Prezentacja raportu UNICEF „Niesprawiedliwy start. Nierówności edukacyjne wśród dzieci w krajach wysokorozwiniętych”.

30 października 2018 roku w Przestrzeni from Facebook w Warszawie odbyła się prezentacja międzynarodowego Raportu UNICEF „Niesprawiedliwy start. Nierówności edukacyjne wśród dzieci w krajach wysokorozwiniętych”.

Raport stanowi 15 publikację z serii Report Card poświęconej warunkom i jakości życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. Tym razem autorzy skupili się na zagadnieniu dotyczącym nierówności edukacyjnych.

Konferencję otworzył Pan Marek Krupiński - Dyrektor Generalny UNICEF Polska, który przywitał gości i podkreślił konieczność znaczenia niwelowania nierówności edukacyjnych w życiu każdego dziecka. Główne tezy raportu zaprezentowała Pani Ewa Falkowska – Dyrektor ds. Advocacy UNICEF Polska. W swoim wystąpieniu przedstawiła ranking 41 państw objętych analizą ukazujący nierówności edukacyjne na trzech poziomach: przedszkolnym, podstawowym i średnim oraz ukazała osiągnięcia uczniów w powiązaniu ze statusem zawodowym rodziców, sytuacją społeczno-materialną rodziny, pochodzeniem imigranckim czy płcią.

Komentarze do Raportu wygłosili wybitni eksperci w zakresie edukacji. Pani prof. dr hab. Barbara Smolińska – Theiss przedstawiła zagadnienie nierówności edukacyjnych z perspektywy historycznej ukazując z jednej strony etapy i formy kształtowania nierówności, a z drugiej czynniki, które wpływają na ich powstawanie. Badania porównawcze zaprezentował Pan prof. UAM dr hab. Tomasz Gmerek wskazując na dobre praktyki finlandzkiego systemu oświaty oraz słabe strony wybranych europejskich rozwiązań edukacyjnych. Trzeci komentarz wygłosił Pan prof. UW dr hab. Roman Dolata, który wskazał aspekty nierówności edukacyjnych, ich źródła podkreślając, że należy to zagadnienie rozpatrywać również w odniesieniu do kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka.

W drugiej części konferencji zorganizowany został panel dyskusyjny, którego celem było ukazanie nierówności edukacyjnych w rzeczywistości polskiej edukacji.

Zaproszeni goście odnieśli się do tematu nierówności edukacyjnych z punktu widzenia samorządu, organizacji pozarządowych i nauczyciela jako przedstawiciela szkoły. Pani Małgorzata Połowniak-Dąbrowska – Koordynator ds. projektów edukacyjnych UNICEF Polska zaprezentowała zagadnienie prawa do edukacji jako fundamentu w budowaniu przyszłości dziecka oraz podkreśliła konieczność dostosowania toku nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów. Pani Joanna Gospodarczyk – Dyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy natomiast przedstawiła wyniki badania PISA dla 15-latków kształcących się w warszawskich szkołach oraz sposoby przeciwdziałania nierównościom edukacyjnym z perspektywy samorządu.

W czasie dyskusji panelowej poruszono również temat dostępu do opieki nad małym dzieckiem oraz wychowania przedszkolnego i konsekwencji jakie niesie za sobą ograniczenie go. Pani Monika Rościszewska-Woźniak – Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego zaznaczyła, że ogromne znaczenie w niwelowaniu różnic edukacyjnych odgrywa współpraca pomiędzy nauczycielami a rodzicami i innymi podmiotami zaangażowanymi w kształcenie dziecka. Pani Elżbieta Tołwińska-Królikowska – Specjalistka ds. projektów w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń podkreśliła natomiast jak istotne jest, by starania instytucji zarządzających oświatą w Polsce były bardziej skupione na szkołach znajdujących się na terenach wiejskich, szczególnie w zakresie dostępu do zajęć wyrównawczych, sportowych i możliwości korzystania z oferty rekreacyjnej czy kulturalnej. Pani Marzena Mrowińska – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF w Szczecinie natomiast zarysowała problematykę nierówności edukacyjnych z punktu widzenia nauczyciela, jako osoby która w swojej codziennej praktyce musi dostosowywać działania do różnych poziomów umiejętności i zdolności uczniów oraz podejmować liczne kroki, by z jednej strony dostrzegać nierówności a z drugiej przeciwdziałać im.

Prezentację raportu UNICEF uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Ministerstw, instytucji państwowych, agend ONZ, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego oraz mediów.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z pełną treścią Raportu UNICEF „Niesprawiedliwy start. Nierówności edukacyjne wśród dzieci w krajach wysokorozwiniętych” (dostępną TUTAJ) oraz do obejrzenia galerii zdjęć dokumentujących wydarzenie.

Zobacz również

Zły stan zdrowia psychicznego prowadzi do poważnych konsekwencji.

1 na 7 dzieci na świecie cierpi z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego. A jak jest w Polsce?

Zły stan zdrowia psychicznego prowadzi do poważnych konsekwencji.

Więcej
Każdego dnia czworo dzieci w Jemenie traci zdrowie lub życie

Każdego dnia czworo dzieci w Jemenie traci zdrowie lub życie

Od 2015 r., czyli od początku konfliktu w Jemenie zginęło lub zostało rannych 10 tysięcy dzieci - to czworo każdego dnia.

Więcej
UNICEF i Gallup opublikowały wyniki badania obejmującego ponad 21 tysięcy dzieci i osób dorosłych.

Młodzi ludzie wierzą, że świat staje się coraz lepszym miejscem do życia

UNICEF i Gallup opublikowały wyniki badania obejmującego ponad 21 tysięcy dzieci i osób dorosłych.

Więcej