Siła partnerstwa z biznesem – UNICEF Polska na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.
NGO i biznes - Partnerstwo czy jednostronna korzyść?

Zakończyła się XV edycja jednego z największych wydarzeń biznesowych w tej części Europy – Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach co roku gromadzi w jednym miejscu przedstawicieli świata biznesu, polityków, samorządowców i organizacje pozarządowe.

Eksperci spotykają się, aby rozmawiać o kluczowych trendach gospodarczych, zmianach społecznych z tym związanych oraz wyzwaniach współczesności. Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska podczas paneli merytorycznych mówiła o roli organizacji pozarządowych w społeczeństwie oraz niesieniu mądrej i skutecznej pomocy. Kongres był także okazją do rozmów o najnowszym badaniu marketerów, zrealizowanym dla UNICEF Polska.

– Nasze rozmowy podczas EKG poświęcone były ukazaniu siły drzemiącej w partnerstwie biznesu z sektorem NGO. Jako globalna organizacja chcemy dzielić się swoim doświadczeniem i wspierać firmy w realizacji strategii ESG. Nasze badanie pokazuje skalę wyzwania, z jakim mierzą się współczesne przedsiębiorstwa – powiedziała Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska. – O korzyściach partnerskiej współpracy biznesu i trzeciego sektora miałam też okazję dyskutować podczas paneli merytorycznych w Katowicach – dodała.

W obliczu dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości konieczny jest dialog organizacji humanitarnych i firm. Badanie marketerów zrealizowane przez CMO Research by Shortlist na zlecenie UNICEF Polska na grupie 50 firm pokazuje, że wśród najczęściej wskazywanych przez ankietowanych celów, jakie biznes stawia sobie we współpracy z NGO, znalazły się m.in.: wsparcie w wypełnianiu misji firmy (88 proc.), integracja, edukacja, uwrażliwienie pracowników (58 proc.), dzielenie się zasobami (58 proc.), uczestnictwo w rozwiązywaniu ważnych problemów (56 proc.). Wysoko znalazł się także pozytywny wpływ NGO na wizerunek firmy (60 proc.). 

Wśród form współpracy z NGO, jakie biznes uznaje za najbardziej efektywne w realizacji celów CSR/ESG, znalazły się m.in.: wolontariat pracowniczy (75 proc.), wsparcie organizacyjne (71 proc.), a dopiero na trzecim miejscu wsparcie finansowe (67 proc.). 

UNICEF Polska - EKG 2023

Dane mówiące o tym, że ponad 66 proc. firm działa z kilkoma organizacjami sektora NGO, a blisko 44 proc. podjęło działania z minimum trzema takimi organizacjami, oznaczają, że pole do współpracy pomiędzy biznesem a NGO jest duże. Firmy wciąż szukają i będą szukać partnerów, którzy pomogą im realizować cele wynikające ze strategii ESG. Co ważne aż 75 proc. ankietowanych preferuje współpracę długofalową. Jedynie niecałe 17 proc. wskazało, że częściej działa ad hoc, w zależności od obecnie realizowanych celów. 

Raport UNICEF Polska 2023

– Sektor NGO może wspierać biznes w realizacji celów strategicznych. Świadczą o tym przedstawione wyniki badań i nasze doświadczenie. Ważne, aby firmy dostrzegały w organizacjach takich jak nasza równorzędnych partnerów do rozmowy o celach CSR/ESG. To prosta droga do skutecznej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, na którym wszystkim nam zależy – powiedziała Sylwia Nowik-Spiczonek, Dyrektor Fundraisingu UNICEF Polska. 

Z badania wynika, że trzy czwarte ankietowanych firm mierzy efekty aktywności CSR/ESG i blisko połowa pozytywnie ocenia współpracę z sektorem NGO w zakresie mierzenia i raportowania efektów wspólnych działań. Jeszcze większy odsetek tak ocenia współuczestniczenie sektora NGO w formułowaniu wspólnych celów – 56 proc. oceniło ten aspekt najlepiej w pięciostopniowej skali. 

Firmy pytane o to, do jakich Celów Zrównoważonego Rozwoju odnoszą się w szczególności działania realizowane w ramach strategii CSR/ESG, najczęściej wskazywali ochronę klimatu (75 proc.), kolejna była równość płci (63 proc.), następnie czysta energia i partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju (60 proc.). Równo połowa wskazała dobrą edukację, która jest jednym z celów statutowych UNICEF. 

Wśród obszarów, które powinny zostać objęte szczególnym wsparciem przez marketerów w ramach działań ESG w 2023 r., najwyżej znalazły się: skutki kryzysu klimatycznego (79 proc.), wsparcie dla ukraińskich dzieci i rodzin (64 proc.), wzmocnienie pozycji społecznej kobiet i mężczyzn (63 proc.) oraz ochrona zdrowia psychicznego (54 proc.). Wszystkie te obszary znajdują się w zakresie działalności UNICEF i są w tym roku traktowane priorytetowo. 

Raport UNICEF Polska 2023

– Rzeczywistość zmieniających się standardów stanowi wyzwanie dla całego sektora biznesowego, jednak jest zarazem polem do trwałych zmian w obszarze współpracy z organizacjami NGO i podejmowania ambitnych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Marketerzy szukają przede wszystkim doświadczenia i wiarygodności oraz chcą, by podejmowane przez nich projekty odpowiadały na wszystkie aspekty – środowiskowe, społeczne i te związane z ładem korporacyjnym. Takie możliwości daje im współpraca z globalnymi, doświadczonymi partnerami z sektora NGO, do których należy UNICEF – powiedział Paweł Barski, Dyrektor Marketingu i Komunikacji UNICEF Polska. 

UNICEF Polska - EKG 2023

Zobacz również

Rok działalności UNICEF na świecie

Rok działalności UNICEF na świecie

Wielopłaszczyznowy kryzys obserwowany na całym świecie powoduje, że w minionym roku liczba osób wymagających pomocy humanitarnej wzrosła do ok. 274 mln. UNICEF nie ustaje w staraniach o poprawę sytuacji dzieci wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne. 

Więcej
Na całym świecie matki cierpią z powodu niedożywienia

Na całym świecie matki cierpią z powodu niedożywienia

Globalnie ponad miliard nastolatek i kobiet cierpi z powodu niedożywienia (w tym niedowagi i niskiego wzrostu), niedoborów podstawowych mikroelementów oraz anemii, co ma katastrofalne skutki dla ich życia i samopoczucia. Epicentrum kryzysu żywieniowego stanowią Azja Południowa i Afryka Subsaharyjska.

Więcej
5 sposobów, jak dbać o siebie i innych w świecie online

5 sposobów, jak dbać o siebie i innych w świecie online

Media społecznościowe mają wiele zalet, ale mogą też przyczynić się do odczuwania negatywnych emocji. Stres, zazdrość, samotność, niska samoocena – to tylko niektóre z nich.

Więcej