Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.

Kryzys klimatyczny nie tylko zmienia planetę, ale także dzieci. Wpływa na ich zdrowie i rozwój. Uprzywilejowane położenie geograficzne nie chroni przed zmianami klimatu - również w krajach rozwiniętych skutki kryzysu klimatycznego są odczuwalne.  

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

© UNICEF/UN0644298/Fazel

Najnowszy raport UNICEF zatytułowany The Climate Changed Child skupia się przede wszystkim na postępującym ograniczeniu dostępu do bezpiecznych źródeł wody oraz niezbędnych usług z nią związanych. Niedobory wody mają coraz poważniejsze konsekwencje dla życia najmłodszych, wpływając bezpośrednio na ich zdrowie psychiczne i fizyczne.

Raport wskazuje, że dzieci obecnie narażone są przede wszystkim na niebezpieczeństwa wynikające z ograniczonych zasobów wodnych, wysokiego poziomu sezonowej zmienności w dostępie do jej źródeł, spadku poziomu wód gruntowych lub ryzyka suszy. Najwięcej z nich żyje w regionach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz Azji Południowej. Według danych zebranych przez UNICEF w 2022 r. prawie miliard dzieci na świecie było narażonych na wysoki lub skrajnie wysoki poziom stresu wodnego.

Dowiedz się więcej o szczycie klimatycznym COP28.

Skrajna wrażliwość na warunki dotyczące wody dotyczyła 436 mln dzieci, które doświadczały jednocześnie poważnych konsekwencji jej niedoboru oraz skutków braku dostępu do usług związanych z wodą pitną. Takie warunki nie tylko narażają życie, zdrowie i dobre samopoczucie najmłodszych, ale są też jedną z głównych przyczyn zgonów dzieci poniżej 5. roku życia.

Pełna treść raportu: https://www.unicef.org/reports/climate-changed-child

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

© UNICEF/UN0639244/Sewunet

Na obszarach narażonych na wysoki lub bardzo wysoki niedobór wody żyje 739 mln dzieci, a zmiany klimatu grożą dalszym pogorszeniem sytuacji.

Inwestycje w bezpieczną wodę pitną i usługi sanitarne są niezbędną, pierwszą linią obrony w celu ochrony dzieci przed skutkami zmian klimatu. W ramach nadchodzącego szczytu COP28 UNICEF wzywa światowych przywódców i społeczność międzynarodową do podjęcia kroków niezbędnych do zapewnienia dzieciom planety nadającej się do życia.

Dzieci są wyjątkowo podatne na zróżnicowane skutki zmian klimatu, takie jak zanieczyszczenie środowiska, epidemie i ekstremalne warunki pogodowe.

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Musimy zrobić więcej, aby chronić młodych ludzi przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych.

Podczas Szczytu Klimatycznego COP28 UNICEF wzywa do:

  • PODNIESIENIA kwestii wpływu zmian klimatycznych na dzieci w ramach obrad podczas COP28 i zwołanie komisji złożonej z ekspertów zajmujących się tym tematem.
  • UWZGLĘDNIENIA dzieci i równości międzypokoleniowej do Global Stocktake (GST).
  • WŁĄCZENIA dzieci i ich kluczowych umiejętności przystosowania się do zmian klimatycznych do ostatecznej wersji dokumentu Global Goal for Adaptation (GGA).
  • ZAPEWNIENIA, że Fundusz Strat i Szkód oraz ustalenia dotyczące finansowania będą dostosowane do potrzeb dzieci, a ich prawa zostaną uwzględnione w zarządzaniu funduszem i procesie decyzyjnym.

Global Stocktake (GST) jest podstawowym elementem Porozumienia paryskiego, który służy do monitorowania jego wdrażania i oceny wspólnych postępów w osiąganiu uzgodnionych celów.

28. Konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych COP28 to krytyczny moment w przeciwdziałaniu katastrofom klimatycznym. Światowi przywódcy i społeczność międzynarodowa muszą podjąć zdecydowane kroki, uwzględniając potrzeby i prawa dzieci. Rządy państw mają obowiązek zapewnienia czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska w celu ochrony najmłodszych. Naszym wspólnym obowiązkiem jest umieszczenie młodych osób w centrum pilnych działań na rzecz ochrony klimatu oraz zatroszczenie się o ich bezpieczną przyszłość.

Pomóż nam ratować dzieci, które cierpią z powodu braku wody.

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

© UNICEF/UN0594299/Naftalin

Zobacz również

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

Ukraińskie dzieci cierpią z powodu konfliktu zbrojnego, który trwa już 2 lata. Najmłodsi ze wschodniej części kraju (okolice Doniecka i Ługańska) żyją w ciągłym strachu od 2014 r. 

Więcej
Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Ciągłe poczucie zagrożenia, brak dostępu do wody, jedzenia i opieki medycznej, przerwana edukacja - tak wygląda codzienność dzieci ze Strefy Gazy.

Więcej
UNICEF Polska poszukuje osoby na stanowisko Recepcjonistka/a

Recepcjonistka/a

UNICEF Polska poszukuje osoby na stanowisko Recepcjonistka/a

Więcej