Międzynarodowy Dzień Dziewcząt

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.
Międzynarodowy Dzień Dziewcząt

11 października 2015 r. – Na świecie żyje niemal 600 milionów dziewcząt w wieku 10-19 lat. Niestety problemy, które spotykają je na co dzień powoli znikają z publicznej świadomości, a odpowiednia pomoc nie jest dostarczana, przypomina UNICEF w Międzynarodowym Dniu Dziewcząt.

Nierówności mogą dotykać dziewczęta już od chwili narodzin. W okresie dojrzewania nierówności pomiędzy dziewczętami a chłopcami jeszcze bardziej się zwiększają. Dziewczęta o wiele częściej niż chłopcy nie są posyłane do szkół. Wczesne małżeństwa również o wiele częściej dotyczą dziewcząt niż chłopców. W krajach rozwijających się 1 na 3 kobiety w wieku 20-24 (czyli ok. 70 mln kobiet) wyszła za mąż przed ukończeniem 18. roku życia, z czego 1/3 przed 15. urodzinami.

Podczas, gdy przemoc dotyka zarówno dziewczęta, jak i chłopców, to jednak dziewczęta są o wiele częściej ofiarami przemocy seksualnej. Szacuje się, że co 10 kobieta poniżej 20. roku życia jest ofiarą gwałtu. Niemal 25% dziewcząt w wieku 15-19 było ofiarami przemocy przed ukończeniem 15. roku życia.

Ponadto, w 2013 roku dziewczęta stanowiły niemal 2/3 nastolatków w wieku 15-19, u których wykryto zakażenie wirusem HIV. Młode dziewczęta ze względów biologicznych są bardziej narażone na zakażenie wirusem niż dorosłe kobiety. Dlatego wczesne związki i małżeństwa jeszcze bardziej zwiększają to ryzyko.

Umożliwienie dostępu do edukacji, zaprzestanie praktyk zawierania małżeństw w bardzo młodym wieku, edukowanie na temat specyfiki okresu dojrzewania i chorób przenoszonych drogą płciową są głównymi wyzwaniami, przed jakimi obecnie stoi społeczność międzynarodowa w kontekście wyrównywania szans dziewcząt i chłopców.

UNICEF współpracuje z rodzinami, społecznościami lokalnymi, rządami państw i organizacjami partnerskimi, aby zwiększyć szanse dorastających dziewcząt i pomóc im w przezwyciężaniu trudności. Dorastające dziewczęta mają prawo do bezpiecznego i zdrowego życia oraz dostępu do wykształcenia na odpowiednim poziomie. Jeśli dziś dziewczęta otrzymają niezbędne wsparcie – jutro mogą zmienić świat jako przyszłe matki, nauczycielki, głowy domu, przedsiębiorcy czy przywódcy polityczni.

W Międzynarodowym Dniu Dziewcząt UNICEF apeluje do rządów państw i społeczności międzynarodowej o podjęcie niezbędnych działań na rzecz dziewcząt:

 • Inwestowanie w wysokiej jakości edukację, szkolenia zawodowe i dostęp do technologii, które zwiększą ich szanse zawodowe i życiowe.
 • Inwestowanie w edukację dotyczącą specyfiki okresu dojrzewania oraz w urządzenia sanitarne, które zapewnią dziewczętom prywatność i odpowiednie warunki do higieny podczas menstruacji.
 • Promowanie zerowej tolerancji dla przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej.
 • Uchwalenie i konsekwentne realizowanie społecznych, ekonomicznych i politycznych mechanizmów na rzecz walki z praktyką wczesnych małżeństw i okaleczania żeńskich narządów płciowych.
 • Promowanie przepisów prawnych chroniących dorastające dziewczęta, które są niepełnosprawne, marginalizowane oraz które były ofiarami handlu ludźmi i wykorzystania seksualnego.

Wyrównanie szans i wsparcie potencjału dziewcząt przyczyni się do pozytywnych zmian nie tylko w ich najbliższym otoczeniu, ale też w społeczności, w której żyją. Dlatego należy zrobić wszystko, aby dać dziewczętom równe szanse na rozwój.

Międzynarodowy Dzień Dziewcząt jest obchodzony corocznie 11 października. Jest on okazją do zwrócenia uwagi społeczności międzynarodowej na problem nierówności płci oraz braku równych szans, które na co dzień dotykają młode dziewczęta na całym świecie.

Informacje dodatkowe:

 • W 2013 roku dziewczęta stanowiły niemal 2/3 nastolatków w wieku 15-19, u których wykryto zakażenie wirusem HIV.
 • 1 na 10 dziewcząt poniżej 20. roku życia jest ofiarą gwałtu.
 • Niemal 25% dziewcząt w wieku 15-19 było ofiarami przemocy przed ukończeniem 15. roku życia.
 • W 2012 r. 17% kobiet wyszło za mąż mając od 15 do 19 lat.
 • Jeśli praktyka wczesnych małżeństw nie zostanie zahamowana, liczba dziewcząt poniżej 18. roku życia (które każdego roku są zmuszane do zawarcia małżeństw) wzrośnie z obecnych 15 milionów do 16,5 miliona w 2030 r. i 18 milionów w 2050 r.
 • Szacuje się, że pół miliarda kobiet i dziewcząt na świecie nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych, które zapewnią im prywatność i odpowiednie warunki do higieny podczas menstruacji.
 • Tylko 17% młodych kobiet mieszkających w gospodarstwach domowych o najniższym poziomie dochodów ma kompleksową wiedzę na temat wirusa HIV.

Zobacz również

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

W trakcie pierwszego 1000 dni życia dziecka (3 lata) mózg rozwija się szybciej niż w jakimkolwiek innym okresie. Jeszcze zanim małe dzieci opanują naukę mówienia, możemy pomóc wpływać pozytywnie na rozwój ich mózgu.

Więcej
Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Może się wydawać, że w zabawie chodzi wyłącznie o radość, ale dla niemowląt i małych dzieci zabawa to coś znacznie więcej. Pozwala na uczenie się i rozwijanie ważnych umiejętności życiowych — od rozwiązywania problemów po wyrażanie pomysłów. 

Więcej
10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

Wychowywanie dzieci w erze cyfrowej nie jest proste. Czasem ciężko nadążyć za rozwojem technologii i pojawiającymi się wraz z nim zagrożeniami i udogodnieniami.

Więcej