Zespół

Zarząd Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF

Marek Krupiński - Dyrektor Generalny UNICEF Polska

Marek Krupiński
Członek Zarządu - Dyrektor Generalny

Renata Bem - Zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF Polska

Renata Bem
Członek Zarządu - Zastępca Dyrektora Generalnego

Anna Stefańska - Dyrektor Finansowy UNICEF Polska

Anna Stefańska
Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy

Fundraising Indywidualny, współpraca z Darczyńcami

Odpowiadamy za pozyskanie funduszy oraz realizację programów pomocowych dla dzieci w najuboższych krajach świata.

Fundraising Biznesowy

Prowadzimy współpracę z przedstawicielami polskiego biznesu na rzecz pomocy dzieciom w najuboższych krajach świata.

Biuro ds. Advocacy

Nasza działalność związana jest z promowaniem wśród dzieci i młodzieży wiedzy o prawach dziecka, edukacji globalnej i humanitarnej oraz wiedzy o działaniach i priorytetach UNICEF. Prowadzimy także współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami i placówkami edukacyjnymi na rzecz ochrony praw dziecka.

Dział Obsługi Darczyńcy

Realizujemy kontakt z Darczyńcami oraz osobami zainteresowanymi działaniami organizacji. Odpowiadamy na pytania związane z przekazaniem darowizn, działaniami prowadzonymi przez UNICEF Polska i realizowanymi programami.

Komunikacja i Marketing

Sprawujemy opiekę nad wizerunkiem UNICEF Polska. Odpowiadamy za komunikację marki z podmiotami zewnętrznymi oraz tworzenie materiałów promocyjnych i reklamowych.  

Administracja

Odpowiadamy za prowadzenie sekretariatu organizacji, w tym zarządzanie korespondencją i zamówieniami. 

Księgowość

Zapewniamy obsługę księgowo-finansową organizacji, sprawujemy nadzór nad prawidłowością przebiegu transakcji i środków finansowych.

Zespół IT i Baz Danych

Czuwamy nad prawidłowym funkcjonowaniem baz oraz zabezpieczamy techniczne funkcjonowanie organizacji.

Inspektor Ochrony Danych

(48 22) 568 03 71, iod@unicef.pl

Zobacz również

UNICEF Polska - 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

UNICEF i Bank Światowy: 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

Szacuje się, że 1 na 6 dzieci jeszcze przed pandemią żyło w skrajnym ubóstwie, za mniej niż 1,90 dolara dziennie.

Więcej
UNICEF Polska - Przystań w sieci

Facebook, NASK i UNICEF Polska uruchamiają „Przystań w sieci” - ogólnopolski program szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów

Aby wziąć udział w projekcie, nauczyciele powinni zarejestrować się na platformie przystanwsieci.pl.

Więcej
UNICEF Polska - Mycie rąk mydłem kluczowe w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi

Mycie rąk mydłem kluczowe w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi

Niestety, miliony ludzi na całym świecie nie mają dostępu do miejsc, gdzie mogą umyć ręce.

Więcej