UNICEF: Niemal 150 szkół zamkniętych z powodu konfliktu na Ukrainie

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.
Niemal 150 szkół zamkniętych z powodu konfliktu na Ukrainie

Nowy Jork/Genewa/Kijów, 19 grudnia 2014 roku – Z powodu konfliktu na Ukrainie w Obwodzie donieckim zamknięto 147 szkół. Od 1 września toczący się konflikt przerwał edukację około 50 000 dzieci.

Niektóre szkoły zrównano z ziemią, inne zostały zamknięte ze względów bezpieczeństwa.

Na obszarze kontrolowanym przez władze, 187 placówek oświatowych zostało uszkodzonych lub zniszczonych. 

Najważniejsze, aby dzieci mogły wrócić do szkół i kontynuować naukę. Dzieci najbardziej odczuwają skutki tego konfliktu. Nie mogą chodzić do szkoły, a dostęp do podstawowych usług jest ograniczony. Niektóre dzieci są świadkami brutalnych walk i ostrzałów. Przypominamy stronom konfliktu na Ukrainie, aby zapewniły wszystkim dzieciom ochronę przed przemocą, powiedziała Marie-Pierre Poirier, Dyrektor Regionalny UNICEF ds. Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej.

W warunkach kryzysowych szkoła ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu stabilnej sytuacji. Na Ukrainie edukacja pomaga złagodzić traumę i stres, których doświadczyły dzieci mieszkające na obszarze konfliktu.

We wschodniej Ukrainie sytuacja ponad 1,7 miliona dzieci dotkniętych kryzysem jest nadal bardzo poważna. Od marca 2014 roku ponad 1 milion ludzi zostało przesiedlonych z  bszarów dotkniętych konfliktem, w tym prawie 530 000 w samej Ukrainie. Wśród nich co najmniej 130 000 to dzieci.

Rodzice w nadziei na szybkie zakończenie konfliktu i powrót do domu lub w obawie przed dalszym przesiedleniem nie zapisują dzieci do nowych szkół. Dlatego dzieci te mają niewielkie szanse na włączenie do systemu edukacji w społecznościach, które je przyjęły.

UNICEF potrzebuje 32,4 mln dolarów, aby zwiększyć skalę pomocy humanitarnej na Ukrainie oraz odpowiedzieć na pilne potrzeby 600 000 dzieci i ich rodzin:

 • 225 000 dzieci w wieku szkolnym potrzebuje odpowiedniej pomocy, aby mieć dostęp do dobrej jakości edukacji
 • 100 000 dzieci potrzebuje wsparcia, aby zmniejszyć podwyższony poziom stresu
 • Na prośbę władz, pilnie potrzebne są szczepionki przeciwko polio, aby ochronić dzieci przed tą chorobą
 • 250 000 kobiet i dzieci z obszarów dotkniętych konfliktem potrzebuje czystej wody i zestawów sanitarnych 

UNICEF jest wdzięczny za wszelką, dotychczasową pomoc. Wyjątkowo ostra zima spotęgowała jednak negatywny wpływ kryzysu na sytuację dzieci. Aby odpowiedzieć na wszystkie ich potrzeby prosimy o pilne wsparcie UNICEF i jego partnerów, powiedziała Marie-Pierre Poirier. 

Informacje dla dziennikarzy:

Na pomoc dla Ukrainy UNICEF otrzymał dotychczas 9,4 mln dolarów. Dzięki temu wsparciu UNICEF może działać w następujących obszarach:

Edukacja

 • UNICEF dociera do 200 000 rodzin z dziećmi z informacją o ryzyku związanym z obecnością min i niewybuchów oraz z instrukcją bezpiecznego zachowania
 • Wśród przesiedlonych dzieci zostały rozprowadzone zestawy edukacyjne i niezbędne produkty 

Ochrona dzieci

 • UNICEF prowadzi szkolenie dla 400 szkolnych psychologów, którzy dotrą z pomocą psychologiczną do 4000 dzieci i opiekunów
 • Wspieramy infolinię dla rodziców i dzieci. W ciągu jednego miesiąca z porad przekazywanych za jej pośrednictwem skorzystało ponad 5000 osób
 • W ośrodkach wsparcia, UNICEF wraz z partnerami zapewnił pomoc psychologiczną i społeczną skierowaną do 500 dzieci i rodziców 
 • Budujemy 12 Społecznych Ośrodków Ochrony, aby dotrzeć z pomocą do ponad 30 000 dzieci i opiekunów 

Zdrowie i żywienie

 • UNICEF przekazuje zestawy pierwszej pomocy i zestawy dla położnych, które będą wspierać ośrodki zdrowia w pomocy dla 130 000 osób przesiedlonych i tych, którzy pozostają na obszarach prowadzonych walk
 • Przekazujemy ponad 5000 matek informacje o zaletach karmienia piersią. W sytuacjach kryzysowych jest to praktyka ratująca życie
 • W porozumieniu z rządem Ukrainy prowadzimy proces szczepień przeciwko polio 

Dostęp do wody i sanitariatów

 • UNICEF dostarcza wody pitnej do ponad 100 000 ludzi w Obwodach donieckim i ługańskim. Dostarczy również zestawy sanitarne do ponad 60 000 dzieci i ich rodzin. Tysiące z nich otrzyma także informacje o zapobieganiu chorobom zagrażającym życiu 

***

UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa. www.unicef.pl

Banner528x230

Zobacz również

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

Ukraińskie dzieci cierpią z powodu konfliktu zbrojnego, który trwa już 2 lata. Najmłodsi ze wschodniej części kraju (okolice Doniecka i Ługańska) żyją w ciągłym strachu od 2014 r. 

Więcej
Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Ciągłe poczucie zagrożenia, brak dostępu do wody, jedzenia i opieki medycznej, przerwana edukacja - tak wygląda codzienność dzieci ze Strefy Gazy.

Więcej
UNICEF Polska poszukuje osoby na stanowisko Recepcjonistka/a

Recepcjonistka/a

UNICEF Polska poszukuje osoby na stanowisko Recepcjonistka/a

Więcej