Pandemia COVID-19 to największy globalny kryzys dla dzieci w 75-letniej historii UNICEF

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.
Pandemia COVID-19 wpłynęła na życie najmłodszych na bezprecedensową skalę, co czyni ją najgorszym kryzysem dla dzieci, jaki UNICEF widział w swojej 75-letniej historii

© UNICEF/Wilander

W ostatnich dekadach udało się osiągnąć ogromny postęp w poprawie warunków życia najmłodszych. Niestety, pandemia COVID-19 niweczy te osiągnięcia w praktycznie każdej sferze życia dzieci, alarmuje UNICEF w 75. rocznicę powstania organizacji. 

Pandemia COVID-19 wpłynęła na życie najmłodszych na bezprecedensową skalę, co czyni ją najgorszym kryzysem dla dzieci, jaki UNICEF widział w swojej 75-letniej historii. Organizacja opublikowała dziś raport pt. „Preventing a lost decade: Urgent action to reverse the devastating impact of COVID-19 on children and young people”.

W raporcie organizacja podkreśla, jak bardzo COVID-19 zmienił życie dzieci w zakresie zdrowia, edukacji, odżywiania, ochrony czy samopoczucia i zdrowia psychicznego. Niemal dwa lata pandemii pogłębiły ubóstwo, utrwaliły nierówności i zagroziły realizacji praw dzieci na niespotykanym dotychczas poziomie.

UNICEF od początku swojego istnienia pomagał w kształtowaniu zdrowszego i bezpieczniejszego środowiska dla dzieci na całym świecie. Udało się osiągnąć ogromny postęp. Teraz te osiągnięcia są zagrożone, powiedziała Dyrektor Generalna UNICEF, Henrietta Fore. Pandemia COVID-19 jest największym globalnym zagrożeniem dla dzieci w naszej 75-letniej historii. Rośnie liczba dzieci głodnych, ubogich, niechodzących do szkoły, maltretowanych lub zmuszanych do małżeństwa. Jednocześnie spada liczba najmłodszych mających dostęp do opieki zdrowotnej, szczepień, pożywienia i podstawowych usług. W roku, w którym powinniśmy patrzeć w przyszłość, cofamy się, dodaje Henrietta Fore.

Według raportu UNICEF, na skutek pandemii dodatkowe 100 mln dzieci zostało dotkniętych przez wielowymiarowe ubóstwo. To wzrost o 10% od 2019 roku. UNICEF ostrzega, że powrót do czasów sprzed pandemii będzie bardzo trudny. Nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu zajmie to od siedmiu do ośmiu lat.

Jeszcze przed pandemią około połowa dzieci na całym świecie nie miała dostępu do edukacji

© UNICEF/Panjwani

Jeszcze przed pandemią około połowa dzieci na całym świecie nie miała dostępu do co najmniej jednego z podstawowych dóbr: edukacji, opieki medycznej, żywności, urządzeń sanitarnych, czystej wody czy odpowiednich warunków mieszkaniowych. Niestety liczba ta rośnie, ponieważ nierówne tempo powrotu do normalności pogłębia podziały między bogatymi i ubogimi dziećmi, przy czym najbardziej cierpią te najbardziej zmarginalizowane. Ponadto, w 2020 r. aż 23 mln dzieci nie otrzymały rutynowych szczepień. To wzrost o prawie cztery miliony od 2019 r. i najwyższa liczba od 11 lat.

Według raportu UNICEF:

  • W szczytowym okresie pandemii, ponad 1,6 mld uczniów nie chodziło do szkoły z powodu lockdownu.
  • Zaburzenia zdrowia psychicznego dotykają ponad 13% nastolatków na całym świecie. 
  • Z powodu pandemii, do końca dekady, liczba wczesnych małżeństw może zwiększyć się o 10 mln.
  • Do końca 2022 r., ubóstwo wywołane pandemią może zwiększyć liczbę pracujących dzieci o 9 mln. 
  • W szczytowym momencie pandemii, 1,8 mld dzieci żyło w 104 krajach świata, w których programy zapobiegania przemocy zostały poważnie zakłócone. 
  • 50 mln dzieci cierpi na zaburzenie przyrostu masy ciała, czyli zagrażającą życiu formę niedożywienia. Do końca przyszłego roku ta liczba może się zwiększyć o 9 mln.  

Poza pandemią, raport ostrzega też przed innymi zagrożeniami dla realizacji praw dzieci. Na całym świecie 426 mln dzieci, czyli prawie co piąty najmłodszy, żyje w strefach konfliktów, które stają się coraz bardziej intensywne. Konflikty zbrojne są odpowiedzialne za 80% wszystkich potrzeb humanitarnych. W czasie wojny najbardziej cierpią dzieci, a kobiety i dziewczęta są narażone na przemoc seksualną. Co więcej, około miliard dzieci – czyli prawie połowa – żyje w krajach wyjątkowo wysokiego ryzyka wystąpienia negatywnych skutków zmian klimatu.

50 mln dzieci cierpi na zaburzenie przyrostu masy ciała

© UNICEF/Sobekwa/Magnum Photos

Aby po pandemii zbudować lepszy świat dla każdego dziecka, UNICEF apeluje o:

  • inwestycje w opiekę społeczną i kapitał ludzki;
  • odwrócenie niepokojącego trendu w pogarszaniu się stanu zdrowia i wyżywienia dzieci - w tym poprzez wykorzystanie kluczowej roli UNICEF w dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19;
  • zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji, ochrony i usług w zakresie zdrowia psychicznego dla każdego dziecka;
  • budowanie systemów odpornych na kryzysy, w tym opracowanie nowego podejścia do wyeliminowania głodu i ochrony dzieci przed negatywnymi skutkami zmian klimatu.

W erze szalejącej pandemii, licznych konfliktów zbrojnych i nasilających się zmian klimatu, postawienie dobra dziecka na pierwszym miejscu jest dziś bardziej konieczne niż kiedykolwiek, powiedziała Henrietta Fore. Jesteśmy na rozdrożu. Współpracujemy z rządami państw, darczyńcami i innymi organizacjami, aby rozpocząć wytyczanie naszej wspólnej ścieżki na następne 75 lat. Kwestie dotyczące dzieci powinny być pierwsze co do inwestycji i ostatnie, jeśli chodzi o cięcia budżetowe. Nasza przyszłość zależy od priorytetów, które stawiamy sobie już dziś.

Zobacz również

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Kryzys klimatyczny nie tylko zmienia planetę, ale także dzieci. Wpływa na ich zdrowie i rozwój. Uprzywilejowane położenie geograficzne nie chroni przed zmianami klimatu - również w krajach rozwiniętych skutki kryzysu klimatycznego są odczuwalne. 

Więcej
UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

Po programie pilotażowym w trzech afrykańskich krajach, ponad 330 tys. dawek zatwierdzonej przez WHO szczepionki dotarło do Kamerunu. 

Więcej
Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Wraz z Teatrem Muzycznym ROMA przygotowaliśmy dwa filmy edukacyjne dla najmłodszych, ale także dla dorosłych, ponieważ to właśnie my - dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby prawa dziecka były przestrzegane, a dzieci były ich świadome.

Więcej