Każdego dnia ponad 175 000 dzieci po raz pierwszy korzysta z Internetu

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
UN046033

W Dniu Bezpiecznego Internetu, UNICEF apeluje o ochronę dzieci przed zagrożeniami w sieci

Nowy Jork, 6 lutego 2018 r. - Każdego dnia ponad 175 000 dzieci po raz pierwszy korzysta z Internetu. To 2 dzieci co sekundę. Dostęp do Internetu jest dla najmłodszych szansą i daje wiele możliwości, ale jednocześnie niesie ze sobą liczne zagrożenia.

Wśród nich jest dostęp do szkodliwych treści, ryzyko wykorzystania seksualnego, cyberprzemocy i kradzieży ich prywatnych informacji, ostrzega UNICEF.

Każdego dnia tysiące dzieci korzysta z Internetu pierwszy raz w życiu, co naraża je na szereg niebezpieczeństw, powiedział Laurence Chandy, Dyrektor UNICEF ds. Badań. Rządy państw i sektor prywatny zrobiły postęp w eliminowaniu największych zagrożeń w sieci, jednak potrzebny jest jeszcze większy wysiłek, aby w pełni chronić dzieci.

UN0143514

Na całym świecie 1 na 3 użytkowników Internetu to dziecko, ale wciąż zbyt mało działań jest podejmowanych w celu ochrony najmłodszych przed zagrożeniami płynącymi z wirtualnej rzeczywistości i zwiększenia ich dostępu do dobrej jakości i bezpiecznych treści.

Obowiązek ochrony dzieci w Internecie spoczywa na wszystkich, w tym rządach państw, rodzinach, szkołach i innych instytucjach. Jednak wydaje się, że to sektor prywatny, zwłaszcza branża technologiczna i telekomunikacyjna, ponosi szczególną odpowiedzialność za kształtowanie wpływu technologii cyfrowej na dzieci. Należy wykorzystać siłę i wpływ sektora prywatnego, aby rozwinąć standardy etyczne dotyczące ochrony danych i polityki prywatności w całym przemyśle.  

UNI190722

UNICEF apeluje o wznowienie współpracy rządów państw, społeczeństw obywatelskich, Organizacji Narodów Zjednoczonych, innych międzynarodowych organizacji działających na rzecz dzieci, a zwłaszcza sektora prywatnego w celu umieszczenia dzieci w centrum polityk cyfrowych poprzez:

  1. Ujednolicenie globalnej, regionalnej oraz państwowej odpowiedzi na współczesne zagrożenia, jakie stoją przed dziećmi korzystającymi z Internetu. Musimy pogłębić współpracę pomiędzy twórcami polityk cyfrowych oraz przemysłem technologicznym, aby wspólnie poszukiwać rozwiązań zapobiegających nadużyciom wobec dzieci w Internecie.
  2. Ochronę prywatności dzieci w wirtualnej rzeczywistości. Potrzebujemy znacznie większego zaangażowania sektora prywatnego oraz rządów państw, aby skutecznie chronić dane dzieci umieszczone w Internecie. Działania te można zrealizować poprzez wprowadzenie międzynarodowych standardów w gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dotyczących dzieci korzystających z Internetu oraz edukację najmłodszych w zakresie ochrony ich prywatności przed zagrożeniami płynącymi z sieci.
  3. Równiejszy dostęp dzieci do informacji oraz edukację w zakresie umiejętności cyfrowych. Najmłodsi muszą wiedzieć, jak bezpiecznie korzystać z Internetu.
  4. Wykorzystanie szczególnej roli sektora prywatnego. Istnieje pilna potrzeba ustanowienia standardów etycznych dotyczących ochrony danych i polityki prywatności w świecie biznesu. Standardy te powinny służyć ochronie prywatności dzieci w Internecie.
  5. Inwestowanie w lepsze dane dotyczące dostępu dzieci do Internetu oraz szans i zagrożeń, jakie z niego płyną. Potrzebujemy efektywnego systemu badającego aktywność najmłodszych w sieci, tak aby zebrane materiały wspomagały skuteczną reakcję na zagrożenia.

Jedno kliknięcie w link wystarcza, aby gdzieś na świecie dziecko pozostawiło po sobie ślad, którym mogą podążyć osoby chcące je skrzywdzić, mówi Chandy. Dzieci w coraz młodszym wieku rozpoczynają korzystanie z Internetu. Dlatego potrzeba poważnej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa w sieci.

Zobacz również

Orlando Bloom spotkał się z dziećmi i rodzinami w Ukrainie

Orlando Bloom spotkał się z dziećmi i rodzinami w Ukrainie

Orlando Bloom ma na swoim koncie wiele ról filmowych, za które go pokochaliśmy. Jednak najważniejszą w jego życiu jest bycie ojcem Flynna i Daisy. Aktor angażuje się w działania, mające na celu pomoc wszystkim dzieciom na świecie - jest Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF. 

Więcej
Cholera - zapomniana choroba, czy śmiertelne zagrożenie

Cholera - zapomniana choroba, czy śmiertelne zagrożenie

Epidemie cholery w XIX wieku zdziesiątkowały ludność świata. W 1854 roku, gdy choroba zbierała swoje żniwo w Londynie, John Snow udowodnił, że jej źródłem była jedna z miejskich pomp, a więc skażona woda pochodząca z Tamizy. 

Więcej
Dostęp do czystej wody to prawo każdego dziecka

Dostęp do czystej wody to prawo każdego dziecka

10 krajów Afryki Zachodniej i Środkowej: Benin, Burkina Faso, Kamerun, Czad, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea, Mali, Niger, Nigeria i Somalia to obszary dotknięte poważnym zagrożeniem związanym z negatywnym wpływem zmian klimatycznych i brakiem dostępu do bezpiecznych źródeł wody pitnej.

Więcej