UNICEF apeluje o 2,8 mld dolarów na pomoc humanitarną

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.
UN03023_Med-Res

Genewa, 26 stycznia 2016 r. – UNICEF apeluje o 2,8 mld dolarów na pomoc dla 43 milionów dzieci w sytuacjach kryzysowych.

Po raz pierwszy w historii apeli humanitarnych UNICEF największą część kwoty (25%) chcemy przeznaczyć na zapewnienie dostępu do edukacji. UNICEF planuje objąć programami edukacyjnymi znacznie większą liczbę dzieci żyjących na terenach kryzysów humanitarnych: z 4,9 mln na początku 2015 r. do 8,2 mln w 2016 r. Ponad połowa z nich (5 mln) to dzieci mieszkające w Syrii, bądź państwach ościennych.

Miliony dzieci są pozbawione możliwości edukacji, mówi Afshan Khan, Dyrektor UNICEF ds. Programów Humanitarnych. Edukacja ratuje życie dzieci. Szkoła daje dzieciom szansę na naukę i zabawę nawet pośród ostrzałów i wybuchów. W tym roku 25% naszego apelu stanowią środki na umożliwienie dzieciom dostępu do szkół. Wierzymy, że poprzez kształcenie dzieci i młodych ludzi dajemy im narzędzie do budowania lepszego świata dla nich samych, ich rodzin i społeczności, w których żyją.

Kwota tegorocznego apelu UNICEF jest dwukrotnie wyższa niż trzy lata temu. Konflikty zbrojne i zmiany klimatyczne  zmuszają coraz większą liczbę dzieci do opuszczenia domów, a miliony z nich są narażone na głód, przemoc, choroby czy wykorzystanie.

Dziś około 1 na 9 dzieci żyje na obszarach dotkniętych konfliktami zbrojnymi.

W 2015 r. dzieci do 5. roku życia mieszkające w krajach ogarniętych wojną były dwa razy bardziej narażone na śmierć z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać niż ich rówieśnicy w innych krajach.

Rośnie zagrożenie związane ze zmianami klimatu. Obecnie ponad pół miliarda dzieci żyje na terenach ryzyka powodziowego, a niemal 160 mln na obszarach dotkniętych suszą. Dodatkowe zagrożenie powoduje El Niño, jedno z najsilniejszych zjawisk pogodowych.

Liczba dzieci i rodzin, które musiały opuścić domy z powodu wojen i przemocy wciąż rośnie. W 2015 r. Europa przyjęła ponad milion uchodźców i migrantów.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy na własne oczy widziałam dzieci cierpiące w Burundi, północnowschodniej Nigerii czy podejmujące niebezpieczną podróż do Europy, powiedziała Khan.

UNI185027_Med-Res

Plan działań humanitarnych UNICEF, ujęty w tegorocznym apelu „Humanitarian Action for Children 2016”, zakłada dotarcie z pomocą do 76 milionów ludzi w 63 krajach świata.

  • Największa część kwoty apelu (1,16 mld dolarów) dotyczy pomocy mieszkańcom Syrii oraz syryjskim uchodźcom w Egipcie, Iraku, Jordanii, Libanie i Turcji. Na liście najpilniejszych potrzeb znajduje się dostęp do czystej wody, szczepionek czy edukacji.
  • 30,8 mln dolarów zostanie przeznaczonych na pomoc uchodźcom i migrantom w Europie.
  • W Jemenie, gdzie brutalny konflikt trwa już prawie rok UNICEF apeluje o 180 mln dolarów na pomoc dzieciom. Niemal 10 mln najmłodszych ofiar konfliktu wymaga tam pilnej pomocy humanitarnej.
  • UNICEF apeluje o 25,5 mln dolarów, aby pomóc w ochronie dzieci w Burundi, jednym z najuboższych państw świata oraz dostarczyć pomoc dla uchodźców z tego kraju, którzy znajdują się w Rwandzie i Tanzanii.
  • UNICEF apeluje także o 188,9 mln dolarów, aby zapewnić pomoc humanitarną w Nigerii, Kamerunie, Nigrze i Czadzie. 

Apel UNICEF obejmuje również Afganistan, Demokratyczną Republikę Konga oraz Sudan, w których przedłużający się konflikt spowodował dramatyczną sytuację ich mieszkańców. Tam pomoc jest niedofinansowana w aż 60%.

Środki zebrane przez UNICEF zostaną przeznaczone zarówno na pomoc humanitarną, jak i na długoterminowe działania przygotowujące kraje na wystąpienie katastrof humanitarnych w przyszłości.

W 2015 r. UNICEF dotarł z pomocą humanitarną do milionów dzieci, m.in.: 11,3 mln dzieci zostało zaszczepionych przeciwko odrze, 2 mln dzieci otrzymało wsparcie psychologiczne, 2 mln dzieci cierpiących z powodu niedożywienia było objętych leczeniem, 4 mln dzieci uzyskały dostęp do edukacji na poziomie podstawowym. Dodatkowo, aż 22,6 mln ludzi otrzymało dostęp do czystej wody.

***

Pełny tekst raportu „Humanitarian Action for Children 2016” oraz informacje dotyczące konkretnych państw: www.unicef.org/appeals

Zdjęcia i filmy wideo: http://uni.cf/1RTmcsI

Informacje dla dziennikarzy: 63 państwa i regiony objęte raportem „Humanitarian Action for Children 2016” zostały wyróżnione ze względu na skalę kryzysu, konieczność dostarczenia pomocy, wpływ na sytuację kobiet i dzieci, czy złożoność prowadzonych działań.

Zobacz również

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Kryzys klimatyczny nie tylko zmienia planetę, ale także dzieci. Wpływa na ich zdrowie i rozwój. Uprzywilejowane położenie geograficzne nie chroni przed zmianami klimatu - również w krajach rozwiniętych skutki kryzysu klimatycznego są odczuwalne. 

Więcej
UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

Po programie pilotażowym w trzech afrykańskich krajach, ponad 330 tys. dawek zatwierdzonej przez WHO szczepionki dotarło do Kamerunu. 

Więcej
Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Wraz z Teatrem Muzycznym ROMA przygotowaliśmy dwa filmy edukacyjne dla najmłodszych, ale także dla dorosłych, ponieważ to właśnie my - dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby prawa dziecka były przestrzegane, a dzieci były ich świadome.

Więcej