Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.

Ubóstwo jest najważniejszą przyczyną głodu, niedożywienia, braku dostępu do czystej wody, z powodu których rocznie umiera ponad 4 miliony dzieci. Bieda odciska na dzieciach o wiele silniejsze piętno niż na dorosłych. Dziecko, które doświadczyło ubóstwa w dzieciństwie, nigdy nie dostanie drugiej szansy na prawidłowy rozwój, który warunkuje całe jego dorosłe życie. Życie w biedzie, nawet krótkotrwałe, będzie miało nieodwracalne skutki dla zdrowia dziecka, jego osiągnięć edukacyjnych, możliwości zdobycia właściwego wykształcenia, a co się z tym wiąże, odpowiedniej pracy w przyszłości.

uni86245

Mogłoby się wydawać, że mówiąc o ubóstwie mamy na myśli jedynie kraje słabo rozwinięte. Nic bardziej mylnego. W Unii Europejskiej żyje ponad 100 milionów dzieci, z których 20 milionów jest zagrożonych ubóstwem. Ubóstwo w krajach wysokorozwiniętych nie jest równoznaczne z ubóstwem w krajach rozwijających się i, tym samym, pociąga za sobą inne skutki. W Europie dzieci żyjące w biedzie, choć cierpią z powodu niedożywienia, nie umierają z głodu. Jednak ubóstwo doznane w dzieciństwie będzie miało nieodwracalny wpływ na ich przyszłe życie, i na życie całych społeczeństw.

Zgodnie z najnowszym raportem UNCEF, w najbogatszych krajach świata ponad 30 milionów dzieci żyje w ubóstwie. W Polsce jest ich aż 1 milion czyli 14,5%. Ponad 13 milionów dzieci w Unii Europejskiej jest pozbawionych dostępu do podstawowych dóbr niezbędnych dla ich prawidłowego rozwoju. W Polsce jest to ponad 1,3 miliona, co stanowi 21% populacji dzieci w naszym kraju.

uni2112

W Gruzji połowa rodzin żyje poniżej granicy ubóstwa. Ciężka sytuacja materialna sprawia, że wiele rodzin oddaje dzieci pod opiekę instytucjom, takim jak domy dziecka.

UNICEF podkreśla, że polityka rządu może mieć znaczący wpływ na poprawę sytuacji dzieci.  Widać to bardzo wyraźnie na przykładzie krajów o zbliżonym poziomie rozwoju gospodarczego, np. Francji i Hiszpanii, które odnotowywały początkowo podobny poziom ubóstwa dzieci (19,4% i 18,8%). We Francji poziom ten obniżył się niemal o połowę dzięki rządowej interwencji (ulgi w podatkach i wypłaty świadczeń), podczas gdy w Hiszpanii pozostał praktycznie bez zmian.

Niezapewnienie dzieciom ochrony przed ubóstwem jest jednym z najbardziej kosztownych błędów, jakie może popełnić społeczeństwo. Słabsze wyniki w nauce, gorsza sytuacja zdrowotna i większe prawdopodobieństwo bezrobocia i uzależnienia od pomocy społecznej w przyszłości – to cena jaką płacą dzieci, a w przyszłości całe społeczeństwa.

Opracowany przez UNICEF najnowszy raport dotyczący ubóstwa dzieci w Polsce i Europie  zostanie przedstawiony w Sejmie 17 października 2012 roku na forum Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci.

Szczegółowe informacje dotyczące ubóstwa dzieci w krajach rozwiniętych można znaleźć w Raporcie UNICEF "Ubóstwo Dzieci".

ubostwo_dzieci

Zobacz również

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Kryzys klimatyczny nie tylko zmienia planetę, ale także dzieci. Wpływa na ich zdrowie i rozwój. Uprzywilejowane położenie geograficzne nie chroni przed zmianami klimatu - również w krajach rozwiniętych skutki kryzysu klimatycznego są odczuwalne. 

Więcej
UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

Po programie pilotażowym w trzech afrykańskich krajach, ponad 330 tys. dawek zatwierdzonej przez WHO szczepionki dotarło do Kamerunu. 

Więcej
Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Wraz z Teatrem Muzycznym ROMA przygotowaliśmy dwa filmy edukacyjne dla najmłodszych, ale także dla dorosłych, ponieważ to właśnie my - dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby prawa dziecka były przestrzegane, a dzieci były ich świadome.

Więcej