Kinderkraft i UNICEF odbudowali szkoły w Mozambiku

Ten tekst przeczytasz w 9 minut.

Coraz częściej występujące kataklizmy klimatyczne odbierają najmłodszym nie tylko bezpieczeństwo i zdrowie, ale także przyszłość. Dzięki współpracy marki Kinderkraft i UNICEF Polska odbudowano dwie szkoły w dystryktach Murrupula oraz Rapale w Mozambiku, które zostały zniszczone przez cyklony. Dzięki temu 4 tysiące dzieci mogło wrócić do nauki, która odgrywa kluczową rolę w ich rozwoju.

Kinderkraft i UNICEF odbudowali szkoły w Mozambiku

© UNICEF/Alfredo Zuniga

Biznes, który skutecznie pomaga

Kompleksowa pomoc dzieciom i ich rodzinom wiąże się z budowaniem trwałej i długoterminowej współpracy organizacji pomocowej z biznesem. Sektor prywatny patrzący nie tylko lokalnie, ale również globalnie może wzmocnić UNICEF w niesieniu pomocy humanitarnej i realizacji projektów rozwiązujących problemy związane z ograniczonym dostępem do edukacji, zdrowiem psychicznym czy zmianami klimatu. Firmy dysponujące szerokimi zasobami oraz ekspertyzą stają się naturalnym partnerem organizacji. Ta w zamian oferuje im specjalne programy partnerskie, dzięki którym wpływają na otoczenie społeczne i poszanowanie praw człowieka.

UNICEF obecny jest w najbardziej zagrożonych krajach, błyskawicznie dociera w miejsca kryzysów i niesie systemową pomoc, która nie jest jednorazowym działaniem, a długofalowym wsparciem.

Kryzysy klimatyczne Mozambiku a dostęp do edukacji: cyklon Idai i Kenneth

Może się wydawać, że katastrofy klimatyczne i kryzys edukacyjny nie mają ze sobą nic wspólnego, ale niestety są ściśle powiązane. Najlepiej pokazują tę zależność kryzysy humanitarne w Mozambiku, które dotykają ten kraj w ostatnim czasie.  

Prowincje na północy mierzą się z coraz częstszym występowaniem cyklonów, a te na południu z suszami. Cyklony tropikalne stanowią bezpośrednie zagrożenie dla dzieci. Mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć, awarie i utrudnienia w dostępnie do podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna, dostęp do wody i urządzeń sanitarnych oraz migracje ludności.

Kinderkraft i UNICEF odbudowali szkoły w Mozambiku

Mozambik jest jednym z krajów Afryki najbardziej narażonych na klęski żywiołowe i zmiany klimatu.  Ponadto z powodu konfliktów zbrojnych w prowincji Cabo Delgado ponad 946 tys. osób, w tym 518 tys. dzieci zostało wewnętrznie przesiedlonych, co spowodowało duży napływ uchodźców do prowincji Nampula. Szkoły w tej sytuacji często służą jako schronienie dla uchodźców, a edukacja schodzi na dalszy plan, gdy w grę wchodzi walka o życie.

W 2019 roku cyklony Kenneth i Idai w Mozambiku dotknęły 1,1 mln dzieci. Zniszczyły także szkoły, odbierając im możliwość edukacji.

Kinderkraft i UNICEF odbudowali szkoły w Mozambiku

© UNICEF/Ricardo Franco

Duża liczba dzieci w Mozambiku nie ma dostępu do bezpiecznych miejsc do nauki. Nawarstwiające się kryzysy humanitarne dodatkowo komplikują sytuację szkół, które już wcześniej miały trudności z zapewnieniem podstawowych usług sanitarnych i higienicznych dla uczniów.

W 2021 r. łączna liczba dzieci na świecie, które nie chodziły do szkoły, wyniosła 244 mln, w tym 67 mln dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Te liczby świadczą o pogłębiającym się kryzysie edukacyjnym. Współpraca z takimi partnerami biznesowymi jak Kinderkraft jest niezbędna, aby to zmieniać - mówi Sylwia Nowik-Spiczonek, dyrektor fundraisingu UNICEF Polska.

W Mozambiku 556 tys. dzieci potrzebuje wsparcia w dostępie do edukacji.

Kinderkraft i UNICEF odbudowali szkoły w Mozambiku

© UNICEF/Ricardo Franco

Wzajemne zrozumienie i systemowa pomoc

Współpracując z firmami mamy na celu dokonanie realnej zmiany w życiu najmłodszych mieszkańców danego regionu. Każdego roku ze względu na zmiany klimatyczne i związane z nimi kataklizmy takie, jak cyklony i powodzie, miliony dzieci tracą nie tylko swoje domy, ale także dostęp do opieki medycznej, odpowiedniej edukacji, właściwego żywienia oraz ochrony. W takich sytuacjach należy działać szybko, by uratować jak najwięcej istnień, ale mieć na względzie także ich dalsze losy. Niestety w obliczu tego rodzaju zagrożeń potrzeby dzieci stają się złożone i wykraczają poza ramy doraźnego wsparcia.

Dzięki wsparciu finansowemu Kinderkraft w sierpniu 2022 r. rozpoczęła się odbudowa dwóch szkół w Mozambiku.

Kinderkraft i UNICEF odbudowali szkoły w Mozambiku

© UNICEF

W przypadku dzieci z dystryktów Murrupula oraz Rapale w Mozambiku, gdy sytuacja humanitarna po uderzeniach cyklonów unormowała się, kolejnym etapem wsparcia była odbudowa systemu edukacji. Szkoły w tym kraju są nie tylko miejscem nauki: dzieci mogą tam zjeść posiłek i otrzymać pomoc medyczną. Nauka jest kluczowym aspektem ich rozwoju, ponieważ daje szansę na lepszą przyszłość.

W Mozambiku ponad pół miliona dzieci nie chodzi do szkoły – zdecydowanie więcej dziewcząt niż chłopców.

Przebieg współpracy dla dobra dzieci

W 2019 r. w Mozambik uderzyły dwa cyklony tropikalne - Idai (14 marca) i Kenneth (25 kwietnia). Sytuacja dzieci stała się dramatyczna nie tylko ze względu na zagrożenie ich życia i zdrowia, ale także przyszłości. Zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo 1 260 sal lekcyjnych, pozbawiając 377 tys. uczniów miejsc do nauki.

Kinderkraft i UNICEF odbudowali szkoły w Mozambiku

We wrześniu 2021 r. firma Kinderkraft zdecydowała się na rozszerzoną współpracę z UNICEF Polska i przekazała środki na wsparcie edukacji dzieci w Mozambiku, które ucierpiały na skutek dwóch niszczycielskich cyklonów. Po wytypowaniu placówek do odbudowy ruszyły prace przygotowawcze – przetargi, procesy administracyjne oraz projektowe. Niestety w marcu 2022 r. w region uderzył kolejny cyklon – Gombe. Spowodował on znaczne opóźnienia w pracach budowlanych i dodatkowe szkody w wybranych szkołach, co wymagało kolejnej oceny w celu aktualizacji wyceny i projektów.

Kinderkraft i UNICEF odbudowali szkoły w Mozambiku

© UNICEF

Kinderkraft wspiera UNICEF Polska.

Finalnie w kwietniu 2022 pieniądze zostały przekazane UNICEF Mozambik, który wytypował do odbudowy dwie szkoły - Anexa de IFPP w dystrykcie Murrupula, w której uczy się 468 uczniów i pracuje 12 nauczycieli, oraz Niapala w dystrykcie Rapale, w której uczy się 3637 uczniów i pracuje 72 nauczycieli. Zmodyfikowano strategię budowy, a w celu złagodzenia dalszych opóźnień, prace remontowe rozpoczęto w obu szkołach w tym samym czasie.

Nasza firma, znana z dewizy EASY WITH KIDS, zawsze stawiała sobie za cel ułatwienie życia rodzicom i dzieciom. Rozumiemy jednak, że w niektórych miejscach na świecie ta troska dotyczy zupełnie innych potrzeb. Wspólnie z UNICEF Polska postanowiliśmy odbudować w Mozambiku dwie szkoły, które ucierpiały w wyniku cyklonów, a także wprowadzić szereg ulepszeń, które miały ogromny wpływ na jakość życia tych społeczności. Ten projekt jest dla nas inspiracją do dalszego działania i przypomnieniem, że razem możemy tworzyć lepszą przyszłość dla dzieci na całym świecie. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tej niezwykłej misji - mówi Leszek Krysieniel, CEO 4Kraft, właściciel marki Kinderkraft.

Prace budowlane rozpoczęły się 29 sierpnia 2022 r. i zostały zakończone zgodnie z planem 20 lutego 2023 r. Obie szkoły zostały przekazane do użytku na inaugurację roku szkolnego 2023.

Kinderkraft i UNICEF odbudowali szkoły w Mozambiku

© UNICEF/Eduardo Mendes

Na czas trwania prac remontowych stworzono sześć tymczasowych przestrzeni edukacyjnych w szkole podstawowej Niapala, aby zapewnić dzieciom ciągłość nauki. Po zakończeniu prac remontowych administracja szkoły poprosiła UNICEF o utrzymanie tych przestrzeni, które bezpośrednio przyczyniły się do zwiększenia ilości zapisów do szkoły.

W Mozambiku kryzys edukacyjny jest złożoną kwestią. Wiele dziewcząt nie chodzi do szkoły, ponieważ to właśnie one są odpowiedzialne za dostarczenie wody do swoich domów. Codziennie wyruszają na wielogodzinne wyprawy do punktów poboru wody. W całym kraju brakuje podstawowego zaplecza sanitarno-higienicznego oraz bezpiecznych ujęć wody pitnej. Z tego względu Kinderkraft i UNICEF zdecydowali się przekazać środki także na budowę trzech pomp wodnych w pobliżu szkół.

Kinderkraft i UNICEF odbudowali szkoły w Mozambiku

© UNICEF

Efekty współpracy - szkoły przyjmują nowych uczniów

W marcu 2023 odbyło się uroczyste przekazanie odbudowanych i zmodernizowanych szkół pod nadzór regionalnego dyrektora ds. edukacji.

Prace remontowe zapewniające bezpieczniejsze warunki do nauki i ulepszone zaplecze sanitarne miały ogromny wpływ na liczbę uczniów. Do szkoły Niapala w dystrykcie Rapale przyjęto dodatkowo 139 uczniów (wzrost o prawie 4%) z łączną liczbą 3776 dzieci, podczas gdy liczba dzieci w szkole Anexa de IFPP w dystrykcie Murrupula wzrosła o prawie 39%. Dodatkowo zapisało się do niej 189 uczniów, co daje łącznie 649 dzieci uczęszczających do tej placówki.

Kinderkraft i UNICEF odbudowali szkoły w Mozambiku

© UNICEF/Alfredo Zuniga

Dzięki wsparciu marki Kinderkraft odbudowano dwie szkoły. Powstało 10 sal lekcyjnych, 2 pomieszczenia administracyjne i 5 bloków sanitarnych (pierwotnie planowano 4), z których skorzysta łącznie 4 105 uczniów i 84 nauczycieli.

UNICEF Polska i świat biznesu łączą siły

UNICEF Polska podejmuje wysiłki na rzecz zdefiniowania zadań, nakreślenia strategii i współpracy z firmami oraz innymi jednostkami sektora prywatnego, aby zapewnić korzyści zarówno beneficjentom naszych akcji pomocowych, jak i partnerom biznesowym.  

Organizacja buduje zaufanie wśród klientów danej firmy, jej inwestorów i pozostałych partnerów biznesowych w zakresie realizacji strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu. Konsumenci w większości chcą kupować produkty czy usługi marek, które wspierają jakiś cel. Według badania „Meaningful Brands”, zrealizowane przez Havas wiosną 2023 r. 64% badanych woli kupić coś od firmy, która działa w jakimś celu, a nie jedynie dla zysku.

Realizacja wspólnych projektów społecznych o zasięgu globalnym, to szereg korzyści zarówno dla dzieci jak i dla firmy. Oprócz wsparcia UNICEF w osiągnięciu wyników celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r., to szansa na dotarcie do osób i środowisk, które dotychczas nie słyszały o firmie i jej działaniach. To szczególnie cenne dla firm nastawionych na ekspansję zagraniczną - mówi Sylwia Nowik-Spiczonek, dyrektor fundraisingu UNICEF Polska.

Kinderkraft i UNICEF odbudowali szkoły w Mozambiku

© UNICEF/Alfredo Zuniga

Współpraca z UNICEF Polska to możliwość realizacji projektu społecznego z ekspertami z konkretnego, często odległego kraju. Dzięki otrzymywanym raportom na temat postępów, a także ogólnej sytuacji na danym rynku, firma ma możliwość dokładnego poznania problematyki, sytuacji a także wyzwań, które stoją przed organizacją humanitarną. Daje to także możliwość zainteresowania pracowników daną kwestią, a tym samym wpływa na ich rozwój poprzez zwiększenie świadomości o danej problematyce w ujęciu globalnym.

Podczas tego typu współpracy, która została przeprowadzana z marką Kinderkraft, korzystają wszyscy, ale przede wszystkim dzieci. Dzięki zaangażowaniu firm jesteśmy w stanie nieść pomoc najbardziej bezbronnym i potrzebującym – nie tylko w sektorze edukacji. Przyszłość najmłodszych mieszkańców naszej planety jest w naszych rękach.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak Twoja firma może pomóc dzieciom z całego świata.

Kinderkraft i UNICEF odbudowali szkoły w Mozambiku

© UNICEF/Mariano Silva

Zobacz również

10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

Wychowywanie dzieci w erze cyfrowej nie jest proste. Czasem ciężko nadążyć za rozwojem technologii i pojawiającymi się wraz z nim zagrożeniami i udogodnieniami.

Więcej
Ubóstwo żywnościowe dotyka co czwartego dziecka na świecie

Ubóstwo żywnościowe dotyka co czwartego dziecka na świecie

Powiększające się nierówności, konflikty i kryzys klimatyczny w połączeniu z drożejącymi produktami spożywczymi, nadmiarem niezdrowej żywności, szkodliwymi strategiami marketingowymi produktów spożywczych oraz niewłaściwymi praktykami żywieniowymi skazują miliony dzieci na ubóstwo żywnościowe.

Więcej
5 porad jak radzić sobie ze stresem

5 porad jak radzić sobie ze stresem

Stres potrafi zablokować nasze myślenie, sprawić, że zaczynamy panikować i działać nierozsądnie, dlatego tak ważne jest, żeby wiedzieć jak się zachować, gdy rozpoznasz stresującą sytuację.

Więcej