Ambasadorka Dobrej Woli UNICEF, Priyanka Chopra Jonas z wizytą w Polsce

Ten tekst przeczytasz w 5 minut.
UNICEF Polska|Priyanka Chopra w Polsce

UNICEF/Tremeau

W tym tygodniu Priyanka Chopra Jonas, Ambasadorka Dobrej Woli UNICEF odwiedziła Polskę, aby spotkać dzieci i rodziny, które uciekły z ogarniętej wojną Ukrainy. Zaapelowała także o wsparcie dla najmłodszych uchodźców.

Priyanka Chopra odwiedziła Blue Dot w Centrum Pomocy Humanitarnej w Warszawie, gdzie spotkała się z matkami i dziećmi z Ukrainy, które obecnie mieszkają w Centrum. To największy tego typu obiekt w kraju.

Wszystkie dzieci, które spotkałam, tęsknią za domem, powiedziała Priyanka Chopra Jonas. Najrzadziej mówi się o niewidzialnych ranach wojennych, a to one są najbardziej niszczące dla dziecka. Niezwykle pokrzepiające było dla mnie zobaczenie szybkiej reakcji UNICEF i jego współpracy z Polakami oraz rządem w celu zapewnienia dzieciom i ich rodzinom poczucia bezpieczeństwa, nadrobienia zaległości w nauce, świadomości swoich praw i wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Wszystkie dzieci na całym świecie mają prawo do tego rodzaju pomocy, bez względu na to, kim są i skąd pochodzą.

Podczas dwudniowej wizyty, Ambasadorka Dobrej Woli UNICEF odwiedziła kilka programów realizowanych przez nowe biuro UNICEF w Polsce, utworzone po wybuchu wojny na Ukrainie i dedykowane pomocy uchodźcom. Priyanka Chopra spędziła czas w Centrum Edukacji wspieranym przez UNICEF, który we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy pomaga ukraińskim dzieciom w nauce wyrównawczej, lekcjach języka polskiego, zdobywaniu umiejętności miękkich i w innych zajęciach przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Z kolei w ośrodku Wczesnego Rozwoju Dziecka „Spynka”, który zapewnia wsparcie i opiekę dla dzieci-uchodźców z Ukrainy, Priyanka Chopra Jonas spotkała się z młodszymi dziećmi i matkami, aby bezpośrednio usłyszeć o wyzwaniach stojących przed rodzinami.

Niemal 2/3 dzieci zostało przesiedlonych wewnątrz Ukrainy lub musiało uciekać do krajów ościennych. Najwięcej z nich przebywa w Polsce. 90 procent to kobiety i dzieci.  

To jest kryzys kobiet i dzieci, powiedziała Priyanka Chopra Jonas. Kobiety, które spotkałam, głęboko mnie poruszyły i zainspirowały. Są nie tylko matkami, które musiały uciec przed wojną zostawiając mężów i najbliższych, ale teraz są jedynymi opiekunkami dla swoich dzieci. Są psychologami pomagającymi najmłodszym i łagodzącymi ich koszmary wojenne. Są nauczycielkami. Są wolontariuszkami w Blue Dots. Odkładają na bok własną traumę, aby wychowywać i chronić dzieci, dodaje.

Ambasadorka Dobrej Woli odwiedziła także letnią szkołę zorganizowaną przez partnera UNICEF. Priyanka Chopra Jonas spędziła czas z dziećmi w wieku 5-16 lat, uczestniczącymi w zajęciach. Towarzyszyła im podczas lekcji wyrównawczych i z języka polskiego, gier edukacyjnych, zajęć rozwijających umiejętności, a także zajęć sportowych na świeżym powietrzu.

Wiele dzieci uciekających przed wojną na Ukrainie zostawiło za sobą wszystko: domy, przyjaciół, a nawet zwierzaki i ulubione zabawki, powiedział Rashed Mustafa, Koordynator Krajowy UNICEF w Polsce, odpowiedzialny za reagowanie kryzysowe. Celem naszych działań w Polsce jest ich ochrona, zapewnienie dostępu do edukacji i wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego. W ciągu zaledwie 21 tygodni rozpoczęliśmy programy pomocowe i silne partnerstwa w zakresie edukacji, zdrowia, ochrony, zdrowia psychicznego, wczesnego rozwoju dziecka i zaangażowania młodych. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że Priyanka Chopra Jonas, jako pierwsza Ambasador Dobrej Woli UNICEF odwiedziła nas i zwróciła uwagę na te działania. W obliczu zbliżających się chłodniejszych miesięcy i potencjalnego wzrostu liczby uchodźców, zwiększamy skalę naszych działań i wzmacniamy partnerstwa z rządem, samorządami i partnerami społeczeństwa obywatelskiego, aby nadal móc wspierać te dzieci.

Dostęp do edukacji jest kluczowym elementem działań UNICEF na Ukrainie i w regionie, ponieważ wojna i zniszczenia wyrządzone systemowi edukacji mają dramatyczny wpływ na życie oraz przyszłość 5,7 miliona dzieci w wieku szkolnym w tym kraju. Dla około 2,2 miliona ukraińskich dzieci, które znalazły schronienie w sąsiednich krajach, każda możliwość kontynuowania nauki jest cenna. UNICEF wspiera wiele ścieżek edukacyjnych, w tym naukę w szkołach, naukę zdalną oraz zajęcia wyrównawcze lub językowe, aby pomóc dzieciom nadrobić zaległości w nauce i zintegrować się z krajowymi systemami edukacji w państwach przyjmujących uchodźców.

Aby zapewnić wszystkim ukraińskim uchodźcom wsparcie w integracji z lokalnymi systemami edukacji przed nowym rokiem szkolnym, UNICEF apeluje do:

  • rządów państw przyjmujących uchodźców, organizacji humanitarnych i darczyńców o kontynuację wsparcia programów wyrównawczych i kursów dokształcających, w tym w okresie poprzedzającym nowy rok szkolny;
  • darczyńców o wsparcie rządów państw przyjmujących uchodźców w intensyfikacji programów psychospołecznych i zdrowia psychicznego oraz zajęć rekreacyjnych, w tym poprzez szkoły;
  • rządów państw przyjmujących uchodźców o zapewnienie dzieciom i ich rodzinom z Ukrainy, a także ukraińskim nauczycielom-uchodźcom dostępu do wsparcia językowego i kulturowego oraz priorytetowe traktowanie jak najszybszego włączenia dzieci do systemu edukacji, z wykwalifikowanymi nauczycielami, aby wspierać naukę i dobrostan najmłodszych;
  • rządów państw przyjmujących uchodźców o zapewnienie nauczycielom umiejętności potrzebnych do wspierania uczniów ukraińskich w ich klasach, poprzez możliwości szkolenia w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS), edukacji włączającej i zapobiegania nękaniu/przemocy w klasie;
  • rządów państw przyjmujących uchodźców o włączenie pedagogów z Ukrainy do krajowego systemu edukacji jako nauczycieli, asystentów czy mediatorów kulturowych, aby ułatwić integrację ukraińskich dzieci.

Zobacz również

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Kryzys klimatyczny nie tylko zmienia planetę, ale także dzieci. Wpływa na ich zdrowie i rozwój. Uprzywilejowane położenie geograficzne nie chroni przed zmianami klimatu - również w krajach rozwiniętych skutki kryzysu klimatycznego są odczuwalne. 

Więcej
UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

Po programie pilotażowym w trzech afrykańskich krajach, ponad 330 tys. dawek zatwierdzonej przez WHO szczepionki dotarło do Kamerunu. 

Więcej
Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Wraz z Teatrem Muzycznym ROMA przygotowaliśmy dwa filmy edukacyjne dla najmłodszych, ale także dla dorosłych, ponieważ to właśnie my - dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby prawa dziecka były przestrzegane, a dzieci były ich świadome.

Więcej