Czy Polska przestrzega praw dziecka?

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
UNI19059

2 lutego podczas Sesji Roboczej Komitetu Praw Dziecka w Genewie polskie organizacje pozarządowe zaprezentowały Raport Alternatywny do Raportu Rzeczpospolitej Polskiej z realizacji przez nasz kraj zapisów Konwencji o prawach dziecka.

W raporcie tym znalazły się uwagi i rekomendacje do stanu przestrzegania praw dziecka w Polsce.

Każdy kraj, który ratyfikował Konwencję o prawach dziecka (Polska zrobiła to w 1991 roku) ma obowiązek co 5 lat przedstawić oficjalny raport z realizacji zapisów tego dokumentu. Poza stroną rządową swój raport z realizacji praw dziecka w danym kraju mogą przygotować organizacje pozarządowe. Tak też stało się w tym przypadku.

Raport Alternatywny, opracowany przez 12 wiodących polskich organizacji pozarządowych odnosi się bezpośrednio do Zaleceń Komitetu Praw Dziecka przygotowanych i przedstawionych Polsce w 2002 roku oraz do Raportu Rzeczpospolitej Polskiej z wykonywania przez nasz kraj zapisów Konwencji o prawach dziecka przedłożonego Komitetowi Praw Dziecka w 2012 roku. Raport Alternatywny został zaprezentowany Komitetowi Praw Dziecka w Genewie 2 lutego b.r.

Na podstawie tych dwóch dokumentów oraz po wysłuchaniu zarówno organizacji pozarządowych, jak i  strony rządowej Komitet Praw Dziecka przygotowuje Zalecenia dla Polski.

Organizacje, które przygotowały Raport Alternatywny zwracają uwagę na to, że duża część Zaleceń Komitetu Praw Dziecka z roku 2002 nie doczekała się realizacji.

Podkreślają też, iż ogromnym mankamentem w Polsce jest brak spójnej polityki na rzecz dzieci. Nie mamy więc strategii ani mechanizmu koordynującego działania na rzecz najmłodszych prowadzonych przez poszczególne ministerstwa.

Nie jesteśmy w stanie oszacować ile inwestujemy w dzieci, gdyż każdy resort ma swój własny budżet, w którym wydatki na dzieci nie są wydzielone. Nie jest znana efektywność działań prowadzonych przez poszczególne ministerstwa. Brakuje nam też monitoringu sytuacji dzieci opartego na kompleksowym systemie zbierania danych ze wszystkich obszarów życia dziecka.

Raport Alternatywny porusza bardzo wiele kwestii związanych z edukacją, zdrowiem oraz ochroną dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym. Zwraca też uwagę na szczególne problemy, jakich doświadczają dzieci w pieczy zastępczej, dzieci cudzoziemskie czy też dzieci romskie. Porusza trudny temat ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci  oraz odnosi się do braku poszanowania poglądów dziecka we wszystkich sprawach, które go dotyczą.

W przygotowaniu raportu wzięły udział następujące organizacje: ATD Czwarty Świat, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Fundacja Dialog-Pheniben, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, La Strada, Polski Komitet EAPN, UNICEF Polska, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Całość prac koordynował UNICEF Polska.

Słowniczek:

  • Komitet Praw Dziecka z siedzibą w Genewie – międzynarodowy organ monitorujący wypełnianie przez państwa postanowień Konwencji o prawach dziecka
  • Raport rządowy – raport opracowywany przez rząd danego kraju, dotyczący  realizacji przez ten kraj zapisów Konwencji o prawach dziecka, przedkładany Komitetowi Praw Dziecka w Genewie
  • Raport Alternatywny – raport opracowywany przez organizacje pozarządowe, zawierający uwagi do realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka przez dane państwo
  • Zalecenia Komitetu Praw Dziecka – dokument zawierający zalecenia dla rządu danego kraju dotyczące wypełniania postanowień Konwencji o prawach dziecka opracowywane przez Komitet Praw Dziecka po zakończeniu procesu sprawozdawczego

Więcej informacji:

Centrum Edukacji Obywatelskiej – Alicja Pacewicz, 507 189 974, alicja.pacewicz@ceo.org.pl

Fundacja Dialog-Pheniben – Joanna Talewicz, 664 559 527, jtalewicz@gmail.com

Fundacja Dzieci Niczyje – Monika Sajkowska, 608 508 897, monika.sajkowska@fdn.pl

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego  Teresa Ogrodzińska, 501 339 063, togrodzinska@frd.org.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Elżbieta Czyż, 691 538 800,e.czyz@hfhr.org.pl

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej  Joanna Luberadzka-Gruca, 607 884 575, joanna.luberadzka@koalicja.org

La Strada  Joanna Garnier, 502 152 031, strada@strada.org.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – Karolina Mazurczak, 500 599 648, k.mazurczak@interwencjaprawna.pl

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce  Beata Kulig, 503 549 888, beata.kulig@sos-wd.org

UNICEF Polska – Ewa Falkowska, 509 224 600, efalkowska@unicef.pl; Monika Kacprzak, 509 224 588, mkacprzak@unicef.pl

Załączniki:

Zobacz również

O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

WIDEO - O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Jaka jest rola rodziców w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży? Czy kryzysom można przeciwdziałać? Kiedy szukać wsparcia specjalisty? 

Więcej
Rozstrzygnięcie konkursu grantowego „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”

Rozstrzygnięcie konkursu grantowego „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”

Konkurs grantowy „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”, organizowany przez UNICEF Polska i firmę Symbase, został rostrzygnięty.

Więcej
Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Wsparcie Działu Obsługi Darczyńców

Wsparcie Działu Obsługi Darczyńców

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Wsparcie Działu Obsługi Darczyńców

Więcej