W najuboższych krajach świata co piąte dziecko jest zmuszone do pracy

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty.
W najuboższych krajach świata co piąte dziecko jest zmuszone do pracy

© UNICEF/Al-Quliah

W krajach najsłabiej rozwiniętych średnio co piąte dziecko w wieku od 5 do 17 lat wykonuje pracę uważaną za szkodliwą dla jego zdrowia i rozwoju. Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, UNICEF przypomina o tym niebezpiecznym procederze, który dotyka aż 160 mln najmłodszych.

Dzieci na całym świecie czasem wykonują płatną lub nieodpłatną pracę, która nie jest dla nich szkodliwa. Jednak gdy dziecko jest zbyt małe lub zmuszone do wykonywania pracy zagrażającej jego prawidłowemu rozwojowi fizycznemu, umysłowemu, edukacyjnemu lub społecznemu, wówczas mamy do czynienia z bardzo szkodliwym procederem.

W ciągu ostatnich dwóch dekad poczyniono znaczne postępy w ograniczaniu pracy dzieci. Niestety postęp ten z biegiem czasu uległ spowolnieniu, a w latach 2016–2020 utknął w martwym punkcie. Obecnie aż 160 milionów dzieci jest zmuszonych do pracy. 

Praca dzieci na świecie

Spośród regionów świata dotkniętych procederem przymusowej pracy dzieci, najwyższy odsetek pracujących dzieci jest w krajach Afryki Subsaharyjskiej (26%), a najniższy w Ameryce Łacińskiej i Karaibach (7%). Dzieci w wieku od 5 do 17 lat wykonują tam pracę, która ma potencjalnie szkodliwy wpływ na ich zdrowie i życie. 

We wszystkich regionach zarówno chłopcy, jak i dziewczęta są w równym stopniu zmuszani do pracy. Jednak różnice między płciami można zaobserwować w rodzaju wykonywanych czynności. Dziewczęta znacznie częściej są zmuszane do nieodpłatnej pracy w gospodarstwach domowych, a chłopcy do pracy w przemyśle i rolnictwie. Niektórzy z nich mają zaledwie 5 lat.

Ochrona socjalna kluczem do walki z pracą dzieci

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci został ustanowiony w 2002 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy i przypada co roku 12 czerwca. Celem obchodów jest wspieranie wszelkich działań mających na celu walkę z wykorzystywaniem dzieci do pracy, która pozbawia ich dzieciństwa, edukacji, potencjału i godności. Jest to szczególny dzień, w którym UNICEF zwraca uwagę na szkodliwość tego procederu i wynikających z niego zagrożeń dla zdrowia i życia najmłodszych.

Tegorocznym hasłem przewodnim obchodów Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci jest

Powszechna ochrona socjalna zapobiegająca pracy dzieci

Społeczność międzynarodowa będzie wzywać do zwiększenia inwestycji w systemy zabezpieczenia społecznego, aby położyć kres przymusowej pracy dzieci.

Rządowe systemy ochrony socjalnej są niezbędne w walce z ubóstwem i przymusową pracą dzieci. Ochrona socjalna jest zarówno prawem człowieka, jak i narzędziem, które pomaga rodzinom w czasie kryzysu. Wówczas nie muszą posyłać dzieci do pracy, aby podreperować domowy budżet. Niestety jeszcze przed pandemią COVID-19 ponad 53% światowej populacji, nie mogło skorzystać z ani jednego świadczenia ochrony socjalnej. W odniesieniu do dzieci ten wskaźnik jest jeszcze bardziej niepokojący. Prawie ¾ dzieci, czyli ok. 1,5 mld najmłodszych nie było objęte ochroną socjalną. 

Zobacz również

UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

Po programie pilotażowym w trzech afrykańskich krajach, ponad 330 tys. dawek zatwierdzonej przez WHO szczepionki dotarło do Kamerunu. 

Więcej
Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Wraz z Teatrem Muzycznym ROMA przygotowaliśmy dwa filmy edukacyjne dla najmłodszych, ale także dla dorosłych, ponieważ to właśnie my - dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby prawa dziecka były przestrzegane, a dzieci były ich świadome.

Więcej
Prawa dziecka – czym są i jak je rozumieć?

Prawa dziecka – czym są i jak je rozumieć?

Czy wiesz, czym są prawa dziecka? Dlaczego dzieci mają „inne” prawa niż dorośli? Po co dzieciom w ogóle prawa? Kierujemy ten tekst do Ciebie, bo chcemy, aby każda młoda osoba znała swoje prawa. Dowiedz się, dlaczego prawa dziecka są tak ważne.

Więcej