Rozstrzygnięcie konkursu grantowego „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”

Ten tekst przeczytasz w 5 minut.

Konkurs grantowy „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”, organizowany przez UNICEF Polska i firmę Symbase, został rostrzygnięty. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie i Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Puszczykowie – to zdobywcy trzech głównych nagród. Dzięki nagrodom finansowym młodzież zrealizuje projekty związane z promocją ekologicznego stylu życia lub kwestii związanych ze zmianą klimatu.

MdkwW_1440x720.jpg

Celem projektu „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce” jest rozbudzanie zaangażowania społecznego młodzieży z województwa wielkopolskiego. Razem z naszym partnerem, firmą Symbase chcemy w ten sposób promować aktywności młodych ludzi w obszarze ochrony środowiska i klimatu oraz wspierać realizację ich projektów społecznych poprzez przekazanie środków finansowych na konkretne działania.

Projekt Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce to modelowy przykład skutecznej i przynoszącej korzyści współpracy sektora pozarządowego ze światem biznesu. Granty ufundowane przez firmę Symbase umożliwią uczniom dziesięciu szkół z Wielkopolski zrealizowanie ambitnych i innowacyjnych pomysłów w obszarze ochrony klimatu. To także doskonała okazja dla młodych do sprawdzenia w praktyce umiejętności realizacji projektów, począwszy od stworzenia koncepcji, poprzez jej odpowiednie opisanie we wniosku grantowym, aż po realizację i szczegółowe rozliczenie. To najlepsze przygotowanie do przyszłych zadań w dorosłym życiu – mówi Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska.

Aplikujący o granty wskazują, że dla nich najistotniejszą korzyścią wynikającą z udziału w projekcie, jest możliwość rzeczywistego wdrożenia w życie własnych pomysłów i bezpośredniego skorzystania z efektów tych działań w ich lokalnych społecznościach.

Przede wszystkim chcemy dać młodym ludziom realną możliwość działania. Do realizacji inicjatyw zatrzymujących niekorzystne zmiany klimatyczne potrzebna jest świadomość, ale też środki finansowe. Dlatego wierzymy, że nasza pomoc na realizację projektów pokaże młodym ludziom, że razem możemy zrobić coś dobrego dla klimatu, zrealizować projekty, o których się będzie mówić i które będą inspiracją do kolejnych inicjatyw. Chcemy, aby nasze dzieci, nasza młodzież biorąc sprawy w swoje ręce miała odwagę walczyć o więcej zaangażowania innych instytucji i firm. Liczymy, że nasza pomoc da im wiatr w żagle, aby każdy w swoim otoczeniu uświadamiał, że małe projekty są iskrą do średnich, a te do większych – mówi Klaudiusz Dominiak, CEO Symbase.

Przeczytaj artykuł o tym, jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci.

Rozstrzygnięcie konkursu grantowego „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”

© UNICEF/ANNETTE ETGES

Zwycięskie projekty

Grant 15.000 zł - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich

Eko-edukatorium - stworzenie terenu, który wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności, będzie przyjazny dla zapylaczy, z ogrodem retencyjnym (wykorzystującym wodę opadową z dachu hali sportowej), strefą ziół oraz miejscem do odpoczynku, relaksu i edukacji terenowej.

Grant 10.000 zł - Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie

Transformacja niezagospodarowanych przestrzeni w zielone, edukacyjne i rekreacyjne strefy, które będą służyć zarówno społeczności szkolnej, jak i lokalnej. Na terenie zaplanowano instalacje stacji naprawczej dla rowerów oraz stacji fotowaltaicznej. Projekt zakłada kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska, promocji zrównoważonego rozwoju oraz integracji społecznej dzięki warsztatom o charakterze ekologicznym.

Grant 5.000 zł - Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Puszczykowie

Projekt zakłada działania o charakterze przede wszystkim edukacyjnym. W jego ramach zaplanowano aktywności takie jak organizacja konkursu o tematyce wodnej, który stanowi jeden z elementów uświadamiających jak ważna rolę w środowisku odgrywa woda. Uczniowie zaplanowali także szereg zajęć i warsztatów edukacyjnych poza szkołą – w Ośrodku Edukacji w Lądzie oraz Stacji Ekologicznej w Jeziorach na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Granty 2.000 zł

Wyróżnione projekty opierały się m.in. na stworzeniu łąk kwietnych, instalacji źródeł wody pitnej na terenie placówki czy budowaniu budek lęgowych.

Wypowiedzi uczestników konkursu

Koordynator projektu z placówki w Kaczkach Średnich podkreślił, że sprawy dotyczące ochrony środowiska i klimatu są dla ich rolniczej szkoły niezwykle istotne. – Dzięki udziałowi w tym projekcie oraz wygranej możemy zmienić fragment otaczającego nas krajobrazu tak, żeby był wzorem i inspiracją dla innych, miejscem edukacji ekologicznej oraz co najważniejsze przynosił korzyść dla środowiska i klimatu – zauważa.

Według uczniów z Leszna udział w projekcie dał im realne poczucie sprawczości i jest poważną nauką samorządności. – Młodzież ma szansę brać odpowiedzialność za przestrzeń, w której się codziennie porusza. To dowód, że można połączyć ochronę klimatu z troską o swój region i promowaniem zdrowego stylu życia – podkreślają.  

Z kolei koordynator projektu ze szkoły w Puszczykowie wskazał, że placówka zaangażowała się w tę inicjatywę, by umożliwić młodzieży bezpośredni udział w działaniach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego regionu. – Dzięki kwocie, jaką otrzymamy w ramach grantu, możemy przeprowadzić konkurs fotograficzny i takie zajęcia terenowe, podczas, których uczniowie będą mogli z bliska przyjrzeć się, jak organizmy żywe funkcjonują w ich naturalnym środowisku, w jaki sposób czynniki klimatyczne oddziałują na ich życie, jakie zagrożenie niesie za sobą prowadzona na szeroką skalę działalność konsumpcyjna człowieka oraz jak oni mogą się przyczynić do ochrony przyrody, której są częścią – mówi. Jak podsumowuje, jeżeli my zaszczepimy w młodych ludziach miłość do otaczającej nas przyrody i troskę o zachowanie jej w równowadze, to oni będą przekazywać te wartości następnym pokoleniom.

Projekty takie jak konkurs grantowy „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce” udowadniają, że młodzi ludzie mają umiejętności i pomysły, które mogą zmieniać świat na lepsze. Musimy działać wspólnie i włączać młodzież do konkretnych działań dla dobra nas wszystkich. Dzieci mogą i powinny angażować się w ochronę środowiska i klimatu.

Więcej informacji oraz pełna lista zwycięzców projektu Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce. 

Zobacz również

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Rozłąki z dzieckiem mogą być bolesne zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Czasami jednak rozstanie może wywoływać u dziecka niepokój i uczucie zmartwienia. 

Więcej
Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Mowa nienawiści ma długą historię, ale rozwój internetu przyczynił się do tego, jak duży może mieć ona zasięg. Czy to osobiście, czy w przestrzeni online, prawie wszystkie dzieci i młodzież zetkną się kiedyś z mową nienawiści. Warto, abyś jako rodzic porozmawiał z dzieckiem o mowie nienawiści, aby pomóc mu ją rozpoznać i uświadomić go, co może zrobić, gdy się z nią zetknie.

Więcej
Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej