News

UNICEF Polska - Mycie rąk mydłem kluczowe w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi

Mycie rąk mydłem kluczowe w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi

Niestety, miliony ludzi na całym świecie nie mają dostępu do miejsc, gdzie mogą umyć ręce.

Więcej
UNICEF Polska - martwe urodzenia

Co 16 sekund dochodzi do martwego urodzenia – pierwszy w historii raport ONZ

W ciągu najbliższych 12 miesięcy liczba martwych urodzeń może się zwiększyć nawet o 200 tysięcy.

Więcej
UNICEF Polska: Na skutek pandemii 150 mln dzieci dotknęło ubóstwo

Na skutek pandemii 150 mln dzieci dotknęło ubóstwo - alarmuje UNICEF i Save the Children

Od początku pandemii liczba dzieci żyjących w wielowymiarowym ubóstwie wzrosła o 15%.

Więcej
UNICEF Polska - Czy Polska przestrzega praw dziecka?

Czy Polska przestrzega praw dziecka? – raport organizacji pozarządowych

W Polsce nie ma istotnych elementów, które są niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz dzieci. Brak m.in.: strategii działań na rzecz dzieci, mechanizmu koordynującego te działania, monitoringu implementacji Konwencji o prawach dziecka, budżetu na rzecz dzieci oraz systemu zbierania danych, który włączałby wszystkie obszary życia dziecka. Takie wnioski płyną z raportu organizacji pozarządowych w Polsce.

Więcej
UNICEF - Pożar w obozie Moria

Sytuacja dzieci poszkodowanych na skutek pożaru w obozie Moria

15 września 2020 r. w siedzibie ONZ w Genewie odbył się briefing. Łącząc się z uczestnikami spotkania, przedstawiciel UNICEF w Grecji, Luciano Calestini, przebywający na wyspie Lesbos, przedstawił aktualną sytuację dzieci poszkodowanych na skutek pożaru obozu Moria.

Więcej
UNICEF Polska - Skutki pandemii

Skutki pandemii mogą zaprzepaścić postęp w ograniczaniu liczby zgonów wśród dzieci

W 2019 r. liczba zgonów wśród dzieci poniżej 5. roku życia była rekordowo niska. Niestety, zakłócenia w opiece medycznej spowodowane przez COVID-19 mogą zagrozić życiu milionów dzieci.

Więcej
UNICEF Polska - rankingu jakości życia dzieci w krajach bogatych

UNICEF: Polska dopiero na 31. miejscu w rankingu jakości życia dzieci w krajach bogatych

Ranking został opracowany na bazie wskaźników dotyczących jakości życia dzieci w trzech obszarach: dobrostanu psychicznego, zdrowia fizycznego oraz kompetencji społecznych i edukacyjnych.

Więcej
UNICEF Polska - TO(DZIAŁA)MY!

TO(działa)MY!” – rozpoczyna się wyjątkowy projekt dla szkół

Od dziś każda szkoła w Polsce może zgłosić się do udziału w innowacyjnym projekcie edukacyjno-społecznym „TO(działa)MY!”. Organizatorami inicjatywy są UNICEF Polska i Fundacja Santander Bank Polska.

Więcej
UNICEF Polska - otwarcie szkół

UNICEF i WHO: Jeszcze przed pandemią 2 na 5 szkół na świecie nie miało infrastruktury sanitarnej

U progu roku szkolnego 2020/2021 szkoły na całym świecie stoją przed trudną decyzją ponownego otwarcia.

Więcej