14 kwietnia UNICEF opublikował raport „Równe szanse dla dzieci”

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
Raport UNICEF Innocenti13-1

14 kwietnia 2016 r. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona najnowszemu raportowi UNICEF „Równe szanse dla dzieci. Nierówności w zakresie warunków
i jakości życia dzieci w krajach bogatych”. Jest to już 13 publikacja z serii raportów przygotowywanych przez UNICEF Office of Research – Innocenti poświęconych tematyce warunków i jakości życia dzieci (cała seria Report Card dostępna w serwisie DzieciwPolsce.pl).

W raporcie analizowane są nierówności pomiędzy dziećmi znajdującymi się w najgorszym położeniu a tymi, których sytuację można uznać za przeciętną w czterech obszarach: dochód, edukacja, zdrowie oraz zadowolenie z życia. Badaniem zostało objętych 41 państw członkowskich Unii Europejskiej i OECD.

Konferencję otworzył Marek Krupiński – Dyrektor Generalny UNICEF Polska, który podkreślił jak bardzo istotne jest monitorowanie sytuacji dzieci w krajach bogatych oraz, że dążenie do niwelowania nierówności wśród dzieci powinno stać się nadrzędnym elementem polityki każdego kraju. Najważniejsze ustalenia raportu zaprezentowała Ewa Falkowska – Dyrektor ds. Advocacy w UNICEF Polska. Warto zapamiętać, że w 19 na 41 krajów objętych badaniem (w tym w Polsce), dzieci znajdujące się w najtrudniejszym położeniu mają do dyspozycji o 50% niższy dochód niż ich rówieśnicy znajdujący na „przeciętnym” poziomie. Jednocześnie w większości krajów zwiększyły się nierówności w zdrowiu. Natomiast nierówności edukacyjne w wielu krajach łączą się z wysokim odsetkiem dzieci osiągających słabe wyniki w nauce.

Komentarze do raportu wygłosili wybitni eksperci z dziedziny ekonomii i nauk społecznych. Profesor Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego i EAPN Polska w swojej prezentacji  omówił kwestię nierówności ekonomicznych wśród dzieci. Pokazał dlaczego równość szans dla dzieci jest kluczowa dla społecznie odpowiedzialnego rozwoju Polski oraz podkreślił konieczność ujmowania kwestii nierówności dzieci w wielu wymiarach, nie tylko z perspektywy ekonomicznej, ale również edukacyjnej czy zdrowotnej.

Profesor Michał Federowicz – Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w swoim wystąpieniu podkreślił, że mimo niewielkich nierówności edukacyjnych w Polsce nadal należy podejmować działania mające na celu podnoszenie jakości edukacji. Szczególnie powinno mieć to miejsce w przypadku edukacji dzieci najmłodszych, wśród których nierówności wynikają głównie z problemów związanych z brakiem lub niedostosowaniem narzędzi diagnostycznych. Profesor Federowicz postulował również za potrzebą wprowadzenia nowych rozwiązań w obszarze kształcenia zawodowego oraz podkreślał, jak istotne jest dążenie do zapewnienia wysokiej jakości oferty edukacyjnej dostępnej dla każdego dziecka na każdym poziomie kształcenia.

Profesor Joanna Mazur z Instytutu Matki i Dziecka zaprezentowała wyniki badania HBSC dotyczącego zachowań zdrowotnych wśród młodzieży. Zaznaczyła ona w swoim wystąpieniu, że zarówno nierówności w zdrowiu jak i w zadowoleniu z życia są ściśle połączone
z osiągnięciami edukacyjnymi, relacjami w rodzinie dziecka oraz ze statusem społeczno-ekonomicznym gospodarstwa domowego. Profesor Mazur zauważyła również, że duże znaczenie w przypadku niwelowania nierówności może mieć kapitał społeczny.

Prezentację raportu UNICEF uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Ministerstw, instytucji państwowych, agend ONZ, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego oraz mediów.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z treścią załączonego poniżej raportu „Równe szanse dla dzieci”, a także do obejrzenia galerii zdjęć dokumentujących to wydarzenie.

Pełny tekst raportu w języku polskim można znaleźć tutaj

Zobacz również

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

W trakcie pierwszego 1000 dni życia dziecka (3 lata) mózg rozwija się szybciej niż w jakimkolwiek innym okresie. Jeszcze zanim małe dzieci opanują naukę mówienia, możemy pomóc wpływać pozytywnie na rozwój ich mózgu.

Więcej
Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Może się wydawać, że w zabawie chodzi wyłącznie o radość, ale dla niemowląt i małych dzieci zabawa to coś znacznie więcej. Pozwala na uczenie się i rozwijanie ważnych umiejętności życiowych — od rozwiązywania problemów po wyrażanie pomysłów. 

Więcej
10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

Wychowywanie dzieci w erze cyfrowej nie jest proste. Czasem ciężko nadążyć za rozwojem technologii i pojawiającymi się wraz z nim zagrożeniami i udogodnieniami.

Więcej