowych, w schroniskach i w innych miejscach, w których gromadzą się uchodźcy, należy wprowadzić dodatkowe mechanizmy ochrony dzieci. Bardzo ważne jest również, aby krajowe i międzynarodowe organy ścigania monitorowały przemieszczanie się kobiet i dzieci oraz aktywnie zwalczały zagrożenia związane z handlem ludźmi.

Zobacz również

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Rozłąki z dzieckiem mogą być bolesne zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Czasami jednak rozstanie może wywoływać u dziecka niepokój i uczucie zmartwienia. 

Więcej
Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Mowa nienawiści ma długą historię, ale rozwój internetu przyczynił się do tego, jak duży może mieć ona zasięg. Czy to osobiście, czy w przestrzeni online, prawie wszystkie dzieci i młodzież zetkną się kiedyś z mową nienawiści. Warto, abyś jako rodzic porozmawiał z dzieckiem o mowie nienawiści, aby pomóc mu ją rozpoznać i uświadomić go, co może zrobić, gdy się z nią zetknie.

Więcej
Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej