Woda i globalny kryzys klimatyczny: 10 rzeczy, o których musisz wiedzieć

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty.
UNICEF Polska|UNICEF przygotował 10 faktów o wpływie globalnego kryzysu klimatycznego na zasoby wodne na świecie.

UNICEF/Chakma

Woda to życie. Niestety zmiany klimatu zakłócają wzorce pogodowe, prowadząc do ekstremalnych zjawisk, pogłębiającego się niedoboru wody i zanieczyszczenia zasobów wodnych. To może drastycznie wpłynąć na ilość i jakość wody potrzebnej dzieciom do przeżycia. Miliony najmłodszych są zagrożone, informuje UNICEF w Światowym Dniu Ziemi.

Kryzys klimatyczny stał się faktem. Obecnie miliard dzieci na świecie jest narażonych na bardzo wysokie ryzyko negatywnych skutków zmian klimatu. Niestety sytuacja będzie się pogarszać. Dziś zmianę klimatu odczuwa się przede wszystkim poprzez częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, prowadzących do niedoboru wody. 

UNICEF przygotował 10 faktów o wpływie globalnego kryzysu klimatycznego na zasoby wodne na świecie. Każdy z nas powinien o nich pamiętać, nie tylko z okazji Światowego Dnia Ziemi:

  1. Ekstremalne zjawiska pogodowe i zmiany we wzorcach obiegu wody utrudniają dostęp do czystej wody pitnej, zwłaszcza dla najbardziej potrzebujących dzieci.
  2. Około 74% klęsk żywiołowych w latach 2001-2018 miało związek z wodą. Wśród nich były zarówno susze, jak i powodzie. Częstotliwość i intensywność takich zdarzeń prawdopodobnie wzrośnie wraz z pogłębiającymi się zmianami klimatu.
  3. Około 450 milionów dzieci mieszka na obszarach, gdzie nie ma wystarczającej ilości wody na zaspokojenie codziennych potrzeb.
  4. Klęski żywiołowe mogą zniszczyć lub zanieczyścić całe zasoby wody, zwiększając ryzyko chorób takich jak cholera i tyfus, na które dzieci są szczególnie narażone.
  5. Rosnące temperatury mogą prowadzić do pojawienia się śmiercionośnych patogenów w źródłach słodkiej wody, czyniąc ją niebezpieczną do picia.
  6. Zanieczyszczona woda stanowi ogromne zagrożenie dla życia dzieci. Choroby związane z brudną wodą i nieodpowiednimi warunkami sanitarnymi są jedną z głównych przyczyn zgonów dzieci poniżej 5. roku życia.
  7. Każdego dnia ponad 700 dzieci poniżej 5. roku życia umiera z powodu chorób biegunkowych wywołanych przez brudną wodę.
  8. Zmiany klimatu pogłębiają niedobór wody, prowadząc do zwiększonej konkurencji o zasoby, a nawet do konfliktów.
  9. Do 2040 r. prawie 1 na 4 dzieci będzie mieszkać na obszarach o bardzo dużym niedoborze wody.
  10. Podnoszący się poziom mórz powoduje, że słodka woda staje się słona, co zagraża zasobom wodnym, z których korzystają miliony ludzi.

W tym roku obchody Światowego Dnia Ziemi odbywają się pod hasłem „Inwestujmy w naszą planetę”. Dzień ten podkreśla potrzebę wzmożonych działań ze strony rządów państw, świata biznesu i społeczności międzynarodowej w celu zaradzenia kryzysowi klimatycznemu.

Z pewnością bardziej efektywne wykorzystanie wody i przejście na systemy wodne zasilane energią słoneczną zmniejszą emisję gazów cieplarnianych i ochronią przyszłość dzieci. Każdy w tym kryzysie ma swoją rolę do odegrania, a upływający czas działa na naszą niekorzyść. Dzieci nie mogą dłużej czekać.

Zobacz również

Dołącz do zespołu UNICEF Polska jako Koordynator ds. F2F

Koordynator ds. F2F

UNICEF Polska poszukuje Koordynatora ds. F2F

Więcej
Jak rozbudzić w dziecku miłość do czytania?

Jak rozbudzić w dziecku miłość do czytania?

Czytanie otwiera drzwi do przygód, nauki nowych rzeczy i kształtowania szeregu kluczowych umiejętności językowych, takich jak rozwój mowy czy poszerzanie zasobu słownictwa. Wspólna lektura to też wyjątkowa okazja do nawiązania więzi z dzieckiem i cieszenia się ze swojego towarzystwa. 

Więcej
UNICEF Polska - Edukacja dziewcząt jest ich prawem!

Edukacja dziewcząt jest ich prawem!

Dobrobyt i postęp każdego społeczeństwa zależy od równego traktowania wszystkimi jego członków.

Więcej