Aktualności

UNICEF Polska - Czy Polska przestrzega praw dziecka?

Czy Polska przestrzega praw dziecka? – raport organizacji pozarządowych

W Polsce nie ma istotnych elementów, które są niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz dzieci. Brak m.in.: strategii działań na rzecz dzieci, mechanizmu koordynującego te działania, monitoringu implementacji Konwencji o prawach dziecka, budżetu na rzecz dzieci oraz systemu zbierania danych, który włączałby wszystkie obszary życia dziecka. Takie wnioski płyną z raportu organizacji pozarządowych w Polsce.

Więcej
Ericsson i UNICEF inicjują globalne partnerstwo

Ericsson i UNICEF inicjują globalne partnerstwo na rzecz zapewnienia szkołom połączenia internetowego

Celem współpracy jest identyfikacja skali dostępu do internetu w 35 krajach.

Więcej
UNICEF - Pożar w obozie Moria

Sytuacja dzieci poszkodowanych na skutek pożaru w obozie Moria

15 września 2020 r. w siedzibie ONZ w Genewie odbył się briefing. Łącząc się z uczestnikami spotkania, przedstawiciel UNICEF w Grecji, Luciano Calestini, przebywający na wyspie Lesbos, przedstawił aktualną sytuację dzieci poszkodowanych na skutek pożaru obozu Moria.

Więcej
UNICEF Polska - Skutki pandemii

Skutki pandemii mogą zaprzepaścić postęp w ograniczaniu liczby zgonów wśród dzieci

W 2019 r. liczba zgonów wśród dzieci poniżej 5. roku życia była rekordowo niska. Niestety, zakłócenia w opiece medycznej spowodowane przez COVID-19 mogą zagrozić życiu milionów dzieci.

Więcej
UNICEF Polska - brak dostępu do nauki zdalnej

Raport UNICEF: Co najmniej 1/3 uczniów na świecie nie ma dostępu do nauki zdalnej podczas zamknięcia szkół z powodu COVID-19

Co najmniej jedna trzecia uczniów na świecie - 463 mln dzieci - nie miała dostępu do nauki zdalnej w czasie zamknięcia szkół z powodu pandemii.

Więcej
UNICEF Polska - rankingu jakości życia dzieci w krajach bogatych

UNICEF: Polska dopiero na 31. miejscu w rankingu jakości życia dzieci w krajach bogatych

Ranking został opracowany na bazie wskaźników dotyczących jakości życia dzieci w trzech obszarach: dobrostanu psychicznego, zdrowia fizycznego oraz kompetencji społecznych i edukacyjnych.

Więcej
UNICEF Polska - TO(DZIAŁA)MY!

TO(działa)MY!” – rozpoczyna się wyjątkowy projekt dla szkół

Od dziś każda szkoła w Polsce może zgłosić się do udziału w innowacyjnym projekcie edukacyjno-społecznym „TO(działa)MY!”. Organizatorami inicjatywy są UNICEF Polska i Fundacja Santander Bank Polska.

Więcej
UNICEF Polska - otwarcie szkół

UNICEF i WHO: Jeszcze przed pandemią 2 na 5 szkół na świecie nie miało infrastruktury sanitarnej

U progu roku szkolnego 2020/2021 szkoły na całym świecie stoją przed trudną decyzją ponownego otwarcia.

Więcej
UNICEF Polska - spada liczba zaszczepionych dzieci

WHO i UNICEF ostrzegają: spada liczba zaszczepionych dzieci

WHO i UNICEF apelują o natychmiastowe szczepienie dzieci.

Więcej