Afryka Zachodnia i Środkowa

UNICEF Polska - Uratuj dziecko w Afryce

UNICEF działa w 24 krajach Zachodniej i Środkowej Afryki. Jest ona domem dla 405 milionów ludzi. Połowę z nich stanowią dzieci. 

To zaledwie 11% dzieci na świecie. Mimo to, aż 31% zgonów dzieci poniżej 5. roku życia oraz 20%  światowych przypadków zahamowania rozwoju, ma miejsce w omawianym regionie. 33% dzieci mieszkających na tych obszarach, nie uczęszcza do szkoły. Niekończące się konflikty zbrojne doprowadziły do masowych przesiedleń, zarówno wewnętrznych jak i transgranicznych.

UNICEF Polska - Afryka Zachodnia i Środkowa

© UNICEF/Araia T.Alvarez

Dzieci w krajach takich jak Demokratyczna Republika Konga, Nigeria, Sierra Leone, Mali, potrzebują naszej pomocy.

Szacuje się, że:

 • ponad 7,5 miliona ludzi jest przesiedlonych, w tym ponad 4 miliony dzieci, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów,
 • w całym regionie 40 milionów ludzi, w tym 23 miliony dzieci, potrzebuje pomocy humanitarnej,
 • 4,9 miliona dzieci poniżej 5. roku życia jest zagrożonych ciężkim ostrym niedożywieniem (SAM),
 • rosnąca niepewność i przemoc doprowadziły do wzrostu liczby poważnych nadużyć wobec dzieci, a ponad 9000 szkół jest obecnie zamkniętych,
 • w regionie obserwuje się nawracające epidemie chorób, takich jak ebola, cholera czy odra.

Od początku swojej działalności, UNICEF Polska wspiera kraje afrykańskie mierzące się z takimi wyzwaniami jak niedożywienie, niedostatek wody czy choroby, którym można łatwo zapobiegać za pomocą szczepień.

Strategia humanitarna Biura Regionalnego UNICEF w Afryce Zachodniej i Środkowej koncentruje się na trzech głównych priorytetach:

 1. poprawie jakości i zasięgu pomocy humanitarnej UNICEF w regionie, poprzez rozwijanie innowacyjnych partnerstw międzynarodowych z agencjami ONZ oraz organizacjami lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi, 
 2. łączeniu działań humanitarnych z umożliwianiem rozwoju poprzez wzmacnianie krajowych i lokalnych inicjatyw czy systemów,
 3. wzmacnianiu działań zapobiegających konfliktom oraz budowaniu spójności społecznej w zagrożonych społecznościach poprzez programy pokojowe i zwiększanie zaangażowania młodzieży. 

Fundusze do dyspozycji w 2019 r. pomogły między innymi:

 • wesprzeć działania humanitarne na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Senegalu, Sierra Leone i Togo - w Sierra Leone UNICEF zareagował na sezonowe powodzie, zapewniając dostęp do wody dla ponad 41 tysięcy ludzi,
 • zapewnić wsparcie techniczne w zakresie reagowania kryzysowego w Kamerunie, Republice Środkowoafrykańskiej, Demokratycznej Republice Konga i dorzeczu jeziora Czad,
 • wesprzeć zwiększenie skali działań ratowniczych w środkowym Sahelu (Burkina Faso, Mali i Niger) - w tym poprzez utworzenie dwóch nowych biur terenowych w Burkina Faso,
 • zwiększyć skalę działań UNICEF w centralnym Sahelu, dotrzeć z pomocą psychologiczną do blisko 84 tysięcy dzieci, wyleczyć 240 tysięcy dzieci cierpiących na zespół ciężkiego niedożywienia i umożliwić powrót do szkoły blisko 62 tysiącom  najmłodszych
 • zapewnić wsparcie w walce z epidemią wirusa Ebola oraz jej rozprzestrzenianiem w Demokratycznej Republice Konga,
 • umożliwić UNICEF wzmocnienie partnerstwa ze Światowym Programem Żywnościowym w regionie Sahelu, celem usprawnienia wspólnych działań oraz wdrażania programów w zakresie żywienia, edukacji, ochrony socjalnej i humanitarnych transferów pieniężnych.
UNICEF Polska - Afryka Zachodnia i Środkowa

© UNICEF/Harandane Dicko

Maya Ag Oumar, 12 miesięcy, przechodzi badania pod kątem ciężkiego ostrego niedożywienia w regionalnym szpitalu w Timbuktu. Jej matka, 20-letnia Aminata Cissé, przejechała 135 kilometrów z ich rodzinnego miasta, aby dostać się do szpitala. „Bałam się, że ją stracę” - mówi. „Bez przerwy spała i przestała się bawić. Nie miała nawet siły, aby płakać”. Timbuktu, Mali, marzec 2020. Ciężkie niedożywienie dotyka 1 na 10 dzieci z Mali.

UNICEF szacuje, że 15,4 milionów dzieci w 2020 roku będzie zagrożonych niedożywieniem w Afryce Zachodniej i Środkowej. Dzieci takie jak Maya z Afryki Zachodniej potrzebują naszego wsparcia.

Zobacz jak możesz pomóc

Zobacz również

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

Ukraińskie dzieci cierpią z powodu konfliktu zbrojnego, który trwa już 2 lata. Najmłodsi ze wschodniej części kraju (okolice Doniecka i Ługańska) żyją w ciągłym strachu od 2014 r. 

Więcej
Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Ciągłe poczucie zagrożenia, brak dostępu do wody, jedzenia i opieki medycznej, przerwana edukacja - tak wygląda codzienność dzieci ze Strefy Gazy.

Więcej
Minął rok od trzęsień ziemi w Turcji i Syrii

Minął rok od trzęsień ziemi w Turcji i Syrii

6 lutego 2023 r. dwa niszczycielskie trzęsienia ziemi i liczne wstrząsy wtórne nawiedziły południowo-wschodnią Turcję i Syrię. Byliśmy i jesteśmy na miejscu w obu krajach, aby nieść pomoc humanitarną poszkodowanym dzieciom i ich rodzinom.

Więcej