Zespół

Zarząd Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF

Marek Krupiński - Dyrektor Generalny UNICEF Polska

Marek Krupiński
Członek Zarządu - Dyrektor Generalny

Renata Bem - Zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF Polska

Renata Bem
Członek Zarządu - Zastępca Dyrektora Generalnego

Anna Stefańska - Dyrektor Finansowy UNICEF Polska

Anna Stefańska
Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy

Fundraising Indywidualny, współpraca z Darczyńcami

Odpowiadamy za pozyskanie funduszy oraz realizację programów pomocowych dla dzieci w najuboższych krajach świata.

Fundraising Biznesowy

Prowadzimy współpracę z przedstawicielami polskiego biznesu na rzecz pomocy dzieciom w najuboższych krajach świata.

Biuro ds. Advocacy

Nasza działalność związana jest z promowaniem wśród dzieci i młodzieży wiedzy o prawach dziecka, edukacji globalnej i humanitarnej oraz wiedzy o działaniach i priorytetach UNICEF. Prowadzimy także współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami i placówkami edukacyjnymi na rzecz ochrony praw dziecka.

Dział Obsługi Darczyńcy

Realizujemy kontakt z Darczyńcami oraz osobami zainteresowanymi działaniami organizacji. Odpowiadamy na pytania związane z przekazaniem darowizn, działaniami prowadzonymi przez UNICEF Polska i realizowanymi programami.

Komunikacja i Marketing

Sprawujemy opiekę nad wizerunkiem UNICEF Polska. Odpowiadamy za komunikację marki z podmiotami zewnętrznymi oraz tworzenie materiałów promocyjnych i reklamowych.  

Administracja

Odpowiadamy za prowadzenie sekretariatu organizacji, w tym zarządzanie korespondencją i zamówieniami. 

Księgowość

Zapewniamy obsługę księgowo-finansową organizacji, sprawujemy nadzór nad prawidłowością przebiegu transakcji i środków finansowych.

Zespół IT i Baz Danych

Czuwamy nad prawidłowym funkcjonowaniem baz oraz zabezpieczamy techniczne funkcjonowanie organizacji.

Inspektor Ochrony Danych

(48 22) 568 03 71, iod@unicef.pl

Zobacz również

Mikomax Smart Office – nowy „Przyjaciel UNICEF”

Mikomax Smart Office – nowy „Przyjaciel UNICEF”

Razem będziemy zmieniać życie dzieci na lepsze!

Więcej
eService wspiera działania UNICEF Polska

eService wspiera działania UNICEF Polska kupując „Szkołę w pudełku”

Dzięki temu wielu najmłodszych będzie mogło kontynuować naukę nawet w obliczu kryzysu humanitarnego.

Więcej
Foxy pomaga z UNICEF w walce z koronawirusem

Foxy pomaga z UNICEF w walce z koronawirusem

Już po raz kolejny Foxy wspiera UNICEF w pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom.

Więcej