Klauzula informacyjna - serwisy społecznościowe

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych skierowana do osób odwiedzający Fanpage’e UNICEF Polska w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube).

Klauzula informacyjna została przygotowana dla użytkowników fanpage’y UNICEF Polska, w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.

Facebook i Instagram

Fanpage UNICEF Poland, https://www.facebook.com/unicefpolska jest dostępny w ramach serwisu Facebook, oraz https://www.instagram.com/unicefpolska/ serwisu Instagram, których dostawcą jest Facebook. Zasady wykorzystania Państwa danych osobowych w serwisie Facebook, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook znajdą Państwo w Polityce prywatności Facebooka na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

LinkedIn

Fanpage UNICEF Poland, https://pl.linkedin.com/company/unicef-poland jest dostępny w ramach serwisu LinkedIn. Zasady wykorzystania Państwa danych osobowych przez dostawcę serwisu LinkedIn znajdziecie Państwo na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Twitter

Fanpage UNICEF Poland, https://twitter.com/unicef_poland jest dostępny w ramach serwisu Twitter. Zasady wykorzystania Państwa danych osobowych przez dostawcę serwisu, znajdą Państwo na stronie: https://twitter.com/en/privacy.

YouTube

Fanpage UNICEF Polska https://www.youtube.com/user/UNICEFPL jest dostępny w serwisie YouTube, którego dostawcą jest Google. Zasady wykorzystania Państwa danych przez Google, znajdą Państwo na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Fanpage’e UNICEF Polska, służą do prezentowania informacji na temat działalności UNICEF na świecie, a także przedstawienia działań podejmowanych przez Stowarzyszenie UNICEF Polska na rzecz pomocy dzieciom. Umożliwiają Państwu śledzenie i interakcję z UNICEF Polska a także kontakt z nami.

UNICEF Polska jako administrator Fanpage’a, widzi informacje statystyczne o wizytach na swoim profilu, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność i komentarze. Funkcjonalność ta pomaga nam dobierać odpowiednie treści do preferencji użytkowników Fanpage’a.

UNICEF Polska jako użytkownik serwisów społecznościowych(administrator Fanpage’a) ma możliwość przejrzenia Państwa profilu publicznego, a także skontaktowania się z Państwem poprzez dostępny w danym serwisie komunikator, np. dostępny w Instagram – Instagram Direct.

Jak przetwarzamy Państwa dane.

Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania. Jeżeli postanowią Państwo zostać Darczyńcą, uczestniczyć w projekcie lub konkursie UNICEF Polska, Państwa dane będą przetwarzane w związku z realizacją tych celów, na zasadach określonych w dedykowanych regulaminach zamieszczonych na stronach serwisu www.unicef.pl. Państwa dane osobowe przetwarzamy do celów statystycznych, do tworzenia nowych materiałów reklamowych, prowadzenia analiz, doboru wyświetlanych treści, oraz raportowania wewnętrznego. Decyzje w tych sprawach są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.

Niniejsza klauzula może ulec zmianie poprzez opublikowanie nowej klauzuli informacyjnej na tej stronie. Zmiany te nie będą naruszać podstawowych zasad zachowania prywatności użytkowników fanpage’a UNICEF Polska, w serwisach społecznościowych oraz zasad bezpieczeństwa. 

Zgodnie z art.13 RODO informujemy Państwa, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rolnej 175 D, 02-729 Warszawa, NIP: 527-23-76-153, REGON: 015155202. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD).

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@unicef.pl lub pod adresem pocztowym siedziby administratora wskazanym powyżej.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych. 

Państwa dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage’y UNICEF Polska, takich jak odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych. Działania te, są realizowane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu zapewnienia ciągłości komunikacji, realizowania marketingu własnego oraz dbania o wizerunek, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

Kategorie osób oraz zakres przetwarzanych danych.

W ramach fanpage’a, którego administratorem jest UNICEF Polska przetwarzane są dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage’a klikając ikonkę „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 • opublikowały swój komentarz, na fanpage’u UNICEF Polska;

UNICEF Polska jako administrator fanpage’a przetwarza następujące rodzaje danych osobowych, dane opublikowane przez Państwa na profilu w serwisie społecznościowym takim jak Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy You Tube:

 • identyfikator (zawierający imię i nazwisko lub nick)
 • zdjęcie profilowe
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek)
 • treść Państwa komentarzy

Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: 

 • podmiotom współpracującym z Administratorem – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
 • podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • będą udostępniane administratorom serwisów społecznościowych,  których są Państwo użytkownikami;

Prawa przysługujące Państwu w związku z ochroną danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem, 
 • uzyskania kopii Państwa danych, 
 • przeniesienia danych osobowych, 
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że Administrator podczas przetwarzania Pana danych osobowych naruszył przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@unicef.pl lub pod adresem pocztowym siedziby Administratora wskazanym powyżej. 

Współadministrowanie danymi osobowymi.

Dostawcy serwisów:

 • Facebook  Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. 
 • Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.
 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia) 
 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. 
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

oraz Stowarzyszenie UNICEF Polska właściciel fanpage’a UNICEF Polska, są współadministratorami Państwa danych osobowych w zakresie przetwarzania w celach statystycznych oraz reklamowych oraz obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage’a UNICEF Polska.

Każdy w/w współadministrator, korzystając ze środków technicznych udostępnionych w ramach serwisu decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie, dlatego właściciel fanpage’a UNICEF Polska ponosi odpowiedzialność, tylko w zakresie przetwarzanych przez siebie danych. 

Zobacz również

eService wspiera działania UNICEF Polska

eService wspiera działania UNICEF Polska kupując „Szkołę w pudełku”

Dzięki temu wielu najmłodszych będzie mogło kontynuować naukę nawet w obliczu kryzysu humanitarnego.

Więcej
Foxy pomaga z UNICEF w walce z koronawirusem

Foxy pomaga z UNICEF w walce z koronawirusem

Już po raz kolejny Foxy wspiera UNICEF w pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom.

Więcej
Firma PAGEN została Przyjacielem UNICEF!

Firma PAGEN została Przyjacielem UNICEF!

Razem z UNICEF będzie wspierać najmłodszych z najuboższych zakątków świata.

Więcej