Świat nie zapewnia dzieciom zdrowych warunków do życia i klimatu odpowiedniego dla ich przyszłości: WHO-UNICEF-Lancet

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.
MM1_9611 lancet

W miarę narastania zagrożeń klimatycznych i ekonomicznych, Komisja WHO-UNICEF-Lancet zwraca uwagę na kwestię zdrowia dzieci.

Żaden kraj nie chroni odpowiednio dzieci, ich środowiska i przyszłości, głosi raport opublikowany dziś przez Komisję złożoną z ponad 40 światowych ekspertów ds. zdrowia dzieci i młodzieży. Komisja została powołana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), UNICEF i czasopismo naukowe „The Lancet”.

W raporcie „Przyszłość dzieci na świecie?” Komisja zwraca uwagę, że zdrowie i przyszłość każdego dziecka i nastolatka jest bezpośrednio zagrożona degradacją środowiska naturalnego, zmianami klimatu i praktykami marketingowymi, które promują wśród dzieci wysoko przetworzoną żywność, słodzone napoje, alkohol i tytoń.

Pomimo poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży w ciągu ostatnich 20 lat, teraz postęp zahamował i te dokonania mogą pójść na marne, powiedziała była premier Nowej Zelandii i współprzewodnicząca Komisji, Helen Clark. Szacuje się, że około 250 milionów dzieci poniżej piątego roku życia w krajach o niskim i średnim dochodzie może nie rozwinąć swojego pełnego potencjału. Jeszcze większy niepokój wzbudza to, że każde dziecko na świecie stoi obecnie w obliczu zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i presją płynącą z reklam.

Państwa muszą zmienić swoje podejście do zdrowia dzieci i młodzieży. Należy zapewnić nie tylko opiekę nad najmłodszymi dzisiaj, ale także ochronę świata, który odziedziczą jutro, dodała Helen Clark.

 

Postępujące zmiany klimatu zagrażają przyszłości każdego dziecka

Raport zawiera nowe zestawienie 180 krajów, w którym porównane zostały wyniki w zakresie rozwoju dzieci, w tym wskaźniki przeżycia i dobrobytu dzieci, takie jak m.in. zdrowie, edukacja i odżywianie.

Według raportu, podczas gdy najuboższe kraje muszą włożyć więcej wysiłku w poprawę warunków życia dzieci, nadmierna emisja dwutlenku węgla – generowana w główniej mierze przez kraje bogate - zagraża przyszłości wszystkich dzieci. Jeśli globalne ocieplenie przekroczy 4°C do 2100 r.,  zgodnie z obecnymi prognozami, doprowadzi to do katastrofalnych konsekwencji zdrowotnych dla dzieci z powodu wzrostu poziomu oceanów, fal upałów, rozprzestrzeniania się chorób takich jak malaria i denga oraz niedożywienie.

Według zestawienia, dzieci w Norwegii, Korei Południowej i Holandii mają największe szanse na przeżycie i dobrobyt, podczas gdy szanse dzieci w Republice Środkowoafrykańskiej, Czadzie, Somalii, Nigrze i Mali są najmniejsze. Stany Zjednoczone Ameryki (USA), Australia i Arabia Saudyjska należą do dziesięciu najgorszych emitentów CO2.

Ponad 2 miliardy ludzi żyje w krajach, w których rozwój jest utrudniony przez kryzysy humanitarne, konflikty i klęski żywiołowe, czyli problemy coraz bardziej związane ze zmianami klimatu, powiedziała minister Awa Coll-Seck z Senegalu, współprzewodnicząca Komisji.

Jedynymi krajami na dobrej drodze do ograniczenia emisji CO2 do 2030 r., a także osiągającymi dobre wyniki w zakresie rozwoju dzieci są: Albania, Armenia, Grenada, Jordania, Mołdawia, Sri Lanka, Tunezja, Wietnam i Urugwaj.

 

Szkodliwe działania marketingowe i ich wpływ na dzieci

Raport podkreśla także zagrożenie wynikające ze szkodliwego marketingu. Badania wskazują, że dzieci w niektórych krajach w ciągu roku oglądają nawet 30 000 reklam w samej tylko telewizji, podczas gdy narażenie młodzieży na reklamy e-papierosów wzrosło w USA o ponad 250% w ciągu dwóch lat, docierając do ponad 24 milionów młodych ludzi.

Praktyki marketingowe związane z reklamą niezdrowej żywności i słodzonych napojów zwiększają popyt na fast-food, co wiąże się z alarmującym wzrostem liczby dzieci z nadwagą i otyłością.

Liczba otyłych dzieci i młodzieży wzrosła z 11 milionów w 1975 r. do 124 milionów w 2016 r., co stanowi 11-krotny wzrost.

 

Manifest apelujący o natychmiastowe działanie na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży

Aby chronić dzieci, członkowie Komisji apelują o powstanie nowego, globalnego ruchu kierowanego przez dzieci i dla dzieci. Szczegółowe zalecenia obejmują:

1. Jak najszybsze zatrzymanie emisji CO2, aby zapewnić dzieciom przyszłość na tej planecie;

2. Umieszczenie dzieci i młodzieży w centrum naszych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju;

3. Nowe regulacje i inwestycje we wszystkich sektorach, mające na celu zdrowie dzieci i przestrzeganie ich praw;

4. Uwzględnienie głosów dzieci w decyzjach politycznych;

5. Zaostrzenie krajowych przepisów dotyczących szkodliwych praktyk marketingowych.

 

Od kryzysu klimatycznego, po otyłość i szkodliwy marketing, dzieci na całym świecie muszą zmagać się z zagrożeniami, które jeszcze kilka pokoleń temu były niewyobrażalne, powiedziała Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF. Czas przemyśleć temat zdrowia dzieci i postawić je na pierwszym miejscu.

Zobacz również

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Rozłąki z dzieckiem mogą być bolesne zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Czasami jednak rozstanie może wywoływać u dziecka niepokój i uczucie zmartwienia. 

Więcej
Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Mowa nienawiści ma długą historię, ale rozwój internetu przyczynił się do tego, jak duży może mieć ona zasięg. Czy to osobiście, czy w przestrzeni online, prawie wszystkie dzieci i młodzież zetkną się kiedyś z mową nienawiści. Warto, abyś jako rodzic porozmawiał z dzieckiem o mowie nienawiści, aby pomóc mu ją rozpoznać i uświadomić go, co może zrobić, gdy się z nią zetknie.

Więcej
Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej