Klauzula informacyjna Uczestników Projektów/Konkursów

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy poniżej. 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rolnej 175 D, 02-729 Warszawa, NIP: 527-23-76-153, REGON: 015155202 („Administrator”).

Inspektor ochrony danych  

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail iod@unicef.pl lub pocztą tradycyjną, pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa.

Kategorie danych osobowych

Stowarzyszenie UNICEF Polska przetwarza dane osobowe, w zakresie jaki podali Państwo wypełniając formularz rejestracyjny przystępując do projektu/konkursu.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych

Dane będą przetwarzane w celu realizacji Projektu/Konkursu(usługi) na zasadach opisanych w Regulaminie Serwisu lub Regulaminie Projektu/Konkursu (usługi) oraz działań podjętych w związku z jego organizacją (podstawa z art. 6 ust. 1 li. B) RODO), a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionego interesu Stowarzyszenia UNICEF Polska, jako administratora danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż wskazane powyżej, odbywać się będzie po uzyskaniu zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie wskazanym w tej zgodzie. 

Przetwarzanie danych obywać się będzie do momentu przedawnienia roszczeń lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych.

Odbiorcy danych

  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych,
  • podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie jak Poczta Polska S.A., firmy kurierskie, drukarnie, operatorzy, banki - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez administratora danych usług.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Zasady gromadzenia danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie/Konkursie.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Na warunkach określonych obowiązującymi  przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
  • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim uczestnik Projektu/Konkursu współpracuje z UNICEF Polska, obowiązuje do jej odwołania.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w UNICEF Polska, mogą Państwo zapoznać się w Polityce prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej pod adresem: https://unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne.

Zobacz również

UNICEF: Ghana jako pierwsza otrzymała szczepionki przeciwko COVID-19 w ramach inicjatywy COVAX

Ghana jako pierwsza otrzymała szczepionki przeciwko COVID-19 w ramach inicjatywy COVAX

Wspólne oświadczenie Przedstawicieli UNICEF i WHO w Ghanie.

Więcej
UNICEF - Dzieci mówią o swoich prawach i przyszłości

Dzieci mówią o swoich prawach i przyszłości

Raport „Nasza Europa. Nasze prawa. Nasza przyszłość” opiera się na konsultacjach z grupą 10 000 dzieci.

Więcej
L’OCCITANE wspiera UNICEF w walce ze ślepotą dziecięcą

Po raz kolejny L’OCCITANE wspiera UNICEF w walce ze ślepotą dziecięcą

Cały zysk ze sprzedaży Charytatywnej Świecy zostanie przekazany UNICEF na programy walki ze ślepotą dziecięcą.

Więcej