Pomimo znaczącego wzrostu liczby dzieci zarejestrowanych po narodzinach, wciąż co czwarte dziecko na świecie formalnie nie istnieje

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty.
UNICEF_rejestracja_dzieci

W ciągu ostatniej dekady o 20% wzrosła liczba dzieci zarejestrowanych po narodzinach. Wciąż jednak 166 mln dzieci poniżej 5. roku życia nie zostało oficjalnie zarejestrowanych. To co czwarte dziecko w tym wieku, alarmuje UNICEF w raporcie „Birth Registration for Every Child by 2030: Are we on track?”.

Pokonaliśmy długą drogę, jednak wciąż zbyt wiele dzieci jest niezarejestrowanych i o nieznanych losach, mówi Dyrektor Generalna UNICEF Henrietta Fore. Dziecko niezarejestrowane po narodzinach formalnie nie istnieje zarówno w oczach rządzących, jak i w świetle prawa. Bez dokumentu potwierdzającego tożsamość, dzieci są często wykluczone z systemu edukacji czy zdrowia oraz są bardziej narażone na wykorzystanie i przemoc.

W raporcie UNICEF przeanalizował dane ze 174 krajów. Postęp w rejestracji dzieci po narodzinach dokonał się przede wszystkim w Południowej Azji, zwłaszcza w Bangladeszu, Indiach i Nepalu. W Indiach odsetek zarejestrowanych dzieci wzrósł z 41% w latach 2005-2006 do 80% w latach 2015-2016. W ostatnim czasie UNICEF współpracował z rządem Indii podejmując szereg działań na rzecz rejestracji dzieci po narodzinach. We wszystkich regionach kraju zwiększono i poprawiono dostęp do punktów rejestracji, przeszkolono urzędników oraz przeprowadzono kampanie społeczne. Z kolei najgorsze statystyki rejestracji dzieci po narodzinach są w krajach Afryki Subsaharyjskiej, zwłaszcza w Etiopii (3% dzieci), Zambii (11%) i Czadzie (12%).

UNICEF_swiadectwo_urodzenia_dla_kazdego_dziecka

Główne przyczyny, dla których rodzice nie rejestrują swoich dzieci po narodzeniu, to: brak wiedzy o tym, w jaki sposób można zarejestrować dziecko, zbyt wysoka opłata za wydanie formalnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, kary finansowe za zbyt późną rejestrację dziecka czy duża odległość do najbliższego punktu rejestracji. Zwyczaje i praktyki w niektórych społecznościach lokalnych mogą również opóźnić lub nawet uniemożliwić formalne zgłoszenie narodzin dziecka w dopuszczalnym terminie.

W raporcie UNICEF apeluje o podjęcie pięciu działań:

  • Zapewnienie każdemu dziecku świadectwa urodzenia,
  • Upoważnienie zarówno matki, jak i ojca do dokonania formalnej rejestracji narodzin dziecka,
  • Połączenie rejestracji narodzin z innymi systemami, aby ułatwić dostęp każdego dziecka do opieki medycznej, edukacji czy pomocy społecznej,
  • Inwestowanie w bezpieczne i innowacyjne rozwiązania technologiczne, które umożliwią łatwiejszy proces rejestracji,
  • Wspieranie społeczności w rejestrowaniu narodzin każdego dziecka.

Każde dziecko ma prawo do imienia, obywatelstwa i tożsamości prawnej, mówi Henrietta Fore. W roku, w którym świętujemy 30-lecie uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, nie powinniśmy o tym zapominać.

***

Informacje dodatkowe:

Oficjalnego zarejestrowania dziecka po narodzeniu dokonuje urzędnik poprzez zapis w rejestrze stanu cywilnego, zgodnie z wymogami prawnymi w danym kraju. Urzędnik wydaje akt urodzenia, który jest podstawowym dokumentem stwierdzającym narodziny dziecka. Dokument ten jest pierwszym, a często jedynym prawnym dowodem potwierdzającym tożsamość.

Zobacz również

UNICEF Polska poszukuje Asystenta/Asystentki Zarządu

Asystent/Asystentka Zarządu

UNICEF Polska poszukuje Asystenta/Asystentki Zarządu.

Więcej
UNICEF Polska|Walne Zebranie Stowarzyszenia UNICEF Polska

Walne Zebranie Stowarzyszenia UNICEF Polska

W piątek, 16 września br. zakończyła się czteroletnia kadencja Rady i Zarządu UNICEF Polska.

Więcej
Dwie trzecie 10-latków na świecie nie potrafi przeczytać i zrozumieć prostej historii

Dwie trzecie 10-latków na świecie nie potrafi przeczytać i zrozumieć prostej historii

Poziom edukacji na świecie jest szokująco niski.

Więcej