Tragiczny koniec roku szkolnego na Ukrainie

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
Co szósta szkoła wspierana przez UNICEF na Ukrainie została zniszczona.

© UNICEF/Gilbertson

Puste klasy, zniszczone placówki edukacyjne i śmierć wielu uczniów – tak na Ukrainie kończy się ten rok szkolny. 17% szkół wspieranych przez UNICEF we wschodniej części kraju zostało uszkodzonych lub zniszczonych. 

Od wybuchu wojny na Ukrainie 24 lutego setki szkół w całym kraju zostały zaatakowane, zniszczone lub są wykorzystywane do celów wojskowych, jako centra informacyjne, schrony czy magazyny. Co najmniej jedna na sześć placówek edukacyjnych wspieranych przez UNICEF została uszkodzona lub zniszczona. Tylko w ubiegłym tygodniu dwie szkoły zostały zaatakowane.

Kiedy rozpoczynał się rok szkolny na Ukrainie byliśmy pełni nadziei, że zakłócenia w edukacji związane z pandemią COVID-19 wreszcie się skończyły, powiedział Murat Sahin, przedstawiciel UNICEF na Ukrainie. Zamiast tego zginęły setki dzieci, a rok szkolny kończy się wraz z zamknięciem placówek z powodu wojny i zniszczenia.

Dla dzieci dotkniętych kryzysem humanitarnym szkoła ma kluczowe znaczenie. Zapewnia im bezpieczną przestrzeń i namiastkę normalności w najtrudniejszych czasach. Szkoła może być również głównym źródłem informacji na temat zagrożeń związanych z minami i niewybuchami oraz miejscem, które obejmuje uczniów i ich rodziców podstawową opieką zdrowotną oraz psychologiczną.

Zapewnienie dostępu do edukacji daje nadzieję milionom zrozpaczonych dzieci. To kluczowe dla przyszłości zarówno najmłodszych jak i całej Ukrainy, dodaje Murat Sahin. 

UNICEF wraz z partnerami robią wszystko, aby dotrzeć do jak największej liczby dzieci na Ukrainie z szasną na bezpieczną edukację. Działania te obejmują:

  • Zaadaptowanie do obecnej sytuacji internetowej platformy edukacyjnej dla uczniów klas 5-8 stworzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na Ukrainie przy wsparciu UNICEF podczas pandemii COVID-19. Obecnie z platformy korzysta ponad 80 tysięcy przesiedlonych uczniów w całym kraju.
  • Stworzenie przez wolontariuszy wspieranych przez UNICEF bezpiecznych przestrzeni na stacjach metra w Charkowie, gdzie schroniło się wiele dzieci. W miejscach tych nauczyciele, psychologowie i instruktorzy sportu regularnie bawią się z dziećmi i angażują je do różnych aktywności. 
  • Emisję filmików na nowej platformie przedszkolnej „Numo” wspieranej przez UNICEF i ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki. Odcinki te mają setki tysięcy wyświetleń. 
  • Realizację kampanii internetowej dotyczącej ryzyka związanego z minami i niewybuchami stworzonej przez UNICEF przy wsparciu Państwowej Służby Ratunkowej na Ukrainie. Kampania dotarła do ośmiu milionów użytkowników. 
  • Przekazanie przez UNICEF materiałów edukacyjnych dla niemal 250 tysięcy przesiedlonych dzieci przebywających w schronach, na stacjach metra i w innych miejscach.
  • Wsparcie władz państw przyjmujących uchodźców z Ukrainy we włączeniu dzieci do krajowych systemów edukacji wraz z możliwością zapewnienia alternatywnej ścieżki nauki, w tym nauki zdalnej. 

Pomimo tragedii wojny, zrobiono bardzo dużo, aby zapewnić dzieciom kontynuację edukacji. Ostatecznie walki muszą się zakończyć, aby klasy zostały odbudowane, a szkoły znów były miejscem nauki i zabawy, mówi przedstawiciel UNICEF na Ukrainie.

Dzieci i szkoły muszą być chronione zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym. Strony konfliktu muszą także podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby unikać używania broni na terenach zaludnionych oraz wykorzystywania placówek edukacyjnych do celów militarnych.

Zobacz również

Sprawozdanie z postępu działań interwencyjnych Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce

Sprawozdanie z postępu działań interwencyjnych Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce

Od pierwszych dni wojny w Ukrainie UNICEF działa na rzecz dzieci.

 

Więcej
UNICEF wzywa do ochrony dzieci przed wszelkimi formami przemocy w związku z niepokojami społecznymi w Iranie

UNICEF wzywa do ochrony dzieci przed wszelkimi formami przemocy w związku z niepokojami społecznymi w Iranie

UNICEF potępia wszystkie formy przemocy wobec dzieci i wzywa do zakończenia wszelkich naruszeń ich praw. Według szacunków, podczas niepokojów społecznych w Iranie życie straciło 50 dzieci, a znacznie więcej zostało rannych.

Więcej
UNICEF Polska

Zmiana nazwy stowarzyszenia

Z dniem 21 listopada 2022 r. Krajowy Rejestr Sądowy dokonał zmiany nazwy Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF

Więcej