Podczas pandemii COVID-19 zagrożone jest zdrowie i życie kobiet ciężarnych oraz noworodków, alarmuje UNICEF w Dniu Matki

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.
UNI288583

11 marca br. WHO ogłosiła pandemię nowego koronawirusa. UNICEF szacuje, że w ciągu dziewięciu miesięcy od tego wydarzenia, na świat przyjdzie około 116 mln dzieci. UNICEF apeluje do rządów państw i darczyńców o wsparcie opieki zdrowotnej i interwencji medycznych ratujących życie matek i noworodków.

W wielu krajach dotkniętych pandemią, system ochrony zdrowia mocno ucierpiał. Dostęp do opieki został ograniczony, a łańcuchy dostaw środków medycznych – zaburzone. Dzieci przyjdą na świat w trudnych warunkach związanych z ograniczeniami przemieszczania się, brakiem sprzętu oraz leków, przeciążeniami szpitali w walce z koronawirusem czy niedoborem wykwalifikowanych położnych oddelegowanych do pracy z pacjentami chorymi na COVID-19.

Trudno sobie wyobrazić, jak bardzo pandemia koronawirusa zmieniła macierzyństwo. Miliony matek muszą przygotować się na poród w nowych warunkach: ze strachem przed zakażeniem, izolacją czy niepewnością dotyczącą opieki, na jaką mogą liczyć, powiedziała Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF.

W Dniu Matki, UNICEF ostrzega, że wprowadzone ograniczenia związane z przemieszczaniem się, mogą poważnie utrudnić dostęp do odpowiedniej jakości opieki okołoporodowej, narażając zdrowie i życie matek oraz noworodków.

UNI327052

Kraje, w których spodziewana jest najwyższa liczba urodzeń w ciągu 9 miesięcy od początku pandemii to: Indie (20,1 mln), Chiny (13,5 mln), Nigeria (6,4 mln), Pakistan (5 mln) i Indonezja (4 mln). Większość tych krajów miała wysoki wskaźnik umieralności noworodków jeszcze przed pandemią, która obecnie dodatkowo pogarsza sytuację.

Koronawirus dotknął też bogatsze kraje. W Stanach Zjednoczonych przewiduje się, że między 11 marca a 16 grudnia br., urodzi się ponad 3,3 mln dzieci. W Nowym Jorku wiele kobiet w ciąży boi się urodzić dziecko w szpitalu, dlatego władze miasta szukają alternatywnych ośrodków przeznaczonych tylko do tego celu.

Wprawdzie dowody naukowe sugerują, że kobiety ciężarne nie są bardziej zagrożone koronawirusem niż inne osoby, ale według UNICEF wszystkie kraje powinny zagwarantować ciągłość w dostępie do dobrej jakości opieki okołoporodowej. Dodatkowo, chore noworodki potrzebują natychmiastowej pomocy.

W imieniu matek na całym świecie, UNICEF apeluje do rządów państw, aby w najbliższych miesiącach:

 • pomogły kobietom ciężarnym w dostępie do badań oraz wykwalifikowanej opieki;
 • zapewniły pracownikom służby zdrowia niezbędny sprzęt ochrony osobistej oraz priorytetowy dostęp do testów i szczepionek, jak tylko szczepionka na COVID-19 będzie dostępna;
 • zagwarantowały wprowadzenie w placówkach opieki medycznej wszystkich środków zapobiegających zakażeniu podczas porodu i bezpośrednio po nim;
 • umożliwiły personelowi medycznemu dotarcie do kobiet w ciąży i młodych matek poprzez wizyty domowe i teleporady;
 • wyszkoliły i wyposażyły pracowników medycznych w sterylne zestawy do porodu, służące do przyjmowania porodów w domach, w czasie, gdy szpitale są zamknięte;
 • zapewniły środki i sprzęty medyczne niezbędne do ratowania zdrowia i życia matki oraz dziecka.
UNI220328

UNICEF zaleca wszystkim kobietom w ciąży, aby:

 • stosowały środki ostrożności i obserwowały siebie pod kątem objawów COVID-19;
 • utrzymywały dystans społeczny i unikały tłumów;
 • natychmiast udały się po pomoc, jeśli mają gorączkę, kaszel lub trudności w oddychaniu;
 • kontynuowały karmienie piersią, ponieważ - jak do tej pory - nie znaleziono śladów koronawirusa w próbkach mleka matek;
 • nosiły maseczkę podczas karmienia piersią, myły ręce przed i po kontakcie z dzieckiem oraz rutynowo dezynfekowały najczęściej dotykane powierzchnie;
 • kontynuowały noszenie noworodka i stosowały kontakt „skóra do skóry”;
 • zapytały położną lub lekarza, gdzie jest najbezpieczniejsze miejsce na poród i przygotowały plan porodu, aby zmniejszyć niepokój i upewnić się, że dotrą do miejsca na czas;
 • po urodzeniu dziecka utrzymały kontakt z lekarzem lub położną.

Jeszcze przed pandemią, każdego roku umierało około 2,8 mln kobiet ciężarnych i noworodków, głównie z powodu przyczyn, którym potrafimy zapobiegać. UNICEF apeluje o natychmiastowe inwestycje w personel medyczny, szkolenia, leki i sprzęt, aby zapewnić odpowiednią opiekę każdej matce i noworodkowi.

W tym roku Dzień Matki jest wyjątkowy, ponieważ wiele rodzin zostało rozdzielonych na skutek pandemii. Jest to też czas, w którym możemy okazać naszą solidarność i zapewnić wsparcie każdej przyszłej mamie. W najbliższych miesiącach będą tego potrzebować bardziej niż kiedykolwiek, powiedziała Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF.

Zobacz również

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Rozłąki z dzieckiem mogą być bolesne zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Czasami jednak rozstanie może wywoływać u dziecka niepokój i uczucie zmartwienia. 

Więcej
Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Mowa nienawiści ma długą historię, ale rozwój internetu przyczynił się do tego, jak duży może mieć ona zasięg. Czy to osobiście, czy w przestrzeni online, prawie wszystkie dzieci i młodzież zetkną się kiedyś z mową nienawiści. Warto, abyś jako rodzic porozmawiał z dzieckiem o mowie nienawiści, aby pomóc mu ją rozpoznać i uświadomić go, co może zrobić, gdy się z nią zetknie.

Więcej
Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej