2020

Pomoc dla Nigru

UNICEF Polska - Pomoc dla Nigru

© UNICEF / El Tanbouli-Jabłońska/F11-Studio

W 2020 roku kontynuowaliśmy akcję Pomoc dla Nigru, która spotkała się z wyjątkowym odzewem Darczyńców i pozwoliła nam zapewnić wielu dzieciom ratującą życie pomoc. Niger to jeden z najuboższych krajów świata, z bardzo niskim poziomem opieki medycznej, co dramatycznie wpływa na życie najmłodszych. Według ostatnich szacunków ponad poł miliona dzieci cierpi z powodu skrajnego niedożywienia. Ich osłabione przez głód organizmy są również bardziej podatne na takie choroby jak zapalenie płuc czy biegunka, które nieleczone bywają śmiertelne. Dzięki wsparciu naszych Darczyńców tylko do końca 2020 roku udało się zebrać ponad 4,6 miliona złotych! To ogromna pomoc dla dzieci w Nigrze, ale potrzeby nadal są bardzo duże. Pomóc można poprzez stronę unicef.pl/niger

Walka z koronawirusem

UNICEF Polska - Walka z koronawirusem

© UNICEF / Soliman

Pandemia Covid-19 w krótkim czasie objęła swoim zasięgiem niemal cały świat. Jednak to w najuboższych krajach sytuacja stała się najbardziej dramatyczna. Dzieci, które na co dzień mierzą się z niedożywieniem, brakiem dostępu do lekarstw, czystej wody i odpowiedniej opieki medycznej są znacznie bardziej narażone na infekcje i zagrażające życiu powikłania. W kwietniu 2020 roku UNICEF Polska rozpoczął akcję Walka z koronawirusem, której celem było zebranie środków m.in. na wyposażenie szpitali w sprzęt medyczny, zakup środków higienicznych i sanitarnych czy zapewnienie dostępu do czystej wody, a także zapewnienie kompleksowej pomocy dzieciom, które najdotkliwiej odczuwają skutki pandemii. Do końca 2020 roku udało się zebrać ponad 935 tysięcy złotych. Akcję można cały czas wesprzeć na unicef.pl/koronawirus.

Jemen

UNICEF Polska - Pomoc dla Jemenu

© UNICEF / Suliman Alshargabi

Już w 2018 roku UNICEF Polska rozpoczął akcję Pomoc dla Jemenu, którą zintensyfikowaliśmy w listopadzie 2020 roku. Wsparcia prowadzonym działaniom udzielił Maciej Orłoś. Jemen to kraj dotknięty największym kryzysem humanitarnym na świecie, gdzie większość dzieci – ponad 12,2 miliona – jest zdanych wyłącznie na pomoc humanitarną. Dzieci głodują, nie mają dostępu do wody pitnej, cierpią z powodu chorób. W wyniku toczących się walk zostają ranne, są zmuszane do przesiedleń, tracą rodziny. Chcemy im stworzyć możliwie najbezpieczniejsze warunki do życia i dać jak najwięcej dziecięcej radości w ich dramatycznej sytuacji. W obliczu ogromnego zapotrzebowania na pomoc otrzymaliśmy wyjątkowy odzew ze strony Darczyńców. W 2020 roku, na realizację tych celów zebraliśmy już ponad 3 miliony złotych. Dziękujemy za niezwykłą hojność i chęć pomocy dzieciom. Akcję kontynuujemy w 2021 roku i cały czas można wspierać na unicef.pl/jemen.

TO(działa)MY

UNICEF Polska - TO(działa)MY!

© UNICEF / Dirk Gebhardt

W 2020 roku zaprosiliśmy wszystkie szkoły do włączenia się w niezwykły projekt, którego założenia wykraczają poza ramy tradycyjnej edukacji. Wspólnie z Fundacją Santander Bank Polska zjednoczyliśmy siły, promując działania mające na celu kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród młodego pokolenia. W ramach projektu „TO(działa)MY!” uczniowie przygotowywali projekty społeczne w wybranym przez siebie obszarze tematycznym. Proponowane tematy były szerokie i dawały duże możliwości do działania. Ekologia, zdrowie i sport oraz edukacja i rozrywka - to zagadnienia, w których na co dzień poruszają się młodzi ludzie i które są dla nich ważne. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na cały rok szkolny 2020/2021. Ponad 730 placówek przyłączyło się do akcji, wdrażając tym samym metodę projektową do swojej pracy dydaktycznej. Wyróżnione projekty zostaną zrealizowane przez społeczności szkolne do końca 2021 roku.

Przystań w sieci

UNICEF Polska - Przystań w sieci

© UNICEF/Ueslei Marcel

Jesienią 2020 roku UNICEF Polska wraz z partnerami – Facebook oraz Naukową Akademicką Siecią Komputerową (NASK) – zainaugurował projekt „Przystań w sieci”. Jego celem było uświadomienie młodym ludziom zagrożeń, z jakimi mogą się zetknąć w internecie oraz nauczenie ich krytycznego podejścia do treści, jakie znajdują w sieci. Projekt miał za zadanie wyposażyć także nauczycieli w odpowiednią wiedzę, jak zapobiegać i reagować na cyfrowe niebezpieczeństwa, z którymi spotykają się uczniowie. Do projektu „Przystań w sieci” zgłosiło się w ciągu pierwszych trzech miesięcy jego trwania ponad 2000 nauczycieli, którzy chcieli podnieść świadomość na temat cyberzagrożeń wśród swoich uczniów. Realizacja projektu przewidziana jest do końca roku szkolnego 2020/2021. Uczestnicy projektu mogli skorzystać z kursów e-learningowych, udostępnionych na platformie edukacyjnej projektu.

Zobacz również

Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej
Dla młodzieży i o młodzieży o zdrowiu psychicznym

WIDEO - Dla młodzieży i o młodzieży o zdrowiu psychicznym

Jak młody człowiek może zadbać o swoje zdrowie psychiczne? Dlaczego relacje rówieśnicze są tak ważne? Jaką rolę pełnią emocje? Czym jest kryzys? Kiedy skorzystać z pomocy innych, w tym specjalisty? 

Więcej
Jak być dla siebie lepszym?

Jak być dla siebie lepszym?

Następnym razem, kiedy powiesz/pomyślisz o sobie w sposób negatywny, zatrzymaj się i zastanów się, czy powiedziałbyś to kiedykolwiek bliskiej ci osobie?

Więcej