Szwecja, Norwegia, Islandia, Estonia i Portugalia mają polityki najbardziej przyjazne rodzinie spośród krajów UE i OECD

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.
raport_1

 Szwajcaria, Grecja, Cypr, Wielka Brytania i Irlandia mają polityki najmniej przyjazne rodzinie.

Nowy Jork, 13 czerwca 2019 r. – Wśród 31 zbadanych bogatych krajów, Szwecja, Norwegia, Islandia, Estonia i Portugalia prowadzą polityki najbardziej przyjazne rodzinie, informuje UNICEF w najnowszym raporcie. W rankingu najgorzej wypadają: Szwajcaria, Grecja, Cypr, Wielka Brytania i Irlandia. Polska w zestawieniu zajęła 23. miejsce.

Raport został przygotowany przez Centrum Badawcze Innocenti - jednostkę badawczą UNICEF. Celem raportu była analiza krajowych polityk przyjaznych rodzinie prowadzonych przez państwa OECD i UE. Porównano m.in. długość pełnopłatnego urlopu rodzicielskiego i dostępność usług związanych z opieką nad dziećmi do 6. roku życia.

Pierwsze lata życia są kluczowe dla rozwoju poznawczego dziecka, a zatem i jego przyszłości, powiedziała Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF. Rządy państw powinny udzielić rodzicom niezbędnego wsparcia, aby mogli oni stworzyć dzieciom środowisko do prawidłowego rozwoju. Aby tak się stało, potrzebne jest też wsparcie sektora prywatnego.

Polityki przyjazne rodzinom służą wzmacnianiu więzi między rodzicami i ich dziećmi, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju rodzin i spójności społeczeństw. UNICEF apeluje o co najmniej 6-miesięczny, płatny urlop rodzicielski oraz o powszechny i przystępny cenowo dostęp do dobrej jakości opieki nad dziećmi od narodzin do pierwszej klasy szkoły podstawowej. UNICEF współpracuje z rządami państw, środowiskiem akademickim, sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi, aby zachęcić do zwiększenia inwestycji na rzecz rodzin.

W raporcie pt. „Czy najbogatsze kraje świata są przyjazne rodzinie? Polityka w krajach OECD i UE” UNICEF przyjrzał się pełnopłatnym urlopom rodzicielskim w 41 krajach. Organizacja zauważa, że tylko połowa z nich oferuje co najmniej 6-miesięczny, pełnopłatny urlop macierzyński.

Estonia oferuje matkom najdłuższy, pełnopłatny urlop, który wynosi 85 tygodni. W tym zestawieniu na drugim miejscu znalazły się Węgry (72 tygodnie) i Bułgaria (61 tygodni). Stany Zjednoczone są jedynym państwem objętym analizą, w którym nie ma żadnej krajowej polityki oferującej płatny urlop rodzicielski dla matek lub ojców. Polska w tym zestawieniu uplasowała się na 13. miejscu proponując kobietom 42 tygodnie pełnopłatnego urlopu.

Z raportu wynika, że nawet jeśli ojcowie mają możliwość skorzystania z płatnego urlopu rodzicielskiego, wielu z niego nie korzysta. W Japonii, która jest jedynym krajem oferującym co najmniej 6 miesięcy pełnopłatnego urlopu dla ojców, tylko 1 na 20 skorzystał z tej możliwości w 2017 r. W Republice Korei, która oferuje drugi co do długości urlop, ojcowie stanowią tylko 1/6 wszystkich rodziców, którzy biorą urlop rodzicielski.

Płatny urlop ojcowski pomaga ojcom nawiązać więź z dzieckiem, wpływa na zdrowy rozwój najmłodszych, zmniejsza depresję u matek i zwiększa równość płci, stwierdza UNICEF w raporcie. Organizacja apeluje o krajowe polityki, które zapewniłyby płatny urlop ojcowski i zachęcały ojców do jego wykorzystania.

Wielu rodziców, którzy są gotowi wrócić do pracy, poszukuje możliwości opieki nad dzieckiem. Największą barierą w tej sytuacji jest brak przystępnych cenowo usług w tym zakresie. Według danych z 29 krajów, rodzice małych dzieci w Wielkiej Brytanii najczęściej jako przyczynę rezygnacji z usług oferowanych przez placówki opieki nad dziećmi podawali ich wysoki koszt. Jednakże, w Czechach, Danii i Szwecji koszt stanowił problem dla mniej niż 1 na 100 rodziców, którzy twierdzili, że mają niezaspokojoną potrzebę opieki nad dzieckiem.

UNICEF w raporcie wskazuje, w jaki sposób kraje mogą być bardziej przyjazne rodzinie. Powinny: 

  • Ustawowo zapewnić rodzicom płatny urlop rodzicielski w wymiarze co najmniej 6 miesięcy.
  • Umożliwić wszystkim dzieciom dostęp do wysokiej jakości, odpowiednich do wieku, przystępnych cenowo placówek opieki na dziećmi, niezależnie od sytuacji rodzinnej.
  • Upewnić się, że nie ma luki między zakończeniem urlopu rodzicielskiego, a rozpoczęciem przystępnej cenowo opieki nad dzieckiem tak, aby rozwój dzieci mógł być kontynuowany.
  • Upewnić się, że matki mogą karmić piersią zarówno przed, jak i po powrocie do pracy poprzez zapewnienie wystarczająco długiego, płatnego urlopu rodzicielskiego, zagwarantowanie przerw w pracy oraz bezpiecznego i odpowiedniego miejsca do karmienia piersią i odciągania pokarmu.
  • Zbierać więcej i lepszej jakości danych na temat wszystkich aspektów polityki przyjaznej rodzinie tak, aby programy i polityki mogły być monitorowane, a sytuacja w krajach porównywalna.

###

Więcej informacji:

Raport wykorzystuje dane OECD i Eurostat z 2016 r. Celem badania była analiza dostępności pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego. UNICEF w raporcie przeanalizował także dostęp do opieki nad dziećmi poniżej 3 roku życia oraz między 3 rokiem życia, a wiekiem szkolnym. Raport jest częścią kampanii UNICEF „Liczą się pierwsze chwile”, promującej znaczenie odpowiedniego rozwoju dziecka w pierwszym 1000 dni życia. 

Zobacz również

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Kryzys klimatyczny nie tylko zmienia planetę, ale także dzieci. Wpływa na ich zdrowie i rozwój. Uprzywilejowane położenie geograficzne nie chroni przed zmianami klimatu - również w krajach rozwiniętych skutki kryzysu klimatycznego są odczuwalne. 

Więcej
UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

Po programie pilotażowym w trzech afrykańskich krajach, ponad 330 tys. dawek zatwierdzonej przez WHO szczepionki dotarło do Kamerunu. 

Więcej
Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Wraz z Teatrem Muzycznym ROMA przygotowaliśmy dwa filmy edukacyjne dla najmłodszych, ale także dla dorosłych, ponieważ to właśnie my - dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby prawa dziecka były przestrzegane, a dzieci były ich świadome.

Więcej