Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.

Kryzys klimatyczny nie tylko zmienia planetę, ale także dzieci. Wpływa na ich zdrowie i rozwój. Uprzywilejowane położenie geograficzne nie chroni przed zmianami klimatu - również w krajach rozwiniętych skutki kryzysu klimatycznego są odczuwalne.  

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

© UNICEF/UN0644298/Fazel

Najnowszy raport UNICEF zatytułowany The Climate Changed Child skupia się przede wszystkim na postępującym ograniczeniu dostępu do bezpiecznych źródeł wody oraz niezbędnych usług z nią związanych. Niedobory wody mają coraz poważniejsze konsekwencje dla życia najmłodszych, wpływając bezpośrednio na ich zdrowie psychiczne i fizyczne.

Raport wskazuje, że dzieci obecnie narażone są przede wszystkim na niebezpieczeństwa wynikające z ograniczonych zasobów wodnych, wysokiego poziomu sezonowej zmienności w dostępie do jej źródeł, spadku poziomu wód gruntowych lub ryzyka suszy. Najwięcej z nich żyje w regionach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz Azji Południowej. Według danych zebranych przez UNICEF w 2022 r. prawie miliard dzieci na świecie było narażonych na wysoki lub skrajnie wysoki poziom stresu wodnego.

Dowiedz się więcej o szczycie klimatycznym COP28.

Skrajna wrażliwość na warunki dotyczące wody dotyczyła 436 mln dzieci, które doświadczały jednocześnie poważnych konsekwencji jej niedoboru oraz skutków braku dostępu do usług związanych z wodą pitną. Takie warunki nie tylko narażają życie, zdrowie i dobre samopoczucie najmłodszych, ale są też jedną z głównych przyczyn zgonów dzieci poniżej 5. roku życia.

Pełna treść raportu: https://www.unicef.org/reports/climate-changed-child

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

© UNICEF/UN0639244/Sewunet

Na obszarach narażonych na wysoki lub bardzo wysoki niedobór wody żyje 739 mln dzieci, a zmiany klimatu grożą dalszym pogorszeniem sytuacji.

Inwestycje w bezpieczną wodę pitną i usługi sanitarne są niezbędną, pierwszą linią obrony w celu ochrony dzieci przed skutkami zmian klimatu. W ramach nadchodzącego szczytu COP28 UNICEF wzywa światowych przywódców i społeczność międzynarodową do podjęcia kroków niezbędnych do zapewnienia dzieciom planety nadającej się do życia.

Dzieci są wyjątkowo podatne na zróżnicowane skutki zmian klimatu, takie jak zanieczyszczenie środowiska, epidemie i ekstremalne warunki pogodowe.

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Musimy zrobić więcej, aby chronić młodych ludzi przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych.

Podczas Szczytu Klimatycznego COP28 UNICEF wzywa do:

  • PODNIESIENIA kwestii wpływu zmian klimatycznych na dzieci w ramach obrad podczas COP28 i zwołanie komisji złożonej z ekspertów zajmujących się tym tematem.
  • UWZGLĘDNIENIA dzieci i równości międzypokoleniowej do Global Stocktake (GST).
  • WŁĄCZENIA dzieci i ich kluczowych umiejętności przystosowania się do zmian klimatycznych do ostatecznej wersji dokumentu Global Goal for Adaptation (GGA).
  • ZAPEWNIENIA, że Fundusz Strat i Szkód oraz ustalenia dotyczące finansowania będą dostosowane do potrzeb dzieci, a ich prawa zostaną uwzględnione w zarządzaniu funduszem i procesie decyzyjnym.

Global Stocktake (GST) jest podstawowym elementem Porozumienia paryskiego, który służy do monitorowania jego wdrażania i oceny wspólnych postępów w osiąganiu uzgodnionych celów.

28. Konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych COP28 to krytyczny moment w przeciwdziałaniu katastrofom klimatycznym. Światowi przywódcy i społeczność międzynarodowa muszą podjąć zdecydowane kroki, uwzględniając potrzeby i prawa dzieci. Rządy państw mają obowiązek zapewnienia czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska w celu ochrony najmłodszych. Naszym wspólnym obowiązkiem jest umieszczenie młodych osób w centrum pilnych działań na rzecz ochrony klimatu oraz zatroszczenie się o ich bezpieczną przyszłość.

Pomóż nam ratować dzieci, które cierpią z powodu braku wody.

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

© UNICEF/UN0594299/Naftalin

Zobacz również

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

W trakcie pierwszego 1000 dni życia dziecka (3 lata) mózg rozwija się szybciej niż w jakimkolwiek innym okresie. Jeszcze zanim małe dzieci opanują naukę mówienia, możemy pomóc wpływać pozytywnie na rozwój ich mózgu.

Więcej
Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Może się wydawać, że w zabawie chodzi wyłącznie o radość, ale dla niemowląt i małych dzieci zabawa to coś znacznie więcej. Pozwala na uczenie się i rozwijanie ważnych umiejętności życiowych — od rozwiązywania problemów po wyrażanie pomysłów. 

Więcej
10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

Wychowywanie dzieci w erze cyfrowej nie jest proste. Czasem ciężko nadążyć za rozwojem technologii i pojawiającymi się wraz z nim zagrożeniami i udogodnieniami.

Więcej