14 kwietnia UNICEF opublikował raport „Równe szanse dla dzieci”

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
Raport UNICEF Innocenti13-1

14 kwietnia 2016 r. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona najnowszemu raportowi UNICEF „Równe szanse dla dzieci. Nierówności w zakresie warunków
i jakości życia dzieci w krajach bogatych”. Jest to już 13 publikacja z serii raportów przygotowywanych przez UNICEF Office of Research – Innocenti poświęconych tematyce warunków i jakości życia dzieci (cała seria Report Card dostępna w serwisie DzieciwPolsce.pl).

W raporcie analizowane są nierówności pomiędzy dziećmi znajdującymi się w najgorszym położeniu a tymi, których sytuację można uznać za przeciętną w czterech obszarach: dochód, edukacja, zdrowie oraz zadowolenie z życia. Badaniem zostało objętych 41 państw członkowskich Unii Europejskiej i OECD.

Konferencję otworzył Marek Krupiński – Dyrektor Generalny UNICEF Polska, który podkreślił jak bardzo istotne jest monitorowanie sytuacji dzieci w krajach bogatych oraz, że dążenie do niwelowania nierówności wśród dzieci powinno stać się nadrzędnym elementem polityki każdego kraju. Najważniejsze ustalenia raportu zaprezentowała Ewa Falkowska – Dyrektor ds. Advocacy w UNICEF Polska. Warto zapamiętać, że w 19 na 41 krajów objętych badaniem (w tym w Polsce), dzieci znajdujące się w najtrudniejszym położeniu mają do dyspozycji o 50% niższy dochód niż ich rówieśnicy znajdujący na „przeciętnym” poziomie. Jednocześnie w większości krajów zwiększyły się nierówności w zdrowiu. Natomiast nierówności edukacyjne w wielu krajach łączą się z wysokim odsetkiem dzieci osiągających słabe wyniki w nauce.

Komentarze do raportu wygłosili wybitni eksperci z dziedziny ekonomii i nauk społecznych. Profesor Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego i EAPN Polska w swojej prezentacji  omówił kwestię nierówności ekonomicznych wśród dzieci. Pokazał dlaczego równość szans dla dzieci jest kluczowa dla społecznie odpowiedzialnego rozwoju Polski oraz podkreślił konieczność ujmowania kwestii nierówności dzieci w wielu wymiarach, nie tylko z perspektywy ekonomicznej, ale również edukacyjnej czy zdrowotnej.

Profesor Michał Federowicz – Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w swoim wystąpieniu podkreślił, że mimo niewielkich nierówności edukacyjnych w Polsce nadal należy podejmować działania mające na celu podnoszenie jakości edukacji. Szczególnie powinno mieć to miejsce w przypadku edukacji dzieci najmłodszych, wśród których nierówności wynikają głównie z problemów związanych z brakiem lub niedostosowaniem narzędzi diagnostycznych. Profesor Federowicz postulował również za potrzebą wprowadzenia nowych rozwiązań w obszarze kształcenia zawodowego oraz podkreślał, jak istotne jest dążenie do zapewnienia wysokiej jakości oferty edukacyjnej dostępnej dla każdego dziecka na każdym poziomie kształcenia.

Profesor Joanna Mazur z Instytutu Matki i Dziecka zaprezentowała wyniki badania HBSC dotyczącego zachowań zdrowotnych wśród młodzieży. Zaznaczyła ona w swoim wystąpieniu, że zarówno nierówności w zdrowiu jak i w zadowoleniu z życia są ściśle połączone
z osiągnięciami edukacyjnymi, relacjami w rodzinie dziecka oraz ze statusem społeczno-ekonomicznym gospodarstwa domowego. Profesor Mazur zauważyła również, że duże znaczenie w przypadku niwelowania nierówności może mieć kapitał społeczny.

Prezentację raportu UNICEF uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Ministerstw, instytucji państwowych, agend ONZ, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego oraz mediów.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z treścią załączonego poniżej raportu „Równe szanse dla dzieci”, a także do obejrzenia galerii zdjęć dokumentujących to wydarzenie.

Pełny tekst raportu w języku polskim można znaleźć tutaj

Zobacz również

Ile dzieci w Polsce jest wykluczonych transportowo?

Ile dzieci w Polsce jest wykluczonych transportowo?

Szacuje się, że w Polsce 15 mln osób jest wykluczona transportowo. Ile w tej grupie jest dzieci? Jak dotąd nikt tego nie sprawdził, a to właśnie dzieci są jedną z grup najmocniej narażonych na negatywne skutki tego zjawiska.  

Więcej
300 tys. dzieci ucierpiało po przejściu cyklonu Daniel w Libii

300 tys. dzieci ucierpiało po przejściu cyklonu Daniel w Libii

Po ponad dekadzie toczącego się konfliktu, dzieci w Libii dotknęła kolejna tragedia. Cyklon Daniel, który uderzył we wschodnią część kraju, pochłonął życie ponad 5 tys. osób, tysiące uznaje się za zaginione. Zniszczone domy, szpitale, szkoły i inna niezbędna infrastruktura oznacza, że rosnąca liczba dzieci i rodzin rozpaczliwie potrzebuje pomocy humanitarnej.

Więcej
CREATON Polska trzeci rok w programie „Przyjaciel UNICEF”

CREATON Polska trzeci rok w programie „Przyjaciel UNICEF”

CREATON Polska sp. z o.o. trzeci rok z rzędu bierze udział w programie „Przyjaciel UNICEF”. Wsparcie firmy przełoży się na systemową pomoc dzieciom w krajach mierzących się z kryzysami humanitarnymi. 

Więcej