Jemen

UNICEF Polska - Pomoc dla Jemenu

Jemen jest pogrążony w jednym z największych kryzysów humanitarnych na świecie. Od ponad 6 lat w kraju trwa konflikt, który w dramatyczny sposób odbija się na życiu Jemeńczyków. 20,7 miliona ludzi może liczyć tylko na pomoc humanitarną. Brak wsparcia najdotkliwiej odczuwają najmłodsi.

W Jemenie dzieci umierają z głodu – niektóre jedzą rzadko, niepełnowartościowo, niektóre nie jedzą nic. Ponad 1,5 miliona dzieci jest poważnie niedożywionych, a blisko 400 tysięcy z nich cierpi na ostre ciężkie niedożywienie – to stan skrajnego wycieńczenia organizmu spowodowany długotrwałym głodem. Brak szybkiej interwencji i odpowiednio dobranego leczenia zazwyczaj oznacza dla dziecka śmierć. Te liczby mogą znacznie wzrosnąć, jeśli natychmiast nie zapewnimy dzieciom w Jemenie pomocy.

UNICEF Polska prowadzi zbiórkę funduszy na pomoc dla Jemenu. Przekazując darowiznę pomagasz dzieciom wrócić do zdrowia. Pomóż teraz. 

Dostęp do wody w Jemenie

© UNICEF/Gabreez

Dostęp do czystej wody jest niezwykle ważny – może zapobiec wielu chorobom, w tym niedożywieniu. UNICEF wspiera programy wodno-sanitarne i zapewnia środki służące naprawie zniszczonych instalacji, jak i budowanie nowych.

Szacuje się, że:

 • 20,7 miliona ludzi – 71% Jemeńczyków – potrzebuje pomocy humanitarnej.
 • 20,1 miliona ludzi – w tym 4,8 miliona kobiet i 10,2 miliona dzieci – potrzebuje pomocy medycznej.
 • Ponad 1,5 miliona dzieci jest poważnie niedożywionych, a 400 tysięcy z nich cierpi z powodu ostrego ciężkiego niedożywienia.
 • Ponad 15,4 miliona ludzi potrzebuje natychmiastowego dostępu do urządzeń wodno-sanitarnych.
 • 3 miliony ludzi – w tym 1,58 miliona dzieci – zostało wewnętrznie przesiedlonych.
 • 2 miliony dzieci nie chodzi do szkoły, a 4 miliony są zagrożone  brakiem możliwości kontynuowania edukacji.
Jemen - dzieci wewnętrznie przesiedlone

© UNICEF/Hayyan

Reem Hamdi ma 7 lat. Żyje razem z rodziną w obozie dla osób wewnętrznie przesiedlonych. Dzięki pomocy humanitarnej mają zapewnione środki do życia. Takich dzieci jest w Jemenie 1,58 miliona – wszystkie potrzebują naszej pomocy.

Przez pierwsze 7 miesięcy 2021 roku m.in.:

 • Przebadaliśmy ponad 3,8 miliona dzieci pod kątem niedożywienia.
 • Prawie 140 tysięcy dzieci z ciężkim ostrym niedożywieniem (SAM) bez komplikacji oraz prawie 10 tysięcy dzieci z SAM z komplikacjami zostało objętych leczeniem.
 • Około 3,6 miliona ludzi zyskało dostęp do czystej wody dzięki zapewnionemu dostępowi do paliwa napędzającego pompy wodne.
 • Prawie 14 tysięcy osób dotkniętych konfliktem otrzymało informacje dotyczące zagrożenia związanego z minami.
 • Ponad 35 tysięcy dzieci otrzymało wsparcie psychospołeczne w Miejscach Przyjaznych Dzieciom.
Jemen - pomoc humanitarna

© UNICEF/Alhamdani

Miejscowi wolontariusze prowadzą kampanie badania dzieci pod kątem niedożywienia. Taśmą MUAC w szybki sposób weryfikują, czy dziecko powinno zostać zakwalifikowane do leczenia. Idrees Mujahed ma 5 lat, otrzymuje specjalne suplementy wspierające jego organizm.

Nasza pomoc objęła znacznie więcej obszarów, takich jak dostęp do sanitariatów i produktów higienicznych, leków i szczepionek, wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami. Pomoc, którą otrzymują od nas dzieci, jest wszechstronna, a dzięki temu bardzo skuteczna.

Przekazując darowiznę na pomoc dzieciom w Jemenie realnie wspierasz dzieci. Za pozyskane środki zapewnimy im wszystko, co uratuje im życie i pomoże wyzdrowieć i prawidłowo się rozwijać.

Wesprzyj nasze działania w Jemenie!

Zobacz również

UNICEF Polska - Pracuj z nami

Koordynator ds. IT

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska jako Koordynator ds. IT!

Więcej
UNICEF przez cały rok robił wszystko, aby złagodzić konsekwencje kryzysów humanitarnych w życiu dzieci.

Konflikty zbrojne, zmiany klimatu i COVID-19. UNICEF podsumowuje 2021 rok

UNICEF przez cały rok robił wszystko, aby złagodzić konsekwencje kryzysów humanitarnych w życiu dzieci.

Więcej
Gosson i Aseel z Jemenu uratowani!

Udało się! Gosson i Aseel z Jemenu uratowani

Udało się! Gosson i Aseel z Jemenu uratowani

Więcej