Ubóstwo żywnościowe dotyka co czwartego dziecka na świecie

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.

Powiększające się nierówności, konflikty i kryzys klimatyczny w połączeniu z drożejącymi produktami spożywczymi, nadmiarem niezdrowej żywności, szkodliwymi strategiami marketingowymi produktów spożywczych oraz niewłaściwymi praktykami żywieniowymi skazują miliony dzieci na ubóstwo żywnościowe. Najmłodsi, którzy go doświadczają, są nawet o połowę bardziej zagrożeni skrajnymi formami niedożywienia.  

Ubóstwo żywnościowe dotyka co czwartego dziecka na świecie

© UNICEF/Elfatih

Aby prawidłowo wzrastać i rozwijać się, dzieci potrzebują różnorodnej diety bogatej w składniki odżywcze z co najmniej pięciu z ośmiu grup produktów żywnościowych. Niestety problem ubóstwa żywnościowego dotyka 440 milionów dzieci poniżej 5. roku życia, 181 milionów z nich żyje w poważnym ubóstwie żywnościowym.

Ubóstwo żywnościowe dotyka co czwartego dziecka na świecie

© UNICEF/Willocq

Raport UNICEF pokazuje, że ubóstwo żywnościowe we wczesnym dzieciństwie jest zjawiskiem o globalnym zasięgu, którego tempo redukcji jest zbyt wolne. Dotyczy ono dzieci zarówno z rodzin biednych, jak i tych o wyższym statusie materialnym. Brak dostępu do wystarczającej ilości kalorii i niezbędnych składników odżywczych negatywnie wpływa na ich zdrowie, rozwój i zdolność do nauki.

Sześć najważniejszych wniosków płynących z raportu

  1. Ogromna skala problemu. Globalnie co czwarte dziecko poniżej piątego roku życia (27%) żyje w poważnym ubóstwie żywnościowym, co oznacza 181 milionów dzieci poniżej 5 roku  życia.  
  2. Wolny postęp w eliminacji ubóstwa. Postęp w redukcji poważnego ubóstwa żywnościowego dzieci jest zbyt powolny. Istnieją jednak regiony i kraje, które pokazują, że poprawa jest możliwa.
  3. Różnorodność czynników wpływających na ubóstwo żywnościowe: Ubóstwo żywnościowe dotyka dzieci niezależnie od statusu ekonomicznego ich rodzin.  
  4. Brak dostępu do odżywczych pokarmów. Dzieci żyjące w głębokim ubóstwie żywnościowym są często pozbawione dostępu do pokarmów bogatych w składniki odżywcze. W ich diecie są jednak obecne niezdrowe produkty, które są bardziej dostępne dla rodzin.
  5. Czynniki zewnętrzne pogłębiające problem. Globalne kryzysy żywnościowe i żywieniowe, lokalne konflikty oraz zmiany klimatyczne nasilają problem ubóstwa żywnościowego, szczególnie w regionach, które borykają się z niestabilnością polityczną i kryzysami humanitarnymi.
  6. Długotrwałe konsekwencje dla zdrowia. Ubóstwo żywnościowe prowadzi do niedożywienia dzieci, co jest szczególnie widoczne w krajach z wysoką częstotliwością występowania zahamowania wzrostu wśród dzieci.  

Zmiana jest możliwa

Postęp w redukcji poważnego ubóstwa żywnościowego dzieci jest możliwy. Wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu systemów żywnościowych, zdrowotnych i socjalnych przynosi pożądane skutki w wielu grajach, ale globalnie ten postęp jest zbyt wolny.  

Aby osiągnąć cel, jakim jest wyeliminowanie poważnego ubóstwa żywnościowego wśród dzieci, niezbędne jest zaangażowanie wielu stron. Rządy, organizacje rozwojowe i humanitarne, społeczeństwo obywatelskie, media, środowisko akademickie i badawcze oraz branża spożywcza muszą zobowiązać się do podejmowania odważnych i szeroko zakrojonych działań.

Ubóstwo żywnościowe dotyka co czwartego dziecka na świecie

© UNICEF/Willocq

Wyeliminowanie poważnego ubóstwa żywnościowego wśród dzieci jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym zrównoważony rozwój społeczności na całym świecie. Aby to osiągnąć, konieczne są zdecydowane i zintegrowane działania na wszystkich poziomach społeczeństwa i gospodarki. Tylko w ten sposób możemy zapewnić wszystkim dzieciom – szczególnie tym najbardziej narażonym na zagrożenia – realną wolność od poważnego ubóstwa żywnościowego.

Zobacz również

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

W trakcie pierwszego 1000 dni życia dziecka (3 lata) mózg rozwija się szybciej niż w jakimkolwiek innym okresie. Jeszcze zanim małe dzieci opanują naukę mówienia, możemy pomóc wpływać pozytywnie na rozwój ich mózgu.

Więcej
Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Może się wydawać, że w zabawie chodzi wyłącznie o radość, ale dla niemowląt i małych dzieci zabawa to coś znacznie więcej. Pozwala na uczenie się i rozwijanie ważnych umiejętności życiowych — od rozwiązywania problemów po wyrażanie pomysłów. 

Więcej
10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

Wychowywanie dzieci w erze cyfrowej nie jest proste. Czasem ciężko nadążyć za rozwojem technologii i pojawiającymi się wraz z nim zagrożeniami i udogodnieniami.

Więcej