Fale upałów w Europie i Azji Centralnej zagrażają zdrowiu i przyszłości dzieci

Ten tekst przeczytasz w 5 minut.
Fale upałów - dziewczynka na placu zabaw

©UNICEF/UN0729703/Pancic

Dzieci z powodu coraz częściej występujących upałów narażone są na wiele problemów zdrowotnych: od udaru cieplnego po biegunkę i niską masę urodzeniową. Ich podatność na przegrzanie podnosi ryzyko wystąpienia astmy, alergii, chorób serca i problemów z układem oddechowym. Wysokie temperatury mogą również narażać je na brak dostępu do bezpiecznych źródeł wody z powodu susz.

Gdy robi się ekstremalnie gorąco przyswajanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności staje się wyzwaniem, ponieważ upał wpływa negatywnie na koncentrację. Z tego powodu przyszłość najmłodszych pokoleń jest zagrożona - bez edukacji nie mogą osiągnąć swojego pełnego potencjału. Ekstremalnie wysoka temperatura wpływa również na dorosłych. Kobiety w ciąży mogą doświadczyć większego ryzyka komplikacji podczas porodu.  

Dorośli odczuwają ciepło inaczej niż dzieci, co utrudnia im ocenę niebezpiecznych sytuacji i objawów chorób związanych upałami u najmłodszych.

Fale upałów - dzieci bawią się przy fontannie

©UNICEF/UN0729694/Pancic

Jak chronić dzieci przed upałami?

Choroby związane z ciepłem występują, gdy ekspozycja na wysokie temperatury i wilgotność, przekracza zdolność organizmu do schładzania się. Objawy przegrzania mogą być łagodne (np. wysypki u niemowląt), ale też poważniejsze, zagrażające życiu. Dla przykładu udar cieplny, który jest diagnozowany, gdy temperatura ciała przekracza 40°C, może prowadzić do niewydolności narządów. 

Dzieci są szczególnie wrażliwe na upały, ponieważ ich ciała dłużej zwiększają produkcję potu i dłużej aklimatyzują się w ciepłym środowisku niż ciała dorosłych. Młodsze dzieci są także bardziej podatne na odwodnienie, ponieważ większy procent ich masy ciała to woda. Pediatrzy radzą rodzicom i opiekunom, aby monitorowali, ile wody piją dzieci, i zachęcali je do picia, zanim o to poproszą.

 Pragnienie wskazuje, że organizm jest już odwodniony.

Aby pomóc dzieciom podczas upałów i chronić je przed chorobami związanymi z ciepłem należy:

  • zachęcać je do częstego picia wody;
  • przebywać z nimi w chłodniejszych miejscach;
  • zapewnić im aktywności, które wiążą się z mniejszym wysiłkiem;
  • unikać przebywania na zewnątrz podczas gorących godzin południowych i popołudniowych.
Fale upałów - dzieci bawią się na placu zabaw

©UNICEF/UN0729712/Pancic

Czym są fale upałów?

Jesteśmy narażeni na różne formy występowania upałów, które mogą przychodzić krótkimi falami z dużą częstotliwością (wysoka częstotliwość upałów), występować długotrwale (długi czas trwania upału), a także być szczególnie uciążliwe (duża intensywność upałów). Jako falę upałów przyjmujemy dowolny okres trwający 3 dni lub dłużej, kiedy maksymalna temperatura każdego dnia mieści się w górnych 10% średniej z 15 dni.

Fale upałów - rodzaje upałów

@UNICEF_Polska

Prognoza na przyszłość

W ostatnich latach fale upałów w Europie i Azji Środkowej stały się częstsze, a prognozy wskazują, że w całym regionie występowanie wysokich temperatur ma się zwiększyć. Już zgodnie ze scenariuszem globalnego wzrostu temperatury o 1,7°C, do 2050 r. wszystkie dzieci w Europie i Azji Środkowej będą narażone na wysoką częstotliwość fal upałów. Szacuje się, że 81% ludzi będzie mierzyć się z falami upałów, a 28% z ich wysoką intensywnością. W bardziej pesymistycznych scenariuszach wzrostu temperatury o 2,4°C, 97% dzieci w regionie ma być narażonych na długotrwałe upały, a 56% na dużą intensywność upałów.

Dzieci w Polsce również doświadczają negatywnego wpływu coraz częstszych fal upałów.

Fale upałów - dane dotyczące Polski

@UNICEF_Polska

Pomimo wielkiego ryzyka, jakie dzieci ponoszą z powodu upałów i innych zagrożeń klimatycznych, świadomość społeczna, deklaracje i działania polityczne oraz finansowanie są niewystarczające.

Musimy zacząć działać teraz!

UNICEF przygotował sześć zaleceń dla rządów w całej Europie i Azji Środkowej, które pozwolą chronić dzieci, które są szczególnie narażone na skutki fal upałów.

  • Uwzględnić mitygację i adaptację do fal upałów w ramach krajowych zobowiązań do redukcji emisji (NDC – ang. Nationally Determined Contributions), krajowych planów adaptacji do zmian klimatu, regulacji w zakresie zarządzania i ograniczania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, stawiając w centrum dzieci.
  • Inwestować w podstawową opiekę zdrowotną w celu wspierania profilaktyki, wczesnego reagowania, diagnozowania i leczenia chorób związanych z upałami wśród dzieci, w tym szkolenie lokalnych pracowników służby zdrowia i nauczycieli.
  • Rozwijać krajowe systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami klimatycznymi, przeprowadzanie lokalnych ocen środowiskowych oraz wspieranie inicjatyw w zakresie gotowości na sytuacje kryzysowe i budowania odporności na zmiany klimatu.
  • Dostosować usługi w zakresie dostępu do wody, urządzeń sanitarnych i higieny, zdrowia, edukacji, żywienia, pomocy socjalnej i ochrony dzieci do skutków fal upałów.
  • Zapewnić odpowiednie finansowanie działań chroniących dzieci i ich rodziny przed falami upałów.
  • Zagwarantować dzieciom i młodzieży edukację i szkolenia w zakresie zmian klimatu oraz umiejętności ekologicznych.

Brak wody odbiera życie dzieciom w Rogu Afryki. Pomóż nam je ocalić.

Aktualne badania naukowe wskazują, że wzrost temperatur jest bezpośrednim wynikiem zmian klimatycznych. UNICEF wzywa rządy w całej Europie i Azji Środkowej do ograniczenia emisji dwutlenku węgla w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C i podwojenia finansowania adaptacji do 2025 roku.

Link do raportu: https://www.unicef.org/reports/coldest-year-rest-of-their-lives-children-heatwaves  

Zobacz również

O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

WIDEO - O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Jaka jest rola rodziców w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży? Czy kryzysom można przeciwdziałać? Kiedy szukać wsparcia specjalisty? 

Więcej
Rozstrzygnięcie konkursu grantowego „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”

Rozstrzygnięcie konkursu grantowego „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”

Konkurs grantowy „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”, organizowany przez UNICEF Polska i firmę Symbase, został rostrzygnięty.

Więcej
Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Wsparcie Działu Obsługi Darczyńców

Wsparcie Działu Obsługi Darczyńców

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Wsparcie Działu Obsługi Darczyńców

Więcej