Pomimo znaczącego wzrostu liczby dzieci zarejestrowanych po narodzinach, wciąż co czwarte dziecko na świecie formalnie nie istnieje

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty.
UNICEF_rejestracja_dzieci

W ciągu ostatniej dekady o 20% wzrosła liczba dzieci zarejestrowanych po narodzinach. Wciąż jednak 166 mln dzieci poniżej 5. roku życia nie zostało oficjalnie zarejestrowanych. To co czwarte dziecko w tym wieku, alarmuje UNICEF w raporcie „Birth Registration for Every Child by 2030: Are we on track?”.

Pokonaliśmy długą drogę, jednak wciąż zbyt wiele dzieci jest niezarejestrowanych i o nieznanych losach, mówi Dyrektor Generalna UNICEF Henrietta Fore. Dziecko niezarejestrowane po narodzinach formalnie nie istnieje zarówno w oczach rządzących, jak i w świetle prawa. Bez dokumentu potwierdzającego tożsamość, dzieci są często wykluczone z systemu edukacji czy zdrowia oraz są bardziej narażone na wykorzystanie i przemoc.

W raporcie UNICEF przeanalizował dane ze 174 krajów. Postęp w rejestracji dzieci po narodzinach dokonał się przede wszystkim w Południowej Azji, zwłaszcza w Bangladeszu, Indiach i Nepalu. W Indiach odsetek zarejestrowanych dzieci wzrósł z 41% w latach 2005-2006 do 80% w latach 2015-2016. W ostatnim czasie UNICEF współpracował z rządem Indii podejmując szereg działań na rzecz rejestracji dzieci po narodzinach. We wszystkich regionach kraju zwiększono i poprawiono dostęp do punktów rejestracji, przeszkolono urzędników oraz przeprowadzono kampanie społeczne. Z kolei najgorsze statystyki rejestracji dzieci po narodzinach są w krajach Afryki Subsaharyjskiej, zwłaszcza w Etiopii (3% dzieci), Zambii (11%) i Czadzie (12%).

UNICEF_swiadectwo_urodzenia_dla_kazdego_dziecka

Główne przyczyny, dla których rodzice nie rejestrują swoich dzieci po narodzeniu, to: brak wiedzy o tym, w jaki sposób można zarejestrować dziecko, zbyt wysoka opłata za wydanie formalnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, kary finansowe za zbyt późną rejestrację dziecka czy duża odległość do najbliższego punktu rejestracji. Zwyczaje i praktyki w niektórych społecznościach lokalnych mogą również opóźnić lub nawet uniemożliwić formalne zgłoszenie narodzin dziecka w dopuszczalnym terminie.

W raporcie UNICEF apeluje o podjęcie pięciu działań:

  • Zapewnienie każdemu dziecku świadectwa urodzenia,
  • Upoważnienie zarówno matki, jak i ojca do dokonania formalnej rejestracji narodzin dziecka,
  • Połączenie rejestracji narodzin z innymi systemami, aby ułatwić dostęp każdego dziecka do opieki medycznej, edukacji czy pomocy społecznej,
  • Inwestowanie w bezpieczne i innowacyjne rozwiązania technologiczne, które umożliwią łatwiejszy proces rejestracji,
  • Wspieranie społeczności w rejestrowaniu narodzin każdego dziecka.

Każde dziecko ma prawo do imienia, obywatelstwa i tożsamości prawnej, mówi Henrietta Fore. W roku, w którym świętujemy 30-lecie uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, nie powinniśmy o tym zapominać.

***

Informacje dodatkowe:

Oficjalnego zarejestrowania dziecka po narodzeniu dokonuje urzędnik poprzez zapis w rejestrze stanu cywilnego, zgodnie z wymogami prawnymi w danym kraju. Urzędnik wydaje akt urodzenia, który jest podstawowym dokumentem stwierdzającym narodziny dziecka. Dokument ten jest pierwszym, a często jedynym prawnym dowodem potwierdzającym tożsamość.

Zobacz również

Cholera - zapomniana choroba, czy śmiertelne zagrożenie

Cholera - zapomniana choroba, czy śmiertelne zagrożenie

Epidemie cholery w XIX wieku zdziesiątkowały ludność świata. W 1854 roku, gdy choroba zbierała swoje żniwo w Londynie, John Snow udowodnił, że jej źródłem była jedna z miejskich pomp, a więc skażona woda pochodząca z Tamizy. 

Więcej
Dostęp do czystej wody to prawo każdego dziecka

Dostęp do czystej wody to prawo każdego dziecka

10 krajów Afryki Zachodniej i Środkowej: Benin, Burkina Faso, Kamerun, Czad, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea, Mali, Niger, Nigeria i Somalia to obszary dotknięte poważnym zagrożeniem związanym z negatywnym wpływem zmian klimatycznych i brakiem dostępu do bezpiecznych źródeł wody pitnej.

Więcej
W Jemenie ponad 10 mln dzieci potrzebuje wsparcia w zakresie edukacji

W Jemenie ponad 10 mln dzieci potrzebuje wsparcia w zakresie edukacji

Jemen to kraj dotknięty złożonym kryzysem humanitarnym. Od 8 lat trwa tu wojna domowa, która eskalowała na przestrzeni ostatnich dwóch lat. 

Więcej