Przemówienie Henrietty Fore, Dyrektor Generalnej UNICEF

UNI208743_1

 

W środę, 25 września, w Nowym Jorku, w ramach 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, odbyło się wydarzenie upamiętniające 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Z tej okazji publikujemy przemówienie Henrietty Fore, Dyrektor Generalnej UNICEF.

Sekretarzu Generalny. Ekscelencje. Szanowni goście. Panie i Panowie.

W tym roku obchodzimy ważną rocznicę - 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

Trzy dekady temu świat był w trakcie wielkich zmian.

Upadek muru berlińskiego. Upadek apartheidu. Narodziny Internetu.

Na tle tych zmian, przywódcy świata zebrali się, aby złożyć obietnicę dzieciom tego świata.

Macie prawo do zdrowia, edukacji i ochrony.

Macie prawo zabrać głos.

Macie prawo do przyszłości.

Jak przypomniał nam Sekretarz Generalny, świat poczynił ogromne postępy od tego czasu.

Rządy zainwestowały w dzieci.

Na całym świecie prawa dzieci zostały wdrożone w życie i przyniosły efekty.

Ale co z wyzwaniami, przed którymi stoją dzieci dziś, w 2019 roku?

Wyzwaniami, które były niewyobrażalne  w 1989 roku?

Zmieniający się klimat. Dynamiczna urbanizacja. Pogłębiające się nierówności społeczne. Przedłużające się konflikty. Największe w historii migracje dzieci - w poszukiwaniu bezpieczeństwa i lepszego życia.

Szybki rozwój techniki informatycznej, która jednoczy nas, a jednocześnie dzieli… dostarczając dzieciom informacji o świecie i dając głos, równocześnie zagraża ich bezpieczeństwu.

Dzieciństwo się zmienia. My też musimy.

Świętując 30-lecie uchwalenia Konwencji, przyjrzyjmy się również temu, co musimy zrobić, aby nadal wdrażać prawa dzieci w życie.

Ponieważ rządy państwa w dalszym ciągu poszukują sposobów wywiązania się ze swoich zobowiązań, w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju, wzywamy je do stawiania dzieci na pierwszym miejscu.

Inwestujcie w zdrowie dzieci. Ich edukację. Ich ochronę. Dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych.

Inwestujcie w młodych ludzi - dajcie im możliwość rozwoju umiejętności życiowych, których potrzebują, aby być gotowymi do pracy.

Nie możemy budować zrównoważonej przyszłości bez inwestowania w tych, którzy będą ją kontynuować.

Gratulujemy Państwom Członkowskim, które nadal zobowiązują się działać na rzecz przyszłości dzieci, w tym rządom państw, które współtworzyły, wspierały i angażowały się w globalne zobowiązanie: dla każdego dziecka, dzieciństwo.

To zobowiązanie jest kolejną okazją dla państw, aby raz jeszcze potwierdziły przywiązanie do praw dzieci.

Niech świat wie – niech wiedzą dzieci - że wasze poświęcenie dla ich przyszłości jest wciąż żywe.

Wreszcie - złóżmy jeszcze jedno zobowiązanie: nie tylko słuchać tego, co mówią do nas dzieci i młodzież, ale współpracować z nimi w celu osiągnięcia zmiany, którą chcą widzieć.

Na całym świecie, jak nigdy dotąd, młodzi liderzy zabierają głos.

Istotnie, obserwujemy wzrost aktywności młodzieży na całym świecie. Strajki klimatyczne. Protesty studentów. Kampanie nawołujące do zakończenia  konfliktów. Młodzi ludzie dołączający do inicjatywy Generation Unlimited, wzywając rządy i firmy do wspierania edukacji i rozwoju umiejętności życiowych.

Dwa tygodnie temu, po raz pierwszy w historii, Rada Zarządzająca UNICEF zaprosiła dwóch młodych aktywistów do otwarcia naszego spotkania.

Opowiedzieli nam o swojej pracy na rzecz położenia kresu pracy dzieci oraz walce ze zmianami klimatu i pozostawienia zdrowej planety dla przyszłych pokoleń.

Choć byli bardzo inspirujący, zgromadzeni dorośli wiedzieli, że inspiracja to za mało. Wysłuchanie ich to za mało.

Świętując 30-lecie Konwencji, angażujmy się nie tylko w słuchanie dzieci i młodzieży.

Wspierajmy ich.

Działajmy razem z nimi.

Podążajmy za nimi.

Abyśmy mogli za 30 lat spojrzeć wstecz na ten moment, kiedy świat po raz kolejny zobowiązał się dotrzymać obietnic wobec dzieci. Dziękuję.

Zobacz również

Złote Spinacze 2021

„Przystań w sieci” – projekt UNICEF Polska, Facebook i NASK zdobył srebrne wyróżnienie w konkursie „Złote Spinacze”

Uroczysta Gala odbyła się 3 grudnia w Warszawie.

Więcej
UNICEF Polska - Pracuj z nami

Specjalista ds. Administracji/Office Manager

UNICEF Polska poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. Administracji/Office Manager

Więcej
Na świecie jest prawie 240 milionów dzieci z niepełnosprawnościami, informuje UNICEF

Na świecie jest prawie 240 milionów dzieci z niepełnosprawnościami, informuje UNICEF

Dostęp do opieki medycznej, edukacji czy ochrony jest dla nich wyzwaniem.

Więcej