Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.

Ubóstwo jest najważniejszą przyczyną głodu, niedożywienia, braku dostępu do czystej wody, z powodu których rocznie umiera ponad 4 miliony dzieci. Bieda odciska na dzieciach o wiele silniejsze piętno niż na dorosłych. Dziecko, które doświadczyło ubóstwa w dzieciństwie, nigdy nie dostanie drugiej szansy na prawidłowy rozwój, który warunkuje całe jego dorosłe życie. Życie w biedzie, nawet krótkotrwałe, będzie miało nieodwracalne skutki dla zdrowia dziecka, jego osiągnięć edukacyjnych, możliwości zdobycia właściwego wykształcenia, a co się z tym wiąże, odpowiedniej pracy w przyszłości.

uni86245

Mogłoby się wydawać, że mówiąc o ubóstwie mamy na myśli jedynie kraje słabo rozwinięte. Nic bardziej mylnego. W Unii Europejskiej żyje ponad 100 milionów dzieci, z których 20 milionów jest zagrożonych ubóstwem. Ubóstwo w krajach wysokorozwiniętych nie jest równoznaczne z ubóstwem w krajach rozwijających się i, tym samym, pociąga za sobą inne skutki. W Europie dzieci żyjące w biedzie, choć cierpią z powodu niedożywienia, nie umierają z głodu. Jednak ubóstwo doznane w dzieciństwie będzie miało nieodwracalny wpływ na ich przyszłe życie, i na życie całych społeczeństw.

Zgodnie z najnowszym raportem UNCEF, w najbogatszych krajach świata ponad 30 milionów dzieci żyje w ubóstwie. W Polsce jest ich aż 1 milion czyli 14,5%. Ponad 13 milionów dzieci w Unii Europejskiej jest pozbawionych dostępu do podstawowych dóbr niezbędnych dla ich prawidłowego rozwoju. W Polsce jest to ponad 1,3 miliona, co stanowi 21% populacji dzieci w naszym kraju.

uni2112

W Gruzji połowa rodzin żyje poniżej granicy ubóstwa. Ciężka sytuacja materialna sprawia, że wiele rodzin oddaje dzieci pod opiekę instytucjom, takim jak domy dziecka.

UNICEF podkreśla, że polityka rządu może mieć znaczący wpływ na poprawę sytuacji dzieci.  Widać to bardzo wyraźnie na przykładzie krajów o zbliżonym poziomie rozwoju gospodarczego, np. Francji i Hiszpanii, które odnotowywały początkowo podobny poziom ubóstwa dzieci (19,4% i 18,8%). We Francji poziom ten obniżył się niemal o połowę dzięki rządowej interwencji (ulgi w podatkach i wypłaty świadczeń), podczas gdy w Hiszpanii pozostał praktycznie bez zmian.

Niezapewnienie dzieciom ochrony przed ubóstwem jest jednym z najbardziej kosztownych błędów, jakie może popełnić społeczeństwo. Słabsze wyniki w nauce, gorsza sytuacja zdrowotna i większe prawdopodobieństwo bezrobocia i uzależnienia od pomocy społecznej w przyszłości – to cena jaką płacą dzieci, a w przyszłości całe społeczeństwa.

Opracowany przez UNICEF najnowszy raport dotyczący ubóstwa dzieci w Polsce i Europie  zostanie przedstawiony w Sejmie 17 października 2012 roku na forum Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci.

Szczegółowe informacje dotyczące ubóstwa dzieci w krajach rozwiniętych można znaleźć w Raporcie UNICEF "Ubóstwo Dzieci".

ubostwo_dzieci

Zobacz również

Rok działalności UNICEF na świecie

Rok działalności UNICEF na świecie

Wielopłaszczyznowy kryzys obserwowany na całym świecie powoduje, że w minionym roku liczba osób wymagających pomocy humanitarnej wzrosła do ok. 274 mln. UNICEF nie ustaje w staraniach o poprawę sytuacji dzieci wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne. 

Więcej
Na całym świecie matki cierpią z powodu niedożywienia

Na całym świecie matki cierpią z powodu niedożywienia

Globalnie ponad miliard nastolatek i kobiet cierpi z powodu niedożywienia (w tym niedowagi i niskiego wzrostu), niedoborów podstawowych mikroelementów oraz anemii, co ma katastrofalne skutki dla ich życia i samopoczucia. Epicentrum kryzysu żywieniowego stanowią Azja Południowa i Afryka Subsaharyjska.

Więcej
5 sposobów, jak dbać o siebie i innych w świecie online

5 sposobów, jak dbać o siebie i innych w świecie online

Media społecznościowe mają wiele zalet, ale mogą też przyczynić się do odczuwania negatywnych emocji. Stres, zazdrość, samotność, niska samoocena – to tylko niektóre z nich.

Więcej