UNICEF Polska podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty.

Współczesna dynamiczna i złożona rzeczywistość gospodarcza coraz częściej pokazuje, że efektywnie prowadzony biznes powinien brać pod uwagę także kwestie społeczne i humanitarne. O wzajemnych benefitach dobrze zbudowanych i starannie prowadzonych relacji sektora pozarządowego oraz świata biznesu mówić będzie Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska, podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 7-9 maja 2024 r. w Katowicach.

UNICEF Polska podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Europejski Kongres Gospodarczy to jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych w Europie Centralnej podejmuje dyskusje o najistotniejszych dziedzinach gospodarki, kierunkach rozwoju społecznego oraz zjawiskach i trendach kluczowych dla przyszłości, która dotyczy także najmłodszych.

Społeczne zaangażowanie i odpowiedzialne podejście do prowadzenia działalności biznesowej nie muszą stać w sprzeczności z efektywnością przedsiębiorstw. Nasze codzienne doświadczenia pokazują, że świat biznesu jest bardzo otwarty, aby w takim podejściu korzystać z wiedzy i zasobów sprawdzonego partnera. W tym kontekście, niezwykle ważne jest wspólne wypracowanie założeń i celów takiego partnerstwa, tak aby spełniało ono oczekiwania i potrzeby obydwu zaangażowanych stron. Dzięki temu wspólnie prowadzone działania społeczne osiągają jeszcze lepszy zasięg i efekt – mówi Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska. 

W UNICEF Polska staramy się jak najszerzej edukować na temat efektywności współpracy sektora NGO i biznesu. Przeprowadzone w latach wcześniejszych badania wyraźnie pokazały, że świadomość takiego podejścia jest coraz bardziej powszechna, ale nadal mamy jeszcze sporo do osiągniecia na tym polu. Blisko połowa ankietowanych przez nas przedstawicieli biznesu pozytywnie ocenia współpracę z sektorem NGO w zakresie mierzenia i raportowania efektów wspólnych działań. Jeszcze większy odsetek tak ocenia współuczestniczenie sektora NGO w formułowaniu wspólnych celów. Nie ustajemy więc w staraniach, aby podczas bezpośrednich rozmów z przedstawicielami świata biznesu przełamywać krzywdzący stereotyp myślenia o współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Podczas tegorocznego XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska, weźmie udział w panelu „Jak pomagać skutecznie?”.

UNICEF Polska podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Uczestnicy rozmowy przybliżą dobre praktyki biznesu we współpracy z organizacjami i potrzebującymi. Dyskutować będą także o efektywnych modelach budowania relacji, o niezbędnej inkluzywności i rozumiejącym partnerstwie. A także o konieczności miarodajnej ewaluacji uzyskanych efektów i skutecznym podejściu do aspektów wzajemnej edukacji organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw. 

Pobierz darmowy przewodnik „NGO i biznes. Partnerstwo czy jednostronna korzyść?” 

Zobacz również

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Więcej
Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzież z całej Polski wypracowała listę zagadnień, jakie są dla nich szczególnie istotne i jakie powinny być według nich uwzględnione w kontekście europejskim.

Więcej
Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Ratyfikując Konwencję o prawach dziecka polski rząd zobowiązał się do przestrzegania zapisów tego dokumentu oraz regularnego raportowania postępów z ich realizacji. UNICEF Polska i inne organizacje pozarządowe spotkały się, aby omówić wspólne działania niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz dzieci.

Więcej