Ubóstwo żywnościowe dotyka co czwarte dziecko na świecie

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.

Powiększające się nierówności, konflikty i kryzys klimatyczny w połączeniu z drożejącymi produktami spożywczymi, nadmiarem niezdrowej żywności, szkodliwymi strategiami marketingowymi produktów spożywczych oraz niewłaściwymi praktykami żywieniowymi skazują miliony dzieci na ubóstwo żywnościowe. Najmłodsi, którzy go doświadczają, są nawet o połowę bardziej zagrożeni skrajnymi formami niedożywienia.  

Ubóstwo żywnościowe dotyka co czwartego dziecka na świecie

© UNICEF/Elfatih

Aby prawidłowo wzrastać i rozwijać się, dzieci potrzebują różnorodnej diety bogatej w składniki odżywcze z co najmniej pięciu z ośmiu grup produktów żywnościowych. Niestety problem ubóstwa żywnościowego dotyka 440 milionów dzieci poniżej 5. roku życia, 181 milionów z nich żyje w poważnym ubóstwie żywnościowym.

Ubóstwo żywnościowe dotyka co czwartego dziecka na świecie

© UNICEF/Willocq

Raport UNICEF pokazuje, że ubóstwo żywnościowe we wczesnym dzieciństwie jest zjawiskiem o globalnym zasięgu, którego tempo redukcji jest zbyt wolne. Dotyczy ono dzieci zarówno z rodzin biednych, jak i tych o wyższym statusie materialnym. Brak dostępu do wystarczającej ilości kalorii i niezbędnych składników odżywczych negatywnie wpływa na ich zdrowie, rozwój i zdolność do nauki.

Sześć najważniejszych wniosków płynących z raportu

  1. Ogromna skala problemu. Globalnie co czwarte dziecko poniżej piątego roku życia (27%) żyje w poważnym ubóstwie żywnościowym, co oznacza 181 milionów dzieci poniżej 5 roku  życia.  
  2. Wolny postęp w eliminacji ubóstwa. Postęp w redukcji poważnego ubóstwa żywnościowego dzieci jest zbyt powolny. Istnieją jednak regiony i kraje, które pokazują, że poprawa jest możliwa.
  3. Różnorodność czynników wpływających na ubóstwo żywnościowe: Ubóstwo żywnościowe dotyka dzieci niezależnie od statusu ekonomicznego ich rodzin.  
  4. Brak dostępu do odżywczych pokarmów. Dzieci żyjące w głębokim ubóstwie żywnościowym są często pozbawione dostępu do pokarmów bogatych w składniki odżywcze. W ich diecie są jednak obecne niezdrowe produkty, które są bardziej dostępne dla rodzin.
  5. Czynniki zewnętrzne pogłębiające problem. Globalne kryzysy żywnościowe i żywieniowe, lokalne konflikty oraz zmiany klimatyczne nasilają problem ubóstwa żywnościowego, szczególnie w regionach, które borykają się z niestabilnością polityczną i kryzysami humanitarnymi.
  6. Długotrwałe konsekwencje dla zdrowia. Ubóstwo żywnościowe prowadzi do niedożywienia dzieci, co jest szczególnie widoczne w krajach z wysoką częstotliwością występowania zahamowania wzrostu wśród dzieci.  

Zmiana jest możliwa

Postęp w redukcji poważnego ubóstwa żywnościowego dzieci jest możliwy. Wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu systemów żywnościowych, zdrowotnych i socjalnych przynosi pożądane skutki w wielu krajach, ale globalnie ten postęp jest zbyt wolny.  

Aby osiągnąć cel, jakim jest wyeliminowanie poważnego ubóstwa żywnościowego wśród dzieci, niezbędne jest zaangażowanie wielu stron. Rządy, organizacje rozwojowe i humanitarne, społeczeństwo obywatelskie, media, środowisko akademickie i badawcze oraz branża spożywcza muszą zobowiązać się do podejmowania odważnych i szeroko zakrojonych działań.

Ubóstwo żywnościowe dotyka co czwartego dziecka na świecie

© UNICEF/Willocq

Wyeliminowanie poważnego ubóstwa żywnościowego wśród dzieci jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym zrównoważony rozwój społeczności na całym świecie. Aby to osiągnąć, konieczne są zdecydowane i zintegrowane działania na wszystkich poziomach społeczeństwa i gospodarki. Tylko w ten sposób możemy zapewnić wszystkim dzieciom – szczególnie tym najbardziej narażonym na zagrożenia – realną wolność od poważnego ubóstwa żywnościowego.

Zobacz również

Jak rozmawiać z dzieckiem o zmianie klimatu

Jak rozmawiać z dzieckiem o zmianie klimatu

Rozmowa o zmianie klimatu z dzieckiem może być trudna dla wielu rodziców. To naturalne, że chcemy chronić dzieci przed stresem i zmartwieniami. Jednak jest ona niezbędna, aby nasze pociechy nie czerpały informacji z niepewnych źródeł.

Więcej
Śmiercionośny atak na Ukrainę

Śmiercionośny atak na Ukrainę

Podczas śmiercionośnego ataku rakietowego na Ukrainę zginęło lub zostało rannych co najmniej 150 osób. Poważnym uszkodzeniom uległ szpital dziecięcy Okhmatdyt w Kijowie - największy w kraju ośrodek medyczny dla najmłodszych. 

Więcej
Zmiana klimatu to coraz więcej dzieci żyjących w ekstremalnych warunkach

Zmiana klimatu to coraz więcej dzieci żyjących w ekstremalnych warunkach

Z powodu zmiany klimatu świat staje się coraz bardziej niebezpiecznym miejscem dla dzieci. Powoduje ona odwrócenie ciężko wypracowanego postępu w zakresie poprawy warunków życia i zdrowia najmłodszych. 

Więcej