Ambasadorka Dobrej Woli UNICEF, Priyanka Chopra Jonas z wizytą w Polsce

Ten tekst przeczytasz w 5 minut.
UNICEF Polska|Priyanka Chopra w Polsce

UNICEF/Tremeau

W tym tygodniu Priyanka Chopra Jonas, Ambasadorka Dobrej Woli UNICEF odwiedziła Polskę, aby spotkać dzieci i rodziny, które uciekły z ogarniętej wojną Ukrainy. Zaapelowała także o wsparcie dla najmłodszych uchodźców.

Priyanka Chopra odwiedziła Blue Dot w Centrum Pomocy Humanitarnej w Warszawie, gdzie spotkała się z matkami i dziećmi z Ukrainy, które obecnie mieszkają w Centrum. To największy tego typu obiekt w kraju.

Wszystkie dzieci, które spotkałam, tęsknią za domem, powiedziała Priyanka Chopra Jonas. Najrzadziej mówi się o niewidzialnych ranach wojennych, a to one są najbardziej niszczące dla dziecka. Niezwykle pokrzepiające było dla mnie zobaczenie szybkiej reakcji UNICEF i jego współpracy z Polakami oraz rządem w celu zapewnienia dzieciom i ich rodzinom poczucia bezpieczeństwa, nadrobienia zaległości w nauce, świadomości swoich praw i wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Wszystkie dzieci na całym świecie mają prawo do tego rodzaju pomocy, bez względu na to, kim są i skąd pochodzą.

Podczas dwudniowej wizyty, Ambasadorka Dobrej Woli UNICEF odwiedziła kilka programów realizowanych przez nowe biuro UNICEF w Polsce, utworzone po wybuchu wojny na Ukrainie i dedykowane pomocy uchodźcom. Priyanka Chopra spędziła czas w Centrum Edukacji wspieranym przez UNICEF, który we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy pomaga ukraińskim dzieciom w nauce wyrównawczej, lekcjach języka polskiego, zdobywaniu umiejętności miękkich i w innych zajęciach przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Z kolei w ośrodku Wczesnego Rozwoju Dziecka „Spynka”, który zapewnia wsparcie i opiekę dla dzieci-uchodźców z Ukrainy, Priyanka Chopra Jonas spotkała się z młodszymi dziećmi i matkami, aby bezpośrednio usłyszeć o wyzwaniach stojących przed rodzinami.

Niemal 2/3 dzieci zostało przesiedlonych wewnątrz Ukrainy lub musiało uciekać do krajów ościennych. Najwięcej z nich przebywa w Polsce. 90 procent to kobiety i dzieci.  

To jest kryzys kobiet i dzieci, powiedziała Priyanka Chopra Jonas. Kobiety, które spotkałam, głęboko mnie poruszyły i zainspirowały. Są nie tylko matkami, które musiały uciec przed wojną zostawiając mężów i najbliższych, ale teraz są jedynymi opiekunkami dla swoich dzieci. Są psychologami pomagającymi najmłodszym i łagodzącymi ich koszmary wojenne. Są nauczycielkami. Są wolontariuszkami w Blue Dots. Odkładają na bok własną traumę, aby wychowywać i chronić dzieci, dodaje.

Ambasadorka Dobrej Woli odwiedziła także letnią szkołę zorganizowaną przez partnera UNICEF. Priyanka Chopra Jonas spędziła czas z dziećmi w wieku 5-16 lat, uczestniczącymi w zajęciach. Towarzyszyła im podczas lekcji wyrównawczych i z języka polskiego, gier edukacyjnych, zajęć rozwijających umiejętności, a także zajęć sportowych na świeżym powietrzu.

Wiele dzieci uciekających przed wojną na Ukrainie zostawiło za sobą wszystko: domy, przyjaciół, a nawet zwierzaki i ulubione zabawki, powiedział Rashed Mustafa, Koordynator Krajowy UNICEF w Polsce, odpowiedzialny za reagowanie kryzysowe. Celem naszych działań w Polsce jest ich ochrona, zapewnienie dostępu do edukacji i wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego. W ciągu zaledwie 21 tygodni rozpoczęliśmy programy pomocowe i silne partnerstwa w zakresie edukacji, zdrowia, ochrony, zdrowia psychicznego, wczesnego rozwoju dziecka i zaangażowania młodych. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że Priyanka Chopra Jonas, jako pierwsza Ambasador Dobrej Woli UNICEF odwiedziła nas i zwróciła uwagę na te działania. W obliczu zbliżających się chłodniejszych miesięcy i potencjalnego wzrostu liczby uchodźców, zwiększamy skalę naszych działań i wzmacniamy partnerstwa z rządem, samorządami i partnerami społeczeństwa obywatelskiego, aby nadal móc wspierać te dzieci.

Dostęp do edukacji jest kluczowym elementem działań UNICEF na Ukrainie i w regionie, ponieważ wojna i zniszczenia wyrządzone systemowi edukacji mają dramatyczny wpływ na życie oraz przyszłość 5,7 miliona dzieci w wieku szkolnym w tym kraju. Dla około 2,2 miliona ukraińskich dzieci, które znalazły schronienie w sąsiednich krajach, każda możliwość kontynuowania nauki jest cenna. UNICEF wspiera wiele ścieżek edukacyjnych, w tym naukę w szkołach, naukę zdalną oraz zajęcia wyrównawcze lub językowe, aby pomóc dzieciom nadrobić zaległości w nauce i zintegrować się z krajowymi systemami edukacji w państwach przyjmujących uchodźców.

Aby zapewnić wszystkim ukraińskim uchodźcom wsparcie w integracji z lokalnymi systemami edukacji przed nowym rokiem szkolnym, UNICEF apeluje do:

  • rządów państw przyjmujących uchodźców, organizacji humanitarnych i darczyńców o kontynuację wsparcia programów wyrównawczych i kursów dokształcających, w tym w okresie poprzedzającym nowy rok szkolny;
  • darczyńców o wsparcie rządów państw przyjmujących uchodźców w intensyfikacji programów psychospołecznych i zdrowia psychicznego oraz zajęć rekreacyjnych, w tym poprzez szkoły;
  • rządów państw przyjmujących uchodźców o zapewnienie dzieciom i ich rodzinom z Ukrainy, a także ukraińskim nauczycielom-uchodźcom dostępu do wsparcia językowego i kulturowego oraz priorytetowe traktowanie jak najszybszego włączenia dzieci do systemu edukacji, z wykwalifikowanymi nauczycielami, aby wspierać naukę i dobrostan najmłodszych;
  • rządów państw przyjmujących uchodźców o zapewnienie nauczycielom umiejętności potrzebnych do wspierania uczniów ukraińskich w ich klasach, poprzez możliwości szkolenia w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS), edukacji włączającej i zapobiegania nękaniu/przemocy w klasie;
  • rządów państw przyjmujących uchodźców o włączenie pedagogów z Ukrainy do krajowego systemu edukacji jako nauczycieli, asystentów czy mediatorów kulturowych, aby ułatwić integrację ukraińskich dzieci.

Zobacz również

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Więcej
Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzież z całej Polski wypracowała listę zagadnień, jakie są dla nich szczególnie istotne i jakie powinny być według nich uwzględnione w kontekście europejskim.

Więcej
Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Ratyfikując Konwencję o prawach dziecka polski rząd zobowiązał się do przestrzegania zapisów tego dokumentu oraz regularnego raportowania postępów z ich realizacji. UNICEF Polska i inne organizacje pozarządowe spotkały się, aby omówić wspólne działania niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz dzieci.

Więcej