UNICEF apeluje o 2,8 mld dolarów na pomoc humanitarną

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.
UN03023_Med-Res

Genewa, 26 stycznia 2016 r. – UNICEF apeluje o 2,8 mld dolarów na pomoc dla 43 milionów dzieci w sytuacjach kryzysowych.

Po raz pierwszy w historii apeli humanitarnych UNICEF największą część kwoty (25%) chcemy przeznaczyć na zapewnienie dostępu do edukacji. UNICEF planuje objąć programami edukacyjnymi znacznie większą liczbę dzieci żyjących na terenach kryzysów humanitarnych: z 4,9 mln na początku 2015 r. do 8,2 mln w 2016 r. Ponad połowa z nich (5 mln) to dzieci mieszkające w Syrii, bądź państwach ościennych.

Miliony dzieci są pozbawione możliwości edukacji, mówi Afshan Khan, Dyrektor UNICEF ds. Programów Humanitarnych. Edukacja ratuje życie dzieci. Szkoła daje dzieciom szansę na naukę i zabawę nawet pośród ostrzałów i wybuchów. W tym roku 25% naszego apelu stanowią środki na umożliwienie dzieciom dostępu do szkół. Wierzymy, że poprzez kształcenie dzieci i młodych ludzi dajemy im narzędzie do budowania lepszego świata dla nich samych, ich rodzin i społeczności, w których żyją.

Kwota tegorocznego apelu UNICEF jest dwukrotnie wyższa niż trzy lata temu. Konflikty zbrojne i zmiany klimatyczne  zmuszają coraz większą liczbę dzieci do opuszczenia domów, a miliony z nich są narażone na głód, przemoc, choroby czy wykorzystanie.

Dziś około 1 na 9 dzieci żyje na obszarach dotkniętych konfliktami zbrojnymi.

W 2015 r. dzieci do 5. roku życia mieszkające w krajach ogarniętych wojną były dwa razy bardziej narażone na śmierć z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać niż ich rówieśnicy w innych krajach.

Rośnie zagrożenie związane ze zmianami klimatu. Obecnie ponad pół miliarda dzieci żyje na terenach ryzyka powodziowego, a niemal 160 mln na obszarach dotkniętych suszą. Dodatkowe zagrożenie powoduje El Niño, jedno z najsilniejszych zjawisk pogodowych.

Liczba dzieci i rodzin, które musiały opuścić domy z powodu wojen i przemocy wciąż rośnie. W 2015 r. Europa przyjęła ponad milion uchodźców i migrantów.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy na własne oczy widziałam dzieci cierpiące w Burundi, północnowschodniej Nigerii czy podejmujące niebezpieczną podróż do Europy, powiedziała Khan.

UNI185027_Med-Res

Plan działań humanitarnych UNICEF, ujęty w tegorocznym apelu „Humanitarian Action for Children 2016”, zakłada dotarcie z pomocą do 76 milionów ludzi w 63 krajach świata.

  • Największa część kwoty apelu (1,16 mld dolarów) dotyczy pomocy mieszkańcom Syrii oraz syryjskim uchodźcom w Egipcie, Iraku, Jordanii, Libanie i Turcji. Na liście najpilniejszych potrzeb znajduje się dostęp do czystej wody, szczepionek czy edukacji.
  • 30,8 mln dolarów zostanie przeznaczonych na pomoc uchodźcom i migrantom w Europie.
  • W Jemenie, gdzie brutalny konflikt trwa już prawie rok UNICEF apeluje o 180 mln dolarów na pomoc dzieciom. Niemal 10 mln najmłodszych ofiar konfliktu wymaga tam pilnej pomocy humanitarnej.
  • UNICEF apeluje o 25,5 mln dolarów, aby pomóc w ochronie dzieci w Burundi, jednym z najuboższych państw świata oraz dostarczyć pomoc dla uchodźców z tego kraju, którzy znajdują się w Rwandzie i Tanzanii.
  • UNICEF apeluje także o 188,9 mln dolarów, aby zapewnić pomoc humanitarną w Nigerii, Kamerunie, Nigrze i Czadzie. 

Apel UNICEF obejmuje również Afganistan, Demokratyczną Republikę Konga oraz Sudan, w których przedłużający się konflikt spowodował dramatyczną sytuację ich mieszkańców. Tam pomoc jest niedofinansowana w aż 60%.

Środki zebrane przez UNICEF zostaną przeznaczone zarówno na pomoc humanitarną, jak i na długoterminowe działania przygotowujące kraje na wystąpienie katastrof humanitarnych w przyszłości.

W 2015 r. UNICEF dotarł z pomocą humanitarną do milionów dzieci, m.in.: 11,3 mln dzieci zostało zaszczepionych przeciwko odrze, 2 mln dzieci otrzymało wsparcie psychologiczne, 2 mln dzieci cierpiących z powodu niedożywienia było objętych leczeniem, 4 mln dzieci uzyskały dostęp do edukacji na poziomie podstawowym. Dodatkowo, aż 22,6 mln ludzi otrzymało dostęp do czystej wody.

***

Pełny tekst raportu „Humanitarian Action for Children 2016” oraz informacje dotyczące konkretnych państw: www.unicef.org/appeals

Zdjęcia i filmy wideo: http://uni.cf/1RTmcsI

Informacje dla dziennikarzy: 63 państwa i regiony objęte raportem „Humanitarian Action for Children 2016” zostały wyróżnione ze względu na skalę kryzysu, konieczność dostarczenia pomocy, wpływ na sytuację kobiet i dzieci, czy złożoność prowadzonych działań.

Zobacz również

Cholera - zapomniana choroba, czy śmiertelne zagrożenie

Cholera - zapomniana choroba, czy śmiertelne zagrożenie

Epidemie cholery w XIX wieku zdziesiątkowały ludność świata. W 1854 roku, gdy choroba zbierała swoje żniwo w Londynie, John Snow udowodnił, że jej źródłem była jedna z miejskich pomp, a więc skażona woda pochodząca z Tamizy. 

Więcej
Dostęp do czystej wody to prawo każdego dziecka

Dostęp do czystej wody to prawo każdego dziecka

10 krajów Afryki Zachodniej i Środkowej: Benin, Burkina Faso, Kamerun, Czad, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea, Mali, Niger, Nigeria i Somalia to obszary dotknięte poważnym zagrożeniem związanym z negatywnym wpływem zmian klimatycznych i brakiem dostępu do bezpiecznych źródeł wody pitnej.

Więcej
W Jemenie ponad 10 mln dzieci potrzebuje wsparcia w zakresie edukacji

W Jemenie ponad 10 mln dzieci potrzebuje wsparcia w zakresie edukacji

Jemen to kraj dotknięty złożonym kryzysem humanitarnym. Od 8 lat trwa tu wojna domowa, która eskalowała na przestrzeni ostatnich dwóch lat. 

Więcej