News

2,1 mld osób na świecie nie ma dostępu do wody pitnej w miejscu zamieszkania, a ponad dwa razy więcej pozbawionych jest odpowiednich warunków sanit...

2,1 mld osób na świecie nie ma dostępu do wody pitnej w miejscu zamieszkania, a ponad dwa razy więcej pozbawionych jest odpowiednich warunków sanit...

Od 2000 r. miliardy ludzi uzyskały dostęp do wody pitnej i sanitariatów, ale te usługi nie zawsze są na odpowiednim poziomie.

Więcej
UNICEF: Edukacja dzieci żyjących na obszarach kryzysowych jest zagrożona przez brak funduszy

UNICEF: Edukacja dzieci żyjących na obszarach kryzysowych jest zagrożona przez brak funduszy

W tym roku UNICEF otrzymał zaledwie 12% funduszy niezbędnych do zapewnienia edukacji dzieciom żyjącym na obszarach ogarniętych konfliktem lub dotkniętych katastrofą naturalną.

Więcej
Ponad 7 mln dzieci migruje w Afryce Zachodniej i Środkowej

Ponad 7 mln dzieci migruje w Afryce Zachodniej i Środkowej

Mniej niż 1 na 5 decyduje się na podróż do Europy.

Więcej
UNICEF: inwestowanie w dzieci z najuboższych grup społecznych ratuje więcej istnień w przeliczeniu na każdy wydany dolar

UNICEF: inwestowanie w dzieci z najuboższych grup społecznych ratuje więcej istnień w przeliczeniu na każdy wydany dolar

Jeżeli świat nie przyśpieszy postępów w obniżaniu wskaźnika umieralności wśród dzieci, do 2030 roku niemal 70 mln najmłodszych umrze przed osiągnięciem 5. roku życia.

Więcej
Kryzys nadal trwa: niedożywienie, brak wody i choroby zagrażają życiu milionów dzieci w północno-wschodniej Nigerii, Somalii, Sudanie Południowym i...

Kryzys nadal trwa: niedożywienie, brak wody i choroby zagrażają życiu milionów dzieci w północno-wschodniej Nigerii, Somalii, Sudanie Południowym i...

Skoordynowana pomoc humanitarna jest kluczowa dla ratowania życia dzieci

Więcej
UNICEF: Co piąte dziecko w krajach bogatych żyje w ubóstwie, a co ósme doświadcza braku bezpieczeństwa żywnościowego

UNICEF: Co piąte dziecko w krajach bogatych żyje w ubóstwie, a co ósme doświadcza braku bezpieczeństwa żywnościowego

Raport UNICEF „W trosce o przyszłe pokolenia. Dzieci w krajach bogatych w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju”

Więcej
UNICEF: rekordowy wzrost liczby dzieci-uchodźców przemieszczających się bez opieki

UNICEF: rekordowy wzrost liczby dzieci-uchodźców przemieszczających się bez opieki

Raport przedstawia sytuację dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów na świecie, ich motywacje do podjęcia drogi i zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać.

Więcej
W obliczu niepewnej przyszłości dzieci uchodźców i migrantów w krajach tranzytowych cierpią z powodu przewlekłego stresu

W obliczu niepewnej przyszłości dzieci uchodźców i migrantów w krajach tranzytowych cierpią z powodu przewlekłego stresu

Niemal 75 000 uchodźców i migrantów, w tym około 24 600 dzieci jest obecnie przetrzymywanych w Grecji, Bułgarii, na Węgrzech i w zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego.

Więcej
Liczba skrajnie niedożywionych dzieci w Somalii wzrosła o 50%

Liczba skrajnie niedożywionych dzieci w Somalii wzrosła o 50%

Susza, choroby i przesiedlenia dotykają dzieci w Somalii

Więcej