Wspólne oświadczenie UNICEF i WHO z okazji Światowego Tygodnia Karmienia Piersią

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty.
UNICEF Polska|Światowy Tydzień Karmienia Piersią

UNICEF/Rich

Karmienie piersią daje dziecku najlepszy możliwy start w życie. W czasie, kiedy globalne kryzysy nadal zagrażają zdrowiu i życiu milionów najmłodszych, zwłaszcza niemowląt, karmienie piersią jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

Tegoroczne obchody Światowego Tygodnia Karmienia Piersią upływają pod hasłem „Karmienie piersią: edukacja i wsparcie”. UNICEF i WHO apelują do rządów państw o przeznaczenie większych środków na ochronę, promowanie i wspieranie polityki oraz programów karmienia piersią, szczególnie dla najbardziej potrzebujących rodzin żyjących w kryzysach humanitarnych.

W krajach takich jak Afganistan, Jemen, Ukraina, a także w Rogu Afryki czy Sahelu, karmienie piersią gwarantuje bezpieczne, odżywcze i dostępne źródło pożywienia dla niemowląt i małych dzieci. Mleko matki stanowi potężną linię obrony przed chorobami i wszelkimi formami niedożywienia u dzieci. Karmienie piersią działa również jak pierwsza szczepionka dla dziecka, chroniąc je przed powszechnymi chorobami wieku dziecięcego.

Niestety stres, wyczerpanie fizyczne, brak miejsca i prywatności oraz złe warunki sanitarne, jakich doświadczają matki żyjące w kryzysach humanitarnych oznacza, że wiele dzieci traci korzyści z karmienia piersią, które pomogłyby im przetrwać.

W pierwszej godzinie życia mniej niż połowa wszystkich noworodków jest karmiona piersią. To czyni je bardziej podatnymi na choroby i śmierć. Co więcej, tylko 44 procent niemowląt jest karmionych wyłącznie piersią w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia.

Ochrona, promowanie i wspieranie karmienia piersią jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek, zarówno dla naszej planety, jak i milionów dzieci na świecie.

UNICEF i WHO apelują do rządów państw, darczyńców, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego o podjęcie wysiłków na rzecz:

  • inwestowania w politykę i programy wspierające karmienie piersią, zwłaszcza w sytuacji braku bezpieczeństwa żywnościowego;
  • wyposażania pracowników ochrony zdrowia i specjalistów do spraw żywienia w umiejętności potrzebne do zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa oraz praktycznego wsparcia matek w skutecznym karmieniu piersią;
  • ochrony rodziców, opiekunów i pracowników medycznych przed nieetycznymi praktykami marketingowym firm produkujących mleko modyfikowane;
  • wdrażanie polityki przyjaznej rodzinie, która zapewnia matkom czas, przestrzeń i wsparcie w karmieniu piersią.

Zobacz również

Dołącz do zespołu UNICEF Polska jako Koordynator ds. F2F

Koordynator ds. F2F

UNICEF Polska poszukuje Koordynatora ds. F2F

Więcej
Jak rozbudzić w dziecku miłość do czytania?

Jak rozbudzić w dziecku miłość do czytania?

Czytanie otwiera drzwi do przygód, nauki nowych rzeczy i kształtowania szeregu kluczowych umiejętności językowych, takich jak rozwój mowy czy poszerzanie zasobu słownictwa. Wspólna lektura to też wyjątkowa okazja do nawiązania więzi z dzieckiem i cieszenia się ze swojego towarzystwa. 

Więcej
UNICEF Polska - Edukacja dziewcząt jest ich prawem!

Edukacja dziewcząt jest ich prawem!

Dobrobyt i postęp każdego społeczeństwa zależy od równego traktowania wszystkimi jego członków.

Więcej