BURSA NR 1 IM. M. SZUŁCZYŃSKLIEJ

Miejscowość: Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)